Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Dřevařský pavilon FLD vytváří podmínky pro významné zkvalitnění technického vzdělávání a podporuje využití dřeva v ČR jako nejvýznamnější obnovitelné suroviny

Dřevařský pavilon tvořící součást kampusu ČZU vznikl v roce 2015 díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu VaVpI. Řadí se mezi nejvýznamnější investiční akce, které byly na ČZU v posledních desetiletích realizovány.

Technologický, vědecký a výukový pavilon slouží výzkumným činnostem postgraduálních studentů a zaměstnanců a výukovým činnostem (včetně praktických) pregraduálních studentů hlavně v oblasti lesnictví a dřevařství. Toto jedinečné propojení vytváří podmínky pro významné zkvalitnění technického vzdělávání na univerzitě a podporuje využití dřeva v ČR jako nejvýznamnější obnovitelné suroviny. Pracoviště také rozšiřuje potenciál pro vývoj nových prakticky využitelných metod a zlepšuje tak transfer technologií a znalostí do lesnické a dřevařské praxe.

„Na fakultě se snažíme modernizovat technické vybavení a vytvářet inovativní prostředí propojující výuku, vědu a praxi. Tímto nejen posílíme naši schopnost přenášet poznatky a technologie do průmyslové sféry, ale také podpoříme využití dřeva jako klíčové obnovitelné suroviny v České republice,“ říká prof. Ing. Róbert Marušák, Ph.D., děkan fakulty.

Cílem projektu bylo vybudovat a technologicky vybavit novou moderní budovu Dřevařského pavilonu, a tak zcela sjednotit a nahradit původní  místo centra truhlářské výroby (truhlárna s učebnami a CNC obráběcím strojem, sušárna dřeva, krytý sklad materiálu a venkovní sklad), které bylo tvořeno soustavou provizorních objektů – stavebních buněk. Komplexní objekt je rozdělen do tří dilatačních celků – hlavní čtyřpodlažní budovy, dvoupodlažní části s přednáškovými sály na východní straně a spojovacího koridoru hlavního vstupu.

Ve 4. NP jsou umístěny převážně učebny pro teoretickou výuku, pro praktickou výuku jsou ve 3. NP laboratoře pro testování dřeva a biomateriálů z hlediska jejich fyzikálních, mechanických, ale také chemických vlastností. Ve 2. NP je umístěna velká posluchárna (kapacita 160 studentů) a dvě menší učebny spolu s rukodílnou a dvěma menšími laboratořemi pro testování základních vlastností materiálů. V 1. NP jsou kromě dvou učeben a prostoru s počítači, který je volně k dispozici studentům, také strojní dílna a sklad suroviny. Součástí projektu je moderní technologické vybavení pro laboratoře a truhlářskou dílnu. „Praktická podpora výuky prostřednictvím laboratoře zpracování biomateriálů probíhá u všech technických předmětů spojených se zpracováním a aplikací dřeva ve studijních programech dřevařství, dřevařského inženýrství a dřevěných konstrukcí a staveb na bázi dřeva,“ uvedl vedoucí Katedry zpracování dřeva a biomateriálů Ing. Adam Sikora, Ph.D.

Nově vybudované moderní zázemí technologického výzkumu zvyšuje atraktivnost spolupráce s FLD pro komerční subjekty působící v lesnických a dřevařských oborech, a to například v oblasti vývoje nových typů technických materiálů na bázi dřeva a modifikace jejich vlastností.

Realizace projektu Dřevařský pavilon FLD podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) trvala deset měsíců. Celkové výdaje na projekt činily přes 282 milionů korun. Slavnostního otevření Dřevařského pavilonu FLD se uskutečnilo 28. ledna 2016 za účasti představitelů veřejného života i akademické sféry z ČR i ze zahraničí.

ČZU FLD / redakční úprava Karla Mráčková

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content