Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Ekologický zdroj energie na České zemědělské univerzitě v Praze

Obnovitelné zdroje jsou dnes preferovány a jejich podíl na celkovém energetickém mixu roste ve většině zemí světa. Proto jsme rádi, že i Technická fakulta má energetiku jako nosný vědecký program a několik týmů se zde zabývá ekologickou energií, jako například využitím solární energie, vodní energie, energie biomasy, energie zemního masivu a přenosem energie.

Na obrázku je fotovoltaický (PV) systém instalovaný na střeše budovy těžkých laboratoří. 40 PV panelů (Renesola, GmbH, typ JC 260M-24/Bb, jmenovitý výstupní výkon 260 Wp) na bázi polykrystalického křemíku je zapojeno do dvou nezávislých sekcí, a ty jsou připojeny k distribuční síti přes měniče. PV panely jsou instalovány na pevném stojanu, jsou orientovány na jih se sklonem 35°. Jmenovitý výstupní výkon celého PV systému je cca 10 kWp. Sluneční podmínky odpovídají mírnému klimatickému pásmu ve střední Evropě.

Síťový fotovoltaický systém byl instalován na Technické fakultě v roce 2015. Monitorovací systém [1] vyvinutý v naší laboratoři zaznamenává data a dokáže i odhalit podezření na poruchy a typy poruch. Vyhodnocení dat ukazuje, že množství vyrobené elektrické energie mírně převyšuje očekávané hodnoty předpovězené mezinárodně používanou internetovou aplikací Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS, https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html). Podle této aplikace je předpokládaná výroba elektrické energie 10677 kWh.rok-1, ale skutečná výroba se v jednotlivých letech pohybuje kolem 11000 kWh.rok-1. Zatím nejvyšší hodnoty dosáhla výroba v roce 2019, kdy poskytla 12210 kWh.rok-1. Přispěl k tomu nejen slunečný červen, ale hlavně slunečný duben, kdy už byly dostatečně dlouhé dny, a přitom ještě chladno. Nižší teplota zvyšuje účinnost fotovoltaické přeměny energie.

PV systém na Technické fakultě tedy funguje bez významných problémů už šestý rok a podle našich zkušeností získaných z řady podobných a větších elektráren se dá předpokládat, že je v polovině své životnosti [2]. Vliv stárnutí PV panelů se zatím na hodnotě vyrobené elektrické energie projevuje minimálně, ale musíme počítat s tím, že k tomu bude docházet po cca deseti letech provozu a zvýší se i pravděpodobnost závažných poruch.

Energetika je významnou složkou národního hospodářství, a tak není divu, že tato problematika bývá často politizována a význam obnovitelných zdrojů energie bývá přeceňován. Na univerzitní půdě bychom chtěli podávat objektivní informace, proto význam obnovitelných zdrojů energie nepřeceňujeme, ale domníváme se, že mají důležité místo v současném energetickém mixu. Uvedené množství vyrobené elektrické energie je asi z hlediska spotřeby celého areálu naší univerzity méně významné, ale má zde své místo a přispívá k ekologickému chování univerzitních pracovišť.

Prof. Ing. Martin Libra, CSc., doc. Ing. Vladislav Poulek, CSc.

 

[1] V. Beránek, T. Olšan, M. Libra, V. Poulek, J. Sedláček, M-Q Dang, I. I. Tyukhov, New Monitoring System for Photovoltaic Power Plants’ Management. Energies, 2018, 11(10), Article No. 2495.

[2] V. Poulek, J. Šafránková, L. Černá, M. Libra, V. Beránek, T. Finsterle, P. Hrzina, PV Panel and PV Inverter Damages Caused by Combination of Edge Delamination, Water Penetration, and High String Voltage in Moderate Climate. IEEE Journal of Photovoltaics, 2021, 11(2), 561-565.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content