Svátek má

Rudolf
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Knihovny jako součást rozvoje vysokých škol

Ve dnech 2. a 3. listopadu se na Technické univerzitě v Liberci koná konference Bibliotheca Academica 2021 zaměřená na otázky rozvoje knihoven vysokých škol. Konferenci zaštiťuje Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). Hlavním tématem letošního ročníku jsou změny, ke kterým v prostředí vysokých škol dochází, a způsoby, jak na ně reagují právě vysokoškolské knihovny.

Bibliotheca Academica je každoročním největším setkáním vysokoškolských knihovníků v ČR. Konferenci spolu s AKVŠ (www.akvs.cz) vždy organizuje jedna z členských vysokých škol této asociace. V letošním roce je to Technická univerzita v Liberci.

Součástí odborného programu jsou přednášky a workshopy zaměřené na otázky měnícího se prostředí vysokých škol a způsobů, jak tyto změny mohou podpořit právě knihovny. „Vysokoškolské knihovny reagují na nové trendy ve výuce – a to nejen v souvislosti s rozmachem online či hybridních forem vzdělávání v průběhu pandemie covid-19. Vyšší dostupnost online informačních zdrojů, jako jsou e-knihy a e-časopisy, získala na významu. Vysokoškolské knihovny rozvíjejí například i online konzultace a další vzdálené služby. Toto má význam pro studenty, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostat do knihovny osobně, a přesto její služby potřebují a chtějí využívat,“ uvádí Hana Landová, předsedkyně AKVŠ a ředitelka Knihovny ČZU.

Důležitým tématem konference je i spolupráce s knihovnami mimo vysoké školy – například s Národní knihovnou, Národní technickou knihovnou, Knihovnou Akademie věd ČR či krajskými knihovnami. S těmi vysokoškolské knihovny spolupracují na několika významných projektech. Mezi přednášejícími jsou i představitelé komerčního sektoru, kteří účastníkům představí i jiný než akademický pohled na téma efektivního managementu změn.

„Nacházíme se v době, která ještě více než kdy dřív podtrhuje roli knihoven při orientaci v obrovském množství informací, které jsou studentům a akademickým pracovníkům dostupné. Zároveň je třeba, aby knihovny skloubily rozvoj fyzického prostoru, který zejména studenti velmi rádi využívají, s rozvojem prostoru virtuálního, kde je možné k informacím i službám přistupovat odkudkoliv. Je to velká výzva, která nás v následujících letech čeká, ale české vysokoškolské knihovny jsou na ni připraveny,“ dodává Hana Landová.

 

Zdroje:

Asociace knihoven vysokých škol ČR: www.akvs.cz

Bibliotheca Academica 2021: https://www.akvs.cz/akce/akce-2021/ba-2021/

Bibliotheca Academica 2021 – Odborný program: https://www.akvs.cz/akce/akce-2021/ba-2021/program/

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content