Svátek má

Rostislav
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Doktorská vědecká konference Think Together 2021

Na Provozně ekonomické fakultě ČZU proběhla konference Think Together 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci se konala online, a to prostřednictvím platformy MS Teams. Zúčastnili se jí doktorandi a jejich školitelé i další akademičtí pracovníci.

Zřejmě i vzhledem k faktu, že se konference uskutečnila nekontaktní formou, účast byla velmi hojná. V rámci plenárního jednání byly vyhlášeny Ceny děkana za nejlepší publikační výstupy doktorandů PEF za rok 2020 a následně byly představeny vítězné práce.

Na první pozici se umístila práce „Impact of Think-Aloud on Eye-Tracking: A Comparison of Concurrent and Retrospective Think-Aloud for Research on Decision-Making in the Game Environment“, kterou za autorský kolektiv prezentoval Ing. Michal Prokop, doktorand katedry řízení. Druhé místo obsadila práce Durability Of Zambia’s Agricultural Exports” doktoranda Josepha Phiriho z katedry ekonomiky. Třetí místo patří Appiah-Kubi Seth Nana Kwame z téže katedry a jeho příspěvku „Foreign Ownership in Sub-Saharan Africa: Do Governance Structures Matter“.

Všichni ocenění získali certifikát a finanční odměnu. Po plenárním zasedání následovalo jednání v odborných sekcích konference. Sekci Podniková a odvětvová ekonomika moderoval doc. Malý, odbornou sekci Management vedl doc. Macák, sekci Regionální a sociální rozvoj moderoval dr. Husák, sekci Informační management předsedal doc. Veselý a sekci Systémové inženýrství prof. Brožová.

Do odborných sekcích konference se celkem přihlásilo 76 vědeckých článků či přehledových studií. Na základě recenzního řízení bylo k prezentaci vybráno 55 článků. Po prezentaci článku autorem předseda sekce shrnul oba oponentské posudky a následovala odborná diskuse s cílem pomoci autorovi, aby uplatnil článek ve vědeckém časopise, případně upozornit na problematická místa ve výzkumu. Vzhledem k tomu, že z konference nevychází sborník ani jiný typ oficiální publikace, je jejím hlavním přínosem (primárně pro autory) kolegiální recenze a diskuse k prezentovaným článkům. Autoři tak mají možnost publikovat práce v časopisech nebo na konferencích, aniž by se dopouštěli opakovaného publikování téže práce, a mají k dispozici již konzultace v podobě recenzních posudků od zkušenějších kolegů doktorandů nebo akademických pracovníků. Konference je rovněž významná pro nově přijaté doktorandy, kteří si tak poprvé mohou vyzkoušet, jak probíhá vědecká konference a recenzní řízení. Dostane se jim připomínek k jejich příspěvku a také k prezentaci jejich vědecké práce.

Posláním konference je podpořit a inspirovat studenty v doktorských studijních programech PEF ČZU v Praze při jejich odborné práci. Cílem konference je také umožnit doktorandům všech ročníků studia prezentovat výsledky jejich práce a zprostředkovat jim kvalitní zpětnou vazbu. Konference Think Together 2021 toto poslání, i přes nemožnost potkat se osobně, beze zbytku naplnila.

Sylvie Kobzev Kotásková

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content