Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Evropská komise udělila České zemědělské univerzitě v Praze prestižní cenu HR Excellence in Research

Česká zemědělská univerzita v Praze získala 12. 11. 2021 prestižní ocenění HR Excellence in Research, tzv. HR Award. Zařadila se tak do společenství organizací, které jsou zárukou evropského standardu péče o zaměstnance, a prokázala, že patří mezi univerzity splňující parametry transparentní vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce 21. století.

Ocenění HR Award uděluje Evropská komise prostřednictvím instituce Euraxess za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro ČZU je potvrzením, že v oblasti náboru a zaměstnávání (nejen) akademicko-vědeckých pracovníků dodržuje pravidla stanovená Chartou a Kodexem a vnitřním nastavením procesů. A důkazem, že je kvalitním zaměstnavatelem pro potencionální zaměstnance z celého světa.

„Kvalitní péče o zaměstnance je běh na dlouhou trať a ocenění HR Award je jen jednou z etap na této cestě. Znamená výrazné posílení prestiže naší univerzity a potvrzení vysoké úrovně péče o zaměstnance, otevřenosti, transparentnosti a kvality pracovního prostředí. Znamená také větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí nebo při získávání grantů,“ říká rektor ČZU v Praze profesor Petr Sklenička a dodává: „Budeme usilovat o to, aby si naše univerzita dokázala udržet a dále rozvíjet takto získanou prestiž v oblasti rozvoje lidských zdrojů a tuto prestiž posilovala i v dalších klíčových oblastech.“

Garant projektu „HR Award ČZU“ a kvestor univerzity Ing. Jakub Kleindienst podotýká: „Proces změn interního prostředí v oblasti strategického nastavení pravidel kvality v řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, které je v mezinárodním prostředí standardem, je v souladu se strategickými záměry naší univerzity. Získáním tohoto významného ocenění se ČZU zařadila mezi další vysoké školy a renomované výzkumné instituce v České republice i v zahraničí, pro které je logo HR AWARD prestiží a mezinárodním standardem pro nastavení pravidel kvality v řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.“

 V rámci náročného procesu splnění podmínek vedoucích k získání prestižního ocenění HR Excellence in Research se ČZU zavázala dodržovat principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Charta a Kodex). V souladu s tímto aktem se začal realizovat projekt Strategické nastavení rozvoje lidských zdrojů na ČZU CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014642 financovaný z OP VVV (HRA ČZU), jehož klíčovým výstupem je zahájit změny a nastavit na univerzitě takové podmínky, které by Evropská komise uznala jako odpovídající udělení ocenění HR Award. Jednotlivými kroky pro splnění podmínek Evropské komise bylo dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, tvorba GAP analýzy a následně akčního plánu.

Nezastupitelnou roli v tomto projektu zastává také kancléřka ČZU dr. Iva Hrabánková, která konstatuje: „Klíčovým okamžikem, který zahájil cestu k získání prestižního ocenění HR AWARD, byl rok 2019, kdy se nové vedení ČZU rozhodlo pro změnu interního prostředí v oblasti strategického nastavení pravidel kvality v řízení lidských zdrojů. ČZU má vysoké ambice, které hodnotitelé našeho akčního plánu výslovně ocenili jako vysoce ambiciózní. Akční plán obsahuje mnoho aktivit, které je třeba realizovat a pokračovat tak v proměně ČZU v moderního a prestižního zaměstnavatele, který je pro zaměstnance atraktivní svojí transparentností a který jedná v souladu s pravidly Kodexu a Charty,“ zdůrazňuje dr. Iva Hrabánková.

Za úspěchem významného projektu ČZU, kterým HR Award bezesporu je, stojí i projektová manažerka Ing. Ilona Dita, která provedla svůj tým od podání projektu až po získání prestižního ocenění HR Award. „Získání ocenění HR Award předcházela usilovná práce celého týmu a velmi úzká spolupráce jak s vedením univerzity, tak s poskytovatelem finanční podpory a v neposlední řadě i s hodnotiteli, zástupci Evropské komise. Pro získání projektu byla klíčová podpora vedení ČZU, které stojí za jeho úspěchem, stejně jako úzká spolupráce s vedením všech součástí ČZU, které jsou nepostradatelným článkem celého projektu. Získáním prestižního ocenění HR AWARD práce na projektu HRA ČZU rozhodně nekončí, je třeba pokračovat v tvrdé práci a řídit projekt tak, aby byly naplněny ambiciózní cíle ČZU v Praze.“

Ocenění HR Award bylo uděleno ČZU na období 24 měsíců. V roce 2023 bude aktualizována GAP analýza a akční plán, který bude podkladem pro hodnotitele Evropské komise, posuzující následný posun ČZU v dílčích oblastech implementace principů Charty a Kodexu. V případě kladného hodnocení bude prestižní ocenění naší univerzitě ponecháno na další tříleté období.

Bližší informace k projektu HRA ČZU naleznete zde.

Připravila Lenka Prokopová

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content