Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Moderní High-tech pavilon Fakulty lesnické a dřevařské poskytuje inovativní výuku a udržitelnými prvky reaguje na výzvy klimatické změny

Menší studijní skupiny a nejmodernější výukové a výzkumné zázemí. To nabízí High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské. Stavba z litého betonu, dřeva a skla kromě inovativního technologického zázemí navíc disponuje řadou udržitelných technologií, jako jsou zelená střecha či systém rekuperace pro vytápění a chlazení.

Se začátkem nového akademického roku 2019 otevřela Fakulta lesnická a dřevařská ČZU novou budovu High-tech technologicko-výukového pavilonu. Stavba a její vybavení významně obohatily výuku i výzkum na České zemědělské univerzitě. „Jedná se o jediné výukové pracoviště v ČR disponující nejmodernějšími technologiemi, které budou využívat budoucí lesníci, dřevaři a myslivci,“ uvedl tehdejší děkan Fakulty lesnické a dřevařské profesor Marek Turčáni. Nové zázemí umožňuje lépe propojit výuku s praxí a zvýšit praktické znalosti studentů. „Snížili jsme počet studentů v jednotlivých studijních kroužcích na 12 členů, uspořádání učeben a výukových laboratoří umožňuje individuálnější výuku,“ vysvětlil děkan.

Pavilon také nabízí řadu laboratoří vybavených nejnovějšími technologiemi. V budově jsou umístěny dvě nadčasové přednáškové učebny s 3D projekcí a interaktivními promítacími tabulemi. Stavba dále nabízí 3D laboratoř modelování s výkonnými skenery, 3D tiskárnou a moderním softwarovým zázemím nebo například laboratoř ergonomických studií a balistiky. „Ve druhém patře se nachází laboratoře pro výuku a poznávání způsobů protipožární ochrany lesa a dřeva. Přístroje umožňují sledování různých fází hoření a tepelných a kouřových vlastností zkoumaných materiálů,“ popisuje tajemník Fakulty lesnické a dřevařské doktor Martin Prajer.

Velká pozornost při plánování koncepce pavilonu a vybavování přístroji byla věnována mikroskopii a moderním zobrazovacím metodám. Pavilon disponuje dvěma laboratořemi pro elektronovou mikroskopii a jednou pro počítačovou tomografii (CT skener). Transmisní a skenovací elektronové mikroskopy budou sloužit primárně pro entomologii a fyziologii dřevin a CT skener pro lesnickou zoologii a výuku balistiky a ranivých účinků střel.

Pavilon, který se řadí mezi stavební novinky kampusu ČZU, již disponuje udržitelnými technologiemi. Střecha je zelená a umožňuje sledování dřevin a půdy pomocí čidel umístěných v půdě a u vysazených dřevin v online režimu. Systém rekuperace energie zajišťuje ohřev a ochlazování, dešťová voda není odváděna do kanalizace, ale do vsakovacích studní. „Na udržitelnost klademe velký důraz obzvlášť při stavbě nových budov. To platí v případě High-tech pavilonu, stejně tak i Pavilonu tropického zemědělství, který jsme otevřeli v roce 2020,“ dodal rektor ČZU profesor Petr Sklenička. Stavba byla realizovaná mezi roky 2017–2019 s náklady ve výši 193 milionů korun, které byly čerpány z Operačního programu Věda výzkum vzdělávání.

Zdroj: ČZU FLD / redakční úprava Karla Mráčková

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content