Svátek má

Nela a Hromnice
4°C
Broken clouds
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
4°C
Broken clouds
Čtvrtek
62%
06:33
Min: 2°C
989
15:57
Max: 6°C
NW 6 m/s

„Modrá zpráva“ vypovídá o stavu vodního hospodářství v České republice

Celkem 4,6 miliard korun poskytlo v loňském roce Ministerstvo zemědělství na podporu vodního hospodářství. Za minulý rok také u nás přibylo 66 nových čistíren odpadních vod.

Na vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, protipovodňová opatření, a další vodohospodářské stavby a akce poskytlo v loňském roce loni Ministerstvo zemědělství dotace za více než 4,6 miliardy korun. Vyplývá to z pravidelné ročenky o stavu vodního hospodářství, tzv. Modré zprávy 2021, kterou vypracovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) společně s Ministerstvem životního prostředí.

„Ministerstvo zemědělství loni spravovalo 18 dotačních programů zaměřených na vodní hospodářství. Celkem jsme na tuto oblast poskytli více než 4,6 miliardy korun, a to z národních i evropských zdrojů. Podporu směřujeme například na výstavbu vodovodů a kanalizací, prevenci před povodněmi, budování závlah nebo obnovu a rekonstrukce rybníků,“ říká ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Z vodovodů bylo loni zásobováno pitnou vodou 10,076 milionů obyvatel, tj. 96 % z celkového počtu obyvatel. Délka vodovodní sítě byla prodloužena o 1093 kilometrů a dosáhla 80 197 kilometrů. V domech napojených na kanalizaci žilo 9,174 milionů obyvatel ČR, to je 87,4 % z celkového počtu obyvatel. S pomocí podpory z MZe bylo v roce 2021 vybudováno 66 nových čistíren odpadních vod. Aktuálně jich tedy je v České republice celkem 2861.

Z programů podpory prevence před povodněmi loni MZe pomohlo například s ochranou Olomouce, navýšení kapacity koryta řeky Moravy podpořilo částkou 132 milionů korun. Na dalších 29 protipovodňových akcí v různých krajích poskytlo 850 milionů korun. Významnou podporu poskytuje také opatřením na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. V loňském roce to bylo téměř 633 milionů korun pro 429 akcí. Mezi zásadní vodohospodářská opatření patří i příprava a realizace významných vodních nádrží. Bylo na ně vynaloženo celkem 334 milionů korun.

Záměrem je také podporovat opatření na dlouhodobé zadržovaní vody v krajině. S tím pomáhají pozemkové úpravy, při kterých se obnovují nebo budují rybníky, mokřady a protierozní prvky. V roce 2021 byla takto realizována vodohospodářská opatření za téměř 319 milionů korun a protierozní opatření za více než 78 milionů.

„Dokončili jsme třetí etapu plánování v oblasti vod na období do roku 2027. Ta spočívala v aktualizaci současných plánů povodí a plánů na zvládání povodňových rizik. K návrhům se mohla prostřednictvím připomínek vyjádřit i veřejnost. Plány povodí nyní navrhují více než tři a půl tisíce opatření, většina z nich má zabránit znečištěním, snížit nepříznivé účinky sucha a revitalizovat řeky a potoky,“ uvádí Zdeněk Nekula.

Rok 2021 byl teplotně i srážkově normální. Průměrná cena povrchové vody dosáhla 5,50 Kč/m³. Průměrná cena pro vodné, bez DPH, byla loni 43,80 Kč/m³ a pro stočné 38,50 Kč/m³. Spotřeba vody na osobu a den činila 93,2 litrů, tím o 2,1 litru stoupla oproti předchozímu roku. Ve srovnání s rokem 2020 se snížilo množství odebíraných povrchových vod na 986,8 milionů m³ (z předloňských 1 011,1 milionů m³). Množství odebíraných podzemních vod stouplo na 362,1 milionů m³ (z předloňských 354,9 milionů m³).

Zdroj: eagri.cz

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content