Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama

Ve dnech 20.–21. listopadu 2020 se konal pátý ročník evropské konference „Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama“. Proběhl plně v online podobě za velké pomoci Centra audiovizuální podpory ČZU.

Konferenci zorganizovalo Centrum Euroguidance (DZS) ve spolupráci s Institutem vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (IVP ČZU). Více než 500 českých i zahraničních účastníků se zapojilo do hlavního programu i několika paralelních sekcí.

Obecným cílem této i předchozích konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost a různorodost. Konference o kariérovém poradenství si kladou za cíl podpořit teorii, výzkum a odbornou diskusi praktiků i veřejnosti v oblasti kariérového poradenství na národní i mezinárodní úrovni. Jsou otevřeny všem, kteří se zajímají o kariérové poradenství a vzdělávání.

Tématem páté konference bylo „kariérové poradenství a vzdělávání“ s ohledem na současnou situaci změn ve společnosti a na trhu práce. Vznikají nové možnosti pracovního uplatnění i vzdělávání, hledají se nové cesty. Kariérové poradenství a kariérové vzdělávání tak mají nezastupitelnou roli pro současnou společnost, ovlivněnou pandemií. Na konferenci byly prezentovány praktické metodiky i teoretické a výzkumné reflexe, inovace v rámci rozvoje systému ve veřejném sektoru i pohledy z firemního prostředí a trhu práce. Pozornost se zaměřila i na evropskou dimenzi kariérového poradenství a udržitelný rozvoj (tzv. green guidance). Byli pozváni řečníci z akademické sféry i z praxe.

Na úvod konference vystoupili zástupci Euroguidance, DZS a univerzitního pracoviště IVP ČZU, zástupci dalších významných stakeholderů na národní a evropské úrovni. Úvodní panelová debata otevřela hlavní téma konference otázkou „Potřebujeme nalézt nové pojetí kariérového poradenství ve světle nynější pandemie?“ Moderoval ji Tristram Hooley a hosty byli Thomas Diener, Jaana Kettunen, Jerome Rossier a Jiří Votava (z IVP ČZU). V plenární části pak byly prezentovány dva univerzitní výzkumy v oblasti připravenosti absolventů středního odborného vzdělávání na pracovní trh, jejichž autory jsou Petr Hlaďo (MUNI) a Jitka Jirsáková s Jiřím Votavou (IVP ČZU). V prvním dni měla konference dvě hlavní sekce. Jedna se věnovala pohledu ze strany trhu práce a druhá ze strany poradenství a vzdělávání. Závěr dne byl věnován udílení národních cen kariérového poradenství a prezentaci vítězných příspěvků.

Druhý den bylo v pěti paralelních sekcích prezentováno na 40 příspěvků s tematikou jako udržitelná sociálně spravedlivá společnost; role kariérového poradenství; vzdělávání a rozvoj poradců; rozvoj systému kariérového poradenství (KP), online dimenze KP, metody a inovace v oblasti KP a další. Proběhl také kulatý stůl Euroguidance s podporou Národního poradenského fóra a workshopy věnované kvalitě a metodice v kariérovém poradenství.

Během konference se účastníci mohli seznamovat a dále diskutovat prostřednictvím skupin na sociálních sítí.

Některé příspěvky budou prezentovány také ve speciálním čísle časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi 2021 a jsou dále zpracovány a prezentovány prostřednictvím stránek konference

https://konferencekp.cz a www.euroguidance.cz a www.euroguidance.eu.

 

PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. (IVP ČZU), Mgr. Petr Chaluš a Mgr. Gabriela Kabotová (Euroguidance, DZS)

 

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content