Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

„Hendikepovaní se od zdravých neliší,“ míní vedoucí Kariérního centra

Příprava absolventů na střet s realitou trhu práce je středobodem veškerých aktivit Kariérního centra České zemědělské univerzity v Praze. Jeho pracovníci se snaží studentům ulehčit první kroky profesní dráhy a vybavit je pro život za hranicemi kampusu.

Česká zemědělská univerzita v Praze vyznává filozofii komplexního přístupu ke vzdělání, a k tomu patří i zajištění konkurenceschopnosti absolventů při hledání prvního zaměstnání. Právě proto před několika lety podpořila vznik Kariérního centra. „Snažíme se usnadnit studentům vstup na trh práce a vylepšit jejich pozici. To znamená dávat jim informace a podporovat jejich interakci s trhem práce,“ vysvětluje vedoucí centra Přemysl Gubani.
Jednou ze stěžejních aktivit je Veletrh pracovních příležitostí ČZU, jehož se pravidelně účastní i nezisková organizace Revenium. Kariérní centrum nezapomíná na hendikepované nebo jinak znevýhodněné studenty. Těch je na ČZU každoročně 90 až 150. Řadí se sem především specifické poruchy učení a fyzický či psychický hendikep. A právě na základě spolupráce s Reveniem prošli pracovníci centra školením, jak ke studentům se specifickými potřebami přistupovat. „Všechno to spustil student se specifickými potřebami, který přišel v k nám na oddělení. Uvědomili jsme si, že nejsme schopni takovým lidem poskytovat náležitý servis,“ objasňuje počátky spolupráce Gubani a dodává: „Po krátkém pátrání jsme objevili Revenium a nechali se vyškolit, jaké přesně jsou typy poruch, jak funguje chráněný trh práce apod. Zjistili jsme, že těch pár studentů se specifickými potřebami je jen kapička v moři, že existuje mnohem víc těch, kteří mají nárok na přístup ke chráněnému trhu práce, ale nemají na to papír.“
A tak v Kariérním centru zavedli konzultace pro studenty se specifickými poruchami, spustili přednášky o chráněném trhu práce, vytvořili informační brožuru, partnerů se ptají na jejich postoj k ohroženým skupinám na trhu práce, jako jsou zdravotně postižení či studenti bez znalosti češtiny.
„Hendikepovaní jsou mnohdy k nerozeznání od většinových studujících. Z hlediska potřeb i schopností se jim naprosto vyrovnají,“ myslí si Přemysl Gubani. „Často mohou mít dokonce výhodu. Kvůli svému hendikepu jsou nuceni k větší sebereflexi, více přemýšlejí o svých limitech, snaží se je vybalancovat pílí a disciplinou, což jsou u čerstvých absolventů vítané vlastnosti,“ připomíná.
Činnost Kariérního centra vychází z jednoduchého modelu Rámec kariérního rozvoje studentů ČZU. Základní oblastí jsou kariérní kompetence: Jak se pohybovat na trhu práce. Jak si napsat CV. Jak oslovovat firmy. Jak sám sebe prezentovat. Znalost základů pracovního práva. Jak má vypadat smlouva, aby vás někdo neošidil. Na to navazuje oblast přenositelných a velmi ceněných zaměstnaneckých dovedností: Týmová práce, Komunikace, IT dovednosti (Word, Excel, PowerPoint na vyšší uživatelské úrovni), Iniciativa, Kreativita a Zvídavost. Způsoby, jak na těchto dovednostech pracovat každý den, a jak se pozná, že je máme anebo nemáme. Centrum věnuje pozornost i znalosti odvětví trhu a jejich specifikům.
Podle Přemysla Gubaniho je velmi důležitý reálný kontakt se zaměstnavateli. Aby se studenti potkali s vedoucími pracovníky odvětví, která je zajímají, aby přímo od nich slyšeli, co je na trhu potřeba a co je důležité. „Náhodně potkat svého šéfa je přece to nejlepší!“ myslí si. Upozorňuje však, že nechce nikoho vodit za ručičku. „Nehledáme studentům práci, jen vytváříme příležitosti, jak si ji mohou najít sami. Vybavujeme je informacemi a dovednostmi, jak se v určitých situacích chovat a jak z nich vytěžit maximum,“ uzavírá Přemysl Gubani, vedoucí Kariérního centra ČZU v Praze.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content