Svátek má

Rudolf
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

H2020 DRIFT-FOOD vybírá excelentní výzkumné pracovníky

Na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů vloni odstartoval prestižní mezinárodní projekt programu Horizon 2020, který se věnuje výzkumu pokročilých technologií pro vysoce kvalitní, bezpečnou a udržitelnou regionální produkci potravin. Prvním a klíčovým krokem je výběr vedoucího týmu. Excelentního vědce a manažera, který vybuduje a povede nově vzniklý mezinárodní vědecký tým.

Od listopadu 2020 probíhalo výběrové řízení na post vedoucího pracovníka projektu DRIFT-FOOD, tzv. „ERA Chair Holdera“, se zkušenostmi v oblastech zpracování zemědělské produkce, technologie potravin, jejich kvality a bezpečnosti, případně mikrobiologie či biotechnologie se zaměřením na potraviny a výživu. Kritéria výběru akcentují vědeckou excelenci, účast v mezinárodních projektových konsorciích, ale i zkušenosti s výstupy aplikovaného výzkumu, jako jsou například patenty či nové technologie výroby, ve spolupráci s praxí. Ze čtyř desítek zahraničních uchazečů prošla náročným sítem první evaluace přibližně pětina, která byla přizvána k online pohovorům. Kandidáti postupující do nejužšího výběru byli v rámci finálního kola řízení pozváni na ČZU. Kvůli omezením spojeným s nouzovým stavem proběhla návštěva zahraničních kandidátů až v květnu.

Fakultní tým složený z akademiků, prof. Pavla Tlustoše, prof. Markéty Sedmíkové, doc. Lenky Kouřimské, doc. Pavla Kloučka a dr. Matěje Božika, a členů Projektového centra FAPPZ, dr. Lukáše Packa a Ing. Laury Míčkové, který společně vytvářel projektový návrh a nyní se podílí na jeho řešení, má jasnou představu o charakteru pozice ERA Chair Holdera i celé výzkumné skupiny. Od vedoucího týmu se neočekává, že bude plnit výzkum zadaný „na objednávku“ fakultou či vedením. „Předpokládáme, že kandidát přinese silnou výzkumnou vizi, kterou bude naplňovat s pomocí nově sestaveného mezinárodního vědeckého týmu a spoluprací s předními odborníky fakulty,“ říká prof. Pavel Tlustoš, koordinátor projektu DRIFT-FOOD. Velkým přínosem pro obě strany bude i zapojení ERA Chair Holdera do výzkumných aktivit realizovaných v právě budovaném Výukovém centru zpracování zemědělských produktů. „ERA Chair i jeho tým zde budou mít k dispozici moderní provozní technologie, s jejichž pomocí mohou inovovat stávající potravinářské postupy a vyvíjet potraviny podporující zdravý životní styl,“ doplňuje prof. Tlustoš.

Výběr ERA Chair Holdera není jediným úkolem, který projektový tým nyní řeší. Kromě výstupů administrativního či řídícího charakteru, např. stanovení výchozích hodnot pro posouzení budoucích publikačních aktivit či vytvoření kontingenčního plánu pro řešení možných projektových rizik, je nutné zajišťovat publicitu projektu. Vedle webových stránek či mediální prezentace je důležitý i dobře rozpoznatelný vizuál projektu s vlastním logem. „Pro výběr loga jsme zvolili neotřelou metodu crowdsourcingu. Veřejnou grafickou soutěž designerů, kteří na základě našich záměrně celkem kusých instrukcí vytvářeli originální návrhy, a autor vítězného konceptu dostal předem stanovenou odměnu,“ uvádí projektový manažer DRIFT-FOOD, Lukáš Pacek. Dodává, že výběr nebyl vůbec lehký a profesionální kvalita řady návrhů překvapila celou porotu, složenou ze členů fakultního týmu. Jedinými požadavky na logo bylo reflektovat název projektu a jeho dynamiku a určitý společný prvek s novým grafickým vizuálem ČZU. Jak se to podařilo, můžete zhodnotit sami.

Lukáš Pacek

 

Cílem projektu Advanced Technologies For High Quality, Safe And Sustainable Regional Food Production (DRIFT-FOOD) je vytvoření interdisciplinárního centra excelence, zaměřeného na pokročilé technologie pro vysoce kvalitní, bezpečnou a udržitelnou regionální produkci potravin. Pro tento účel bude vytvořen tým vědců, jehož úkolem má být doplnění chybějících článků základního i aplikovaného výzkumu v řetězci produkce potravin tzv. „from field to fork“. Důležitým aspektem práce týmu bude posílení vědecké excelence prostřednictvím mezinárodní vědecké spolupráce a integrace v oblasti potravinářských technologií, šetrného zpracování zemědělské produkce a v širším měřítku i oblasti výživy, kvality a bezpečnosti potravin. Projekt je garantován na šestileté období počínaje 1. říjnem 2020. Celkový rozpočet představuje cca 68 milionů korun a je 100 % pokryt ze zdrojů EU.

 

Do zápatí nebo někam na stránku prosím logo EU a text:

Tento článek vznikl v rámci projektu podpořeného z programu Evropské unie H2020 pod číslem grantové smlouvy 952594

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content