Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Které ptáky nejvíce poznamená odlesňování kvůli zemědělství

Odlesňování pro posílení zemědělské produkce rostoucí lidské populace na Zemi je považováno za jednu z hlavních hrozeb pro světovou biodiverzitu. Jeho dopad se však liší region od regionu. Studie zahrnující 71 ptačích společenstev celkem 2647 druhů z celého světa vypracovaná pod vedením autorů z Peking University se zabývala faktory, které by tuto variabilitu vysvětlily. Výsledky, na nichž se podílel také Federico Morelli z katedry ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, nyní zveřejnil časopis Nature Ecology & Evolution.

Vědci zjistili, že hlavními filtry určujícími, které druhy jsou dnes přítomny v zemědělských oblastech, jsou přírodní podmínky prostředí a lidské vlivy v minulosti. Například ptáci žijící v sezónně proměnlivých lesích a v oblastech, které jsou zemědělsky obhospodařovány tisíce let, jsou vůči odlesňování odolnější. Jednotlivé druhy ptáků mají dále tendenci být filtrovány na základě „funkčních“ vlastností, jako jsou velikost těla, preference stanoviště a strava. Z výsledků vyplývá, že druhy tolerantní k odlesňování měly tendenci být menší a stěhovavé, méně závislé na přírodních lesích a méně specializované na potravu než ptáci vysoce citliví na odlesňování. Současně byly tyto rysy také častější u ptáků nalezených v oblastech s proměnlivějším přírodním prostředím a delší zemědělskou historií.

Federico Morelli zkoumal několik zemědělských pozemků ve střední Itálii a pro publikovaný výzkum shromáždil kompletní údaje o výskytu hnízdících druhů ptáků spolu s podrobným popisem prostředí co do složení krajiny, využití půdy nebo opětovného zalesňování. „Hlavní význam této studie souvisí s biologií ochrany přírody. Stručně řečeno, zkoumáním faktorů – vlastností ptačích druhů, klimatu, přírodních disturbancí a historie zemědělství – zjistíme, co přesně určuje změny v ptačích společenstvech, která čelí ztrátě nebo fragmentaci lesů,“ upřesňuje Morelli.

FŽP


Citace: Hua, F., Wang, W., Nakagawa, S., Liu, S., Miao, X., Yu, L., … & Elsen, P. R. (2024). Ecological filtering shapes the impacts of agricultural deforestation on biodiversity. Nature Ecology & Evolution, 1-16. https://doi.org/10.1038/s41559-023-02280-w

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content