Svátek má

Maxim
13°C
Clear sky
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
13°C
Clear sky
Pondělí
87%
03:00
Min: 10°C
990
19:00
Max: 23°C
NNW 1 m/s

Doktorská vědecká konference Think Together 2021

Na Provozně ekonomické fakultě ČZU proběhla konference Think Together 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci se konala online, a to prostřednictvím platformy MS Teams. Zúčastnili se jí doktorandi a jejich školitelé i další akademičtí pracovníci.

Zřejmě i vzhledem k faktu, že se konference uskutečnila nekontaktní formou, účast byla velmi hojná. V rámci plenárního jednání byly vyhlášeny Ceny děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2020 a následně byly představeny vítězné práce.

Na první pozici se umístila práce „Impact of Think-Aloud on Eye-Tracking: A Comparison of Concurrent and Retrospective Think-Aloud for Research on Decision-Making in the Game Environment“, kterou za autorský kolektiv prezentoval Ing. Michal Prokop, doktorand katedry řízení. Druhé místo obsadila práce Durability Of Zambia’s Agricultural Exports” doktoranda Josepha Phiriho z katedry ekonomiky. Třetí místo patří Appiah-Kubi Seth Nana Kwame z téže katedry a jeho příspěvku „Foreign Ownership in Sub-Saharan Africa: Do Governance Structures Matter“.

Všichni ocenění získali certifikát a finanční odměnu. Po plenárním zasedání následovalo jednání v odborných sekcích konference. Sekci Podniková a odvětvová ekonomika moderoval doc. Malý, odbornou sekci Management vedl doc. Macák, sekci Regionální a sociální rozvoj moderoval dr. Husák, sekci Informační management předsedal doc. Veselý a sekci Systémové inženýrství prof. Brožová.

Do odborných sekcích konference se celkem přihlásilo 76 vědeckých článků či přehledových studií. Na základě recenzního řízení bylo k prezentaci vybráno 55 článků. Po prezentaci článku autorem předseda sekce shrnul oba oponentské posudky a následovala odborná diskuse s cílem pomoci autorovi, aby uplatnil článek ve vědeckém časopise, případně upozornit na problematická místa ve výzkumu. Vzhledem k tomu, že z konference nevychází sborník ani jiný typ oficiální publikace, je jejím hlavním přínosem (primárně pro autory) kolegiální recenze a diskuse k prezentovaným článkům. Autoři tak mají možnost publikovat práce v časopisech nebo na konferencích, aniž by se dopouštěli opakovaného publikování téže práce, a mají k dispozici již konzultace v podobě recenzních posudků od zkušenějších kolegů doktorandů nebo akademických pracovníků. Konference je rovněž významná pro nově přijaté doktorandy, kteří si tak poprvé mohou vyzkoušet, jak probíhá vědecká konference a recenzní řízení. Dostane se jim připomínek k jejich příspěvku a také k prezentaci jejich vědecké práce.

Posláním konference je podpořit a inspirovat studenty v doktorských studijních programech PEF ČZU v Praze při jejich odborné práci. Cílem konference je také umožnit doktorandům všech ročníků studia prezentovat výsledky jejich práce a zprostředkovat jim kvalitní zpětnou vazbu. Konference Think Together 2021 toto poslání, i přes nemožnost potkat se osobně, beze zbytku naplnila.

Sylvie Kobzev Kotásková

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content