Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

ČZU mění přístup ke studiu odkudkoliv. Virtualizací desktopů posouvá hranice digitálního kampusu

Pandemie dramaticky změnila způsob výuky a vzdělávání. Jak studenti, tak zaměstnanci univerzity si museli zvyknout, že práce a studium na dálku už nejsou výjimkou, ale všední realitou. V mnohých případech se ale tento trend ukázal jako velmi efektivní a stal se novým standardem. IT tým České zemědělské univerzity se proto rozhodl využít příležitosti a výrazně zlepšit podmínky pro práci a studium odkudkoliv.

Zaměstnanci začali využívat virtuální desktopy přibližně před šesti lety, kdy jim univerzita implementovala první generaci VMware Horizon. Na základě pozitivních zkušeností s technologiemi VMware univerzita nyní upgradovala u svých zaměstnanců na verzi Horizon 8.4 a dále zavádí virtuální desktopy směrem ke studentům, aby i oni mohli plně využívat veškeré moderní studijní aplikace odkudkoliv.

Investice do moderních studijních technologií

Česká zemědělská univerzita je předním vzdělávacím a výzkumným pracovištěm. Obory související s lesnictvím nebo životním prostředím vedou studenty za využití těch nejmodernějších technologií k odpovědnosti a respektu k životnímu prostředí. V roce 2020 dokonce ČZU obhájila pozici nejudržitelnější univerzity v zemi. A to především díky svému sídlu – unikátnímu modernímu digitálně vyspělému „zelenému“ kampusu v Suchdole. Moderní studijní technologie, softwary a aplikace začaly zejména v době covidu zkoušet limity aktuálního schématu IT řešení. Protože většina z nich nefungovala na soukromých desktopech studentů a profesorů, začala univerzita investovat do modernizace virtualizace desktopů. Pomohla tak studentům i zaměstnancům plně vykonávat své studijní a pracovní povinnosti odkudkoliv.

Univerzita nemohla zaměstnancům a studentům zajistit stabilní a bezpečný vzdálený přístup

ČZU potřebovala poskytnout svým zaměstnancům a studentům bezpečný a stabilní přístup k technologiím, aplikacím a materiálům potřebným ke studiu. Připojení na soukromých desktopech neumožňovalo využívat všechny softwary a aplikace potřebné ke studiu. Podmínky pro vzdálené studium a práci proto nebyly optimální. Hrozilo, že nastane situace, kdy nevyslyšené požadavky profesorů a studentů na efektivní hybridní výuku povedou k fluktuaci zaměstnanců i studentů.

Pozitivní zkušenost s VMware jako základ další spolupráce

VMware byl do doby nástupu virtualizace PC prostřednictvím nižší verze Horizon zastoupen na univerzitě ve formě hypervisoru pro virtualizaci serverové infrastruktury VMware vSphere a monitorovacího nástroje VMware Aria Operations. „Naše dobré zkušenosti s produkty VMware kromě toho pramení také z našich osobních zkušeností z jiných projektů mimo ČZU a velmi dobrých referencí z jiných institucí. Když jsme řešili otázku, který produkt by byl vhodný k realizaci projektu virtualizace desktopů, tyto znalosti a zkušenosti sehrály ve výběru klíčovou roli,“ říká Václav Mareš, vedoucí oddělení správy serverů a databází.

Virtuální desktopy jako klíčový aspekt dálkového studia

Díky zkušenostem z covidové éry se univerzita rozhodla upgradovat stávající systém Horizon na jeho novější verzi Horizon 8.4 a zároveň výrazně rozšířit počty virtuálních desktopů, a to zejména směrem ke studentům. Pokračuje tak ve virtualizaci desktopů a snaze dosáhnout toho, aby zaměstnanci i studenti mohli rychle a bezpečně pracovat a studovat odkudkoliv. V současné době provozuje univerzita platformu Horizon ve verzi 8.4 celkem pro 280 zaměstnanců. Aktuálně také proběhla pilotní implementace pro více než dva tisíce studentů a do budoucna se počítá s rozšířením na všechny studenty, kterých je v současné době asi 25 tisíc, a také přibližně na 2500 zaměstnanců. „Po úspěšném zavedení u zaměstnanců univerzity probíhá implementace na studentských desktopech. Ti musí při studiu používat speciální aplikace a software, které nejsou přenositelné na soukromá zařízení, zavedení virtuálních desktopů je proto pro jejich studium klíčové,“ zdůrazňuje Mareš.

Zjednodušená správa stanic a vysoká škálovatelnost přináší úsporu času a nákladů

Úspora času IT specialistů, ale také nákladů, nejsou jediné výhody, které zjednodušená správa stanic a vysoká škálovatelnost univerzitě přinesly. „Zavedení VMware Horizon pro nás znamená také zvýšenou ochranu proti kybernetickým útokům, protože správa oprav a zálohování jsou výrazně zjednodušeny,“ popisuje Bureš. Virtualizace stolních počítačů poskytne zaměstnancům a studentům univerzity pohodlné a moderní pracovní prostředí. Pomůže zabránit fluktuaci zaměstnanců a přestupu studentů na jiné univerzity. Moderní pracoviště a kampus zároveň přilákají nové zaměstnance a studenty. Technologie VMware zároveň pomohou ušetřit finance. Vzhledem k tomu, že univerzita vyvíjí a používá nové aplikace, umožní VMware Horizon univerzitě využívat stávající hardwarové kapacity, a tím ušetřit za nákup nového vybavení. VMware Horizon dokáže využít stávající hardwarovou kapacitu pro provoz virtuálních desktopů, tím snížit potřebu výměny nového hardwaru, a výrazně přispět k ekologičtějšímu provozu IT na univerzitě. Digitální virtualizovaný kampus je také ideálním nástrojem pro správu univerzitních budov a strukturování nákladů. Univerzita může sledovat a optimalizovat kapacitu důležitých zdrojů, jako je voda, elektřina, odpad a data.

VMware jako jasná volba pro další výzvy

VMware Horizon, řešení pro virtualizaci desktopů, umožňuje spouštět operační systémy desktopů v datovém centru a přistupovat k nim vzdáleně, což poskytuje několik klíčových výhod oproti standardnímu fyzickému počítači. Veškeré pracovní zátěže odbavuje univerzita ze svých privátních datových center. Kvůli rozšíření virtuálních desktopů na studenty připravuje univerzita využití modelu „pay as you go“ pro veřejné cloudy Azure, Google a AWS. Univerzita tak bude připravena na okamžik, kdy se připojí velký počet studentů, aniž by bylo nutné nasazovat fyzický hardware, který by byl jinak po většinu roku nečinný. Univerzita využívá hybridní cloud, který umožňuje dynamické škálování. Zkušenost České zemědělské univerzity ukazuje, že virtuální desktopy jsou vhodné nejen pro velké firmy, ale lze je úspěšně implementovat i v nejmodernějších univerzitních kampusech jako nástroj pro zkvalitnění a zpřístupnění výuky.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content