Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Likvidace invazních rostlin v národních parcích je cílem nového projektu českých botaniků

Nový projekt odborníků z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a partnerů z národních parků Podyjí a České Švýcarsko řeší likvidace invazních druhů v nejcennějších přírodních územích České republiky, tedy na území národních parků. Invazní druhy jsou dlouhodobým problémem pro ochranu přírody, celosvětově jde o jeden z nejzávažnějších faktorů snižujících biodiverzitu.

V důsledku šíření invazních druhů dochází ke konkurenčnímu vyloučení druhů původních a degradaci celých společenstev rostlin a živočichů. Nejvíce ohroženy jsou vzácné biotopy a biotopy podléhající zákonné ochraně. Vědci poukazují na to, že nejúčinnějším řešením je prevence šíření. Monitorují proto ohrožení vzácných společenstev, zjišťují počet výskytů invazních druhů rostlin a připravují jejich likvidaci na již napadených lokalitách.

Cílem projektu financovaného z Norských fondů bude také navržení metodických postupů správy oblastí a hodnocení samotné efektivity likvidace. Invazní nepůvodní druhy rostlin se na nová území dostávají činností člověka a jsou schopné zde dlouhodobě přežívat, rozmnožovat se a dále se šířit. „Hlavními parametry pro hodnocení invazního šíření jsou dopady na původní společenstva, ekosystémové služby, ekonomiku či veřejné zdraví. Nejvíce postižené lokality se v ČR nacházejí zejména v teplejších oblastech s vysokým vlivem lidské činnosti, ale některé druhy invazních rostlin se šíří i v nejcennějších částech naší přírody – v národních parcích a dalších zvláště chráněných územích. Jejich vliv na původní a vzácná společenstva je často fatální,“ vysvětluje vedoucí projektu s názvem Likvidace invazních druhů v praxi doc. Kateřina Berchová z Katedry aplikované ekologie Fakulty životního prostředí ČZU. Odstranění invazních druhů rostlin z takových lokalit je poté náročné z finančního i časového hlediska. Nejlepší ochranou vzácných společenstev před invazí je tedy prevence – nalezení lokalit výskytu invazních rostlin v okolí chráněných území, monitoring jejich šíření a včasná likvidace potenciálních ohnisek šíření. „Promyšleným a dobře naplánovaným managementem celých územních celků, např. národních parků, je možné předejít jak rozšíření invazních rostlin do ohrožených biotopů, ušetřit tak finanční prostředky za následnou likvidaci plošně invadujících druhů,“ upozorňuje doc. Berchová. Dalším aspektem problému je samotná likvidace. Likvidační zásahy musí být prováděny koordinovaně a jejich účinnost hodnocena v delším časovém období. Stačí jedna malá zapomenutá lokalita a invazní rostlina se během pár let rozšíří opět na místa, kde, již byla zlikvidována.

Tým odborníků zkoumající biologické invaze z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) spolu s NP Podyjí a NP České Švýcarsko navrhuje a v praxi zkouší komplexní metodický přístup k managementu a likvidaci invazních druhů rostlin na území národních parků. V rámci projektu „Likvidace invazních druhů v praxi“ podpořeného z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ a financovaného z Norských fondů 2014–2021 odborníci zkouší na vybraných lokalitách jednotný způsob mapování invazních druhů rostlin, tvorbu obecně využitelných mapových výstupů a následný návrh prioritizace lokalit určených pro likvidaci. Cílem projektu je též navržení obecně využitelných metodických postupů managementu a hodnocení efektivity likvidace. Projekt je založen na úzké spolupráci řešitelů s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Ministerstva životního prostředí a odborníky zabývajícími se problematikou biologických invazí z Botanického ústavu AV ČR.

Zdroj: FŽP

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content