Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Inspirativní setkání na Permafarmě Jagava

Jedinečnou příležitostí pro odborníky, farmáře a všechny zainteresované v oblasti agrolesnictví se stal Workshop ReForest & DigitAF Nr. 02, který se konal 17. října 2023 na malebné Permafarmě Jagava v obci Veselice. Sjelo se tam na třicet farmářů, zástupců projektu DigitAF, poradců, konzultantů a pracovníků orgánů státní správy.

Workshop se vyznačoval hybridním formátem. Každý měl možnost přijet osobně, nebo se zúčastnit online formou prostřednictvím platformy MS Teams. V rámci prohlídky farmy Jagava byla prezentována konkrétní agrolesnická opatření.

V první části byly představeny novinky v oblasti agrolesnictví v České republice. Profesor Bohdan Lojka účastníky workshopu seznámil s výsledky dotazníkového šetření DigitAF, které detailně mapovalo používání digitálních nástrojů v agrolesnictví. Také proběhl sběr dat pro socioekonomický dotazník zaměřený na hodnotový řetězec a znalostní mezery v agrolesnickém systému, který vytvořil a dále bude zpracovávat Johannes Schmit z Univerzity Marburk. Součástí workshopu byla interaktivní diskuse, během níž si účastníci vyměňovali své poznatky a výzvy, jimž čelí. Tato část poskytla prostor pro lepší vzájemné poznání a podporu.

Permafarmu Jagava vlastní Tomáš Franěk, který během řízené exkurze přiblížil agrolesnické prvky vytvořené na jeho farmě. Jedním z nich je pět bioklimatických pásů, jež nejen chladí okolí, ale také slouží jako větrolamy a zdroj stínu pro místní biotu. Při procházce farmou všichni obdivovali rozsáhlé ovocné sady s novými i starými odrůdami stromů včetně ořešáků, kaštanů a třešní. Farmu prolínají pásy stromů a keřů sloužících včelám. Pro podporu biodiverzity byly do krajiny reintrodukováni bažanti a koroptve.

Tomáš Franěk účastníkům workshopu přiblížil soběstačnou produkci farmy, kdy se věnuje výrobě potravin a prodeji ovoce přímo z farmy ve speciálních bedýnkách. Na jeho farmě je nulová vodní a větrná eroze, takže důrazně odmítá používání minerálních hnojiv a chemických prostředků.

Workshop na farmě Jagava poskytl inspiraci a vhled do agrolesnictví v praxi. Děkujeme všem účastníkům za jejich aktivní zapojení a budeme pokračovat v našem úsilí o podporu rozvoje agrolesnictví v České republice.

Tým ReForest a DigitAF

 


V říjnu 2023 odvysílal Český rozhlas reportáž o farmě Jagava a agrolesnických opatřeních, která majitel farmy Tomáš Franěk již realizoval. Program je dostupný v podcastu sekce Natura.

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content