Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Cvičný požární poplach není nezávazná hra

Před Vánocemi se v kampusu ČZU v Praze několikrát rozezněly hlásiče požárního poplachu, naštěstí jen cvičně. Nácvik scénáře, jak postupovat v případě skutečného požáru, probíhal pod záštitou Odboru bezpečnosti ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Prahy 6 - Petřiny a Hasičským útvarem Pražského hradu. Povinnost organizovat tato cvičení nařizuje zákon pro každou budovu, v níž lze předpokládat zvýšené požární riziko. V případě České zemědělské univerzity se to týká téměř všech budov.

Cvičné poplachy mají upozornit všechny, kteří budovu nějakým způsobem využívají, na riziko požáru a na to, jak ochránit vlastní život i životy ostatních. Při vypuknutí požáru je nutné evakuovat budovu ještě před příjezdem jednotek Hasičského záchranného sboru.

Přínosem cvičných poplachů je kromě nácviku evakuace všech lidí z budov také praktická zkouška pro protipožární hlídky. Poplachy díky simulaci reálné situace pomáhají odhalit nedostatky v požární ochraně.

Hasiči tak otestovali průjezdnost komunikací, možnosti napojení na hydrantové systémy a jejich funkčnost a také se seznámili s místem zásahu. Technici si ověřili funkčnost požární signalizace a evakuačních systémů za plného provozu a mohli zjistit nedostatky únikových cest, které mají být trvale průchodné a volné. „Jedním s největších problémů našeho areálu je přístupnost hasičské techniky přímo k budovám. Špatně zaparkovaná vozidla mnohdy brání v průjezdu hasičům,“ připomíná ředitel Odboru bezpečnosti Ing. Jan Borák, Ph.D.

Výsledky cvičných poplachů jsou uspokojivé i s přihlédnutím na technický stav starších budov postavených před rokem 1990. Dojezdový čas jednotek HZS do areálu a na místo určení činí 12 až 18 minut. Evakuováno bylo celkem 20 budov s průměrným časem sedm minut. Evakuaci do příjezdu HZS nestihla pouze jedna budova s časem 18:37.

Evakuace ubytovacích zařízení trvala zhruba 14 minut, což je těsně v časovém limitu. Zde však hrozí daleko větší riziko v nočních hodinách, kdy ubytovaní spí. Tyto budovy nejsou vybaveny žádným elektronickým požárním zařízením, které by před požárem včas varovalo. V noci také nejsou přítomni členové požárních hlídek, aby aktivovali požární poplach.

Delší trvání evakuace je dáno absencí elektronického požárního a evakuačního systému v technickém zabezpečení budov. V době evakuace požár často není vidět a nelze se spoléhat na cvičný či planý poplach. Celkově bylo při letošních požárních poplaších z budov v areálu ČZU evakuováno přibližně 2635 osob. „Bohužel jsme se setkávali s neochotou některých lidí opustit budovy. Šlo zejména o omluvy typu: ´Mám důležitou pracovní schůzku´, ´Vždyť nehoří´ apod.,“ doplňuje koordinátor cvičných požárních poplachů Ing. Vlastislav Tůma.

V roce 2021 Česká zemědělská univerzita zažila čtyři ostré požární poplachy. Díky včasné lokalizaci požáru a provedení prvotního hasebního zásahu se oheň nerozšířil. Nedošlo ani k žádné újmě na zdraví a nevznikly větší škody na majetku ČZU.

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content