Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Jedinečná ornitologická data z Krušných hor součástí globální studie v časopise PNAS

Ornitologický tým Markéty Zárybnické z Fakulty životního prostředí shromažďuje letos již pětadvacetiletou nepřetržitou řadu dat o hnízdní úspěšnosti sýce rousného v Krušných horách. Unikátní dataset se stal jedním z pilířů studie právě publikované v prestižním časopise PNAS.

Početný autorský tým zkoumal vliv klimatických změn na produkci mláďat v celkem 201 populacích 104 ptačích druhů na všech kontinentech v letech 1970 až 2019. Vědci zjistili, že na zvyšující se teplotu prostředí reagují populace různě. Při metaanalýze 745 962 ptačích snůšek výsledky ukázaly, že produkce mláďat klesá u 57 procent studovaných populací (průkazně u 17 procent), zatímco u 43 procent se zvyšuje (průkazně u 10 procent). Větší a stěhovavé druhy produkují méně mláďat, zatímco malé a nemigrující druhy ptáků vykazují více mláďat, a tedy z teplejšího prostředí profitují.

Jedním z hlavních zjištění je skutečnost, že na rychlém celosvětovém úbytku ptáků se pokles reprodukce podílí jen okrajově, a je tedy třeba hledat další příčiny.

Studie publikovaná v časopise PNAS.

Zdroj: Fakulta životního prostředí ČZU

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content