Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

„Modrá zpráva“ vypovídá o stavu vodního hospodářství v České republice

Celkem 4,6 miliard korun poskytlo v loňském roce Ministerstvo zemědělství na podporu vodního hospodářství. Za minulý rok také u nás přibylo 66 nových čistíren odpadních vod.

Na vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, protipovodňová opatření, a další vodohospodářské stavby a akce poskytlo v loňském roce loni Ministerstvo zemědělství dotace za více než 4,6 miliardy korun. Vyplývá to z pravidelné ročenky o stavu vodního hospodářství, tzv. Modré zprávy 2021, kterou vypracovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) společně s Ministerstvem životního prostředí.

„Ministerstvo zemědělství loni spravovalo 18 dotačních programů zaměřených na vodní hospodářství. Celkem jsme na tuto oblast poskytli více než 4,6 miliardy korun, a to z národních i evropských zdrojů. Podporu směřujeme například na výstavbu vodovodů a kanalizací, prevenci před povodněmi, budování závlah nebo obnovu a rekonstrukce rybníků,“ říká ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Z vodovodů bylo loni zásobováno pitnou vodou 10,076 milionů obyvatel, tj. 96 % z celkového počtu obyvatel. Délka vodovodní sítě byla prodloužena o 1093 kilometrů a dosáhla 80 197 kilometrů. V domech napojených na kanalizaci žilo 9,174 milionů obyvatel ČR, to je 87,4 % z celkového počtu obyvatel. S pomocí podpory z MZe bylo v roce 2021 vybudováno 66 nových čistíren odpadních vod. Aktuálně jich tedy je v České republice celkem 2861.

Z programů podpory prevence před povodněmi loni MZe pomohlo například s ochranou Olomouce, navýšení kapacity koryta řeky Moravy podpořilo částkou 132 milionů korun. Na dalších 29 protipovodňových akcí v různých krajích poskytlo 850 milionů korun. Významnou podporu poskytuje také opatřením na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. V loňském roce to bylo téměř 633 milionů korun pro 429 akcí. Mezi zásadní vodohospodářská opatření patří i příprava a realizace významných vodních nádrží. Bylo na ně vynaloženo celkem 334 milionů korun.

Záměrem je také podporovat opatření na dlouhodobé zadržovaní vody v krajině. S tím pomáhají pozemkové úpravy, při kterých se obnovují nebo budují rybníky, mokřady a protierozní prvky. V roce 2021 byla takto realizována vodohospodářská opatření za téměř 319 milionů korun a protierozní opatření za více než 78 milionů.

„Dokončili jsme třetí etapu plánování v oblasti vod na období do roku 2027. Ta spočívala v aktualizaci současných plánů povodí a plánů na zvládání povodňových rizik. K návrhům se mohla prostřednictvím připomínek vyjádřit i veřejnost. Plány povodí nyní navrhují více než tři a půl tisíce opatření, většina z nich má zabránit znečištěním, snížit nepříznivé účinky sucha a revitalizovat řeky a potoky,“ uvádí Zdeněk Nekula.

Rok 2021 byl teplotně i srážkově normální. Průměrná cena povrchové vody dosáhla 5,50 Kč/m³. Průměrná cena pro vodné, bez DPH, byla loni 43,80 Kč/m³ a pro stočné 38,50 Kč/m³. Spotřeba vody na osobu a den činila 93,2 litrů, tím o 2,1 litru stoupla oproti předchozímu roku. Ve srovnání s rokem 2020 se snížilo množství odebíraných povrchových vod na 986,8 milionů m³ (z předloňských 1 011,1 milionů m³). Množství odebíraných podzemních vod stouplo na 362,1 milionů m³ (z předloňských 354,9 milionů m³).

Zdroj: eagri.cz

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content