Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Mladí vědci z Evropy se sešli na mezinárodní konferenci v Praze-Suchdole

Více než tři stovky mladých vědců a zaměstnanců prestižních evropských univerzit přivítala v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022 ve svém kampusu Česká zemědělská univerzita v Praze. Konferenci každoročně pořádá Euroleague for Life Sciences (ELLS) a zve na ni studenty a akademiky partnerských univerzit. Hlavním tématem letošní studentské části byla „Propojenost věcí: Cesta k udržitelným řešením“.

Tentokrát mohli všichni konečně opustit své monitory a zúčastnit se konference ELLS osobně. Vídeňské setkání v roce 2020 proběhlo kvůli koronavirové pandemii online, vloni ve Varšavě měla celá konference ještě hybridní formu.

V Praze vše začalo diskusí rektorů, prorektorů, akademiků, vedoucích projektů a dalších vedoucích pracovníků o plánu sítě ELLS na přihlášení se do iniciativy Evropské univerzity. Záměr podpořily dvě online prezentace hostů z Evropské komise, Svavy Finsen a Fanny Lacroix-Desmazes z Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu, a projev o praktických otázkách rozvoje partnerství a strategických aliancí amerického odborníka na internacionalizaci Daniela Castena.

Následovaly workshopy zaměřené na příležitosti, které nové programové období Erasmus+ nabízí, mezi něž patří nové možnosti krátkodobých PhD mobilit, mezinárodní projekty ve strategických partnerstvích a inovativní způsoby propagace nejen Erasmus+ mobilit. Příjemným rozptýlením se pro všechny stala jízda historickou tramvají centrem Prahy na večeři uspořádanou v Národním zemědělském muzeu.

Další den konference zahájil první prorektor ČZU prof. Michal Lošťák historickým přehledem vývoje sítě ELLS, která si připomíná dvacet let existence. Profesor Arthur Mol, rektor nizozemské Wageningenské univerzity, představil vizi budoucnosti sítě ELLS. V panelové diskusi zástupců několika podpůrných týmů a oborů v ELLS figurovala témata jako věda o zvířatech, lesnictví a další.

Velkou událostí letošní konference je rozšíření sítě ELLS o čtyři nové členy: francouzský L’institut Agro, Norwegian University of Life Sciences, Estonian University of Life Sciences a Faculty of Bioscience Engineering of Ghent University. Jejich zástupci představili své instituce na plenárním zasedání a zahájili proces začlenění do ELLS. Valná hromada skončila oficiálním předáním tříletého předsednictví a sekretariátu z ČZU do nizozemského Wageningenu.

Studentskou vědeckou konferenci na téma „Propojenost věcí: Cesta k udržitelným řešením“ odstartovaly projevy Hynka Roubíka a Stacy Hammond zaměřené na motivaci studentů k cestě stát se výzkumníky zítřka. Na konferenci ELLS měli studenti příležitost diskutovat o svých bakalářských a diplomových pracích či výzkumných projektech. To jim v rané fázi vědecké kariéry dává možnost otevřeně probrat své potřeby se zkušenými výzkumnými pracovníky v rámci neformálních tematických setkání. Za celodenní úsilí přišla odměna v podobě typické české večeře a ochutnávky sladkostí z více než dvanácti zemí sítě ELLS. A dlouhý den zakončila studentská party.

Sobotní ráno přineslo pokračování paralelních setkání týkajících se jedenácti různých témat. Hodnotící komise vybraly vítěze kvízu ELSA (studentské asociace sítě ELLS), soutěže případových studií ELLS, studentských odborných prezentací i představených posterů. Vyhlášeni byli během slavnostního předávání cen v sobotu odpoledne. Moderátor Michael Londesborough při tom stihl publikum oslnit úžasnými experimenty a ukázkami na téma udržitelnost.

Vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů Lukáš Pospíšil si z pražské konference ELLS odnáší pozitivní dojem: „Celá akce proběhla ke spokojenosti všech, od studentů a studentek až po rektory a rektorky. ČZU v roli hostitele obstála skvěle a konference bezpochyby přispěje k růstu mezinárodní reputace naší univerzity. Rád bych poděkoval týmu Oddělení mezinárodních vztahů rektorátu, dobrovolníkům i dalším zapojeným součástem univerzity. Ale zejména děkuji kolegovi Mikuláši Joskovi a studentské zástupkyni ČZU v síti ELSA Tereze Otcové za neuvěřitelné nasazení a profesionální přístup při pořádání konference ELLS v inovativním formátu, který si prosadili i přes úvodní skepsi našich zahraničních partnerů.”

A ještě nechme promluvit čísla: Celkem 53 studentů mělo ústní prezentaci, 62 studentů prezentovalo poster, 11 doktorandů pomáhalo s tematickými setkáními, devět studentů prezentovalo soutěž případových studií ELLS, šest prezentovalo soutěž iPBL a více než 80 studentů se konference zúčastnilo v roli publika. Setkání studentů předsedalo nebo hodnotilo více než 33 zaměstnanců, s organizací pomáhalo 13 studentů ELSA a řada dobrovolníků ESN CZU. ČZU má čtyři vítěze Studentské vědecké konference, kterými jsou: Benjamín Petržela (vítěz kvízu ELSA), Sarah Waltrová (nejlepší posterová prezentace v oblasti ekonomie a managementu), Sandra Garcia Jacome (nejlepší ústní prezentace v oblasti bioekonomie) a Maria Scaringi (nejlepší ústní prezentace v oblasti pěstování léčivých bylin).

Příští konference ELLS se koná 17.–18. listopadu 2023 na německé Univerzitě v Hohenheimu. Jejím tématem bude: „Síla vědy – mnoho pohledů na náš svět“.

Mikuláš Josek / Lenka Prokopová

Foto: Petr Zmek

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content