Svátek má

Rudolf
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Kurz rozvoje pedagogických kompetencí na Institutu vzdělávání a poradenství

Jak více zaujmout a motivovat studenty a jak docílit vyšší interakce mezi cvičícím a studentem? Které ICT nástroje a mobilní aplikace jsou vhodné pro obohacení výuky na vysoké škole? Jak vést on-line výuku co nejefektivněji a jak docílit vyšší aktivity posluchačů během výuky v MS Teams? Jak správně vyhodnotit didaktický test? Jakými technikami lze zabránit syndromu vyhoření učitele/školitele?
Projekt ESF MOST „Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze” je celouniverzitní vědecko-výzkumnou aktivitou, která již od roku 2017 prohlubuje spolupráci všech fakult, Institutu vzdělávání a poradenství (dále jen IVP) a dalších pracovišť ČZU v Praze.
IVP se v projektu zaměřuje na rozvoj kariérového poradenství a konzultačních aktivit pro studenty se speciálními potřebami. Kromě poradenských aktivit se IVP zaměřoval i na profesní rozvoj pedagogů z pěti fakult ČZU v Praze (FLD, FTZ, FŽP, PEF a TF). Nejvýznamnější aktivitou v této oblasti byla příprava a realizace čtyř běhů intenzivního „Kurzu rozvoje pedagogických kompetencí“. Celkem bylo proškoleno 85 akademických pracovníků. Každý běh kurzu, o dotaci 80 hodin, se skládal ze dvou kontaktních bloků a dvou e-tutoriálů.
Kontaktní výuka probíhala od října 2017 do září 2020, každý kurz byl rozdělen do jedenácti tematických celků, jednotlivé přednášky a workshopy vedlo celkem dvanáct pedagogů z IVP a dva externí lektoři.
Kontaktní blok byl vždy zahájen neformálními rozhovory za účelem zjištění motivace a očekávání posluchačů a úvodními tutoriály k distančním kurzům „Základy edukometrie“ a „Příprava učebních textů“.
Účastníci hodnotili program velice pozitivně, s největším ohlasem se setkala přednáška a cvičení na téma „Vzdělávací cíle“ a workshop za účelem osvojení si různých forem skupinové a kooperativní výuky. Velice přínosný byl rovněž čtyřhodinový workshop „ICT ve vzdělání“, během něhož si akademičtí pracovníci mohli vyzkoušet moderní ICT nástroje a různé mobilní aplikace (např. Kahoot, Mentimentr, Khan Academy), využitelné v téměř každém předmětu na vysoké škole.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content