Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Den Země 2024: Neptejme se, co může naše planeta udělat pro nás

Každý rok 22. dubna si připomínáme, jak křehká a zranitelná je naše planeta pod vlivem lidských aktivit. V tento den probíhají na celém světě informační kampaně upozorňující na ekologické hrozby a na nutnost chovat se zodpovědně k životnímu prostředí na planetě, která je naším jediným a nenahraditelným domovem. Do akcí pořádaných ke Dni Země se zapojuje přibližně jedna miliarda lidí ve více než 193 zemích. Oficiálním tématem pro letošní rok je „Planeta vs. plasty“.

Česká zemědělská univerzita má jako český lídr v oblasti udržitelnosti k poselství svátku planety velmi blízko. I když jsou respekt k životu a ochrana přírody součástí studijních a vědeckých programů všech šesti fakult, jedna z nich v tomto směru vyniká. Fakulta životního prostředí je už ze své podstaty vlajkovou lodí environmentální politiky celé univerzity, a proto se oslavy Dne Země každý rok soustřeďují právě tam. Letos s datem 18. dubna 2024 a s tématem Zdroje energie – změna klimatu. Scénář oslav ovlivnila intenzivně probíhající diskuse na téma zdrojů energie a klimatické změny, což je jedna z klíčových otázek směřování celé lidské společnosti.

Téma energetiky rezonovalo od samého začátku, kdy všechny přítomné uvedl do problematiky přednáškou na téma Energie naší civilizace – odkud a kam kráčíme bývalý ředitel agentury Cenia Mgr. Miroslav Havránek. Jeho poutavé vystoupení ocenil děkan Fakulty životního prostředí prof. Michael Komárek, který na úvod oslav připomněl, že energie a energetika významně ovlivňují životní prostředí a že to je velmi komplikovaná problematika. „Proto je v současné době možná víc než kdy jindy třeba naslouchat odborníkům, kteří jsou schopni vést a vytvářet racionální debatu na základě relevantních dat s nepříliš velkým vlivem dojmů a pocitů,“ zdůraznil profesor Komárek a uvedl tím i letošní laureátku Ceny děkana Fakulty životního prostředí pro rok 2024 Danu Drábovou. „Vzhledem k tématu provázejícímu naše letošní oslavy Dne Země jsme na cenu navrhli osobnost, která má odvahu tuto debatu nastartovat, má obrovský přehled a zkušenosti, nesmírné, někdy až šokující znalosti. Má odvahu tato témata pootevírat a navrhovat řešení, která mnohdy nejsou populární,“ popsal důvody udělení letošní ceny za přínos pro životní prostředí děkan FŽP. Renomovaná jaderná inženýrka se vzhledem k mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny nemohla oslav na ČZU osobně zúčastnit, a tak se její plánovaná přednáška i převzetí ceny přesouvá na podzim.

A co znamená svátek planety pro ty, kteří problematice životního prostředí zasvětili profesní život a předávají své znalosti a zkušenosti mladým generacím?

Děkan FŽP prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.: „Den Země je pro mě připomínkou toho, že nesmíme vnímat naši planetu a životní prostředí jako spotřební zboží, že potřebuje péči, která je ale založena na faktech, vědeckých poznatcích a na racionální diskusi.“

Proděkanka FŽP Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.: „Je to připomenutí, že planeta Země je naším domovem, a i přes veškerý technologický pokrok jsme stále součástí přírodního systému, který pro nás utváří. Je to tedy připomenutí, že je nezbytné o Zemi pečovat a nedevastovat ji. A naší planetě bych přála další miliardy let úspěšného života, a hlavně s udržením vysoce kvalitních podmínek a zdraví všech pestrých ekosystémů, které nabízí.“

Významnou roli při přípravách Dne Země vždy hrají studenti této fakulty, zejména spolek NaŽivo. Pro letošek si kromě výpomoci s organizací oslav připravili vyhlášení fotosoutěže, kterou sami uspořádali. V soutěži na téma Divoká fauna zvítězila Barbora Chotovinská a druhé místo obsadil Šimon Suchopárek. Druhým tématem byl Člověk versus příroda, a tady se o první místo podělili Barbora Chotovinská a Adam Masopust. Gratulujeme!

Lenka Prokopová

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content