Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Hoří nám za patami?

Lesní požáry jsou důležitou disturbancí evropských lesů a mají zásadní vliv na jimi zasažený ekosystém. Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující četnost a rozsah požárů patří teplota vzduchu, vlhkost prostředí, rychlost větru, ale také čas dojezdu hasičů na místo požáru.

Ročně v Evropě vzplane šedesát tisíc požárů, při kterých shoří okolo půl milionu hektarů lesa. Rozsáhlé požáry se nevyhýbají ani naší krajině. Zanedlouho tomu budou dva roky, co českou kotlinu zasáhl nejrozsáhlejší požár naší novodobé historie, během něhož se na popel proměnilo přes jeden a půl tisíce hektarů lesa. Zdaleka se ale nejednalo o jediný požár na našem území. Počet požárů a velikost spálené plochy se u nás v posledních letech zvyšuje. Jde o následek zvyšujícího se sucha a změny klimatu.

Tím, jak to u nás vypadá s lesními požáry do budoucna, se zabýval tým vědců, mezi které se zařadili i vědci z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Zájmovou oblastí se stal okres Praha-východ. Vědci ve studii představili dva scénáře postavené na dvou statistických modelech vývoje změny klimatu přijatých Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC). Konkrétně se jedná o model RCP 4.5 a nejvíce pesimistický model RCP 8.5. Součástí statistiky byly i výše zmíněné faktory.

Podle této studie se do konce století zvýší lesní požáry o necelých deset procent v případě, že bude změna klimatu odpovídat modelu RCP 4.5 a povrch země se oteplí o dva stupně. V případě scénáře RCP 8.5, při kterém by mělo dojít ke zvýšení teploty o čtyři stupně, se zvýší výskyt požárů o více než dvacet sedm procent. Nejedná se tedy o příliš optimistické vyhlídky do budoucnosti. Z toho důvodu přichází autoři studie s možným řešením, a tím je zlepšení kvality cestní sítě a dostupnosti hasičských jednotek. Pokud by se snížil průměrný čas dojezdu hasičů na místo požáru jen o jednu pětinu, došlo by k výraznému snížení zasažené plochy požárem. V případě predikce RCP 4.5 by se rozsah požárů do konce století snížil o dvanáct procent a podle modelu RCP 8.5 by došlo ke snížení o dvě procenta oproti dnešnímu stavu.

Zdroj: FLD / Věda a výzkum


LOHMANDER, Peter, Zohreh MOHAMMADI, Jan KAŠPAR, Meryem TAHRI, Roman BERČÁK, Jaroslav HOLUŠA a Robert MARUŠÁK. Future forest fires as functions of climate change and attack time for central Bohemian region, Czech Republic. Annals of Forest Research [online]. 2022, 65(1), 17-30 [cit. 2023-05-09]. ISSN 18448135. Dostupné z: doi:10.15287/afr.2022.2183

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content