Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Chuchelský Institut vzdělávání a poradenství bude řídit prorektor ČZU Petr Valášek

„Své působení na IVP vnímám jako dočasné, zkušenosti a kontakty, které jsem získal v pozici prorektora, by měly přispět k nasměrování Institutu k dalšímu rozvoji, aby dokázal plnit své závazky jak v akreditovaných studijních programech, tak i směrem k jednotlivým fakultám ČZU a veřejnosti. Zkušenosti s aktivitami IVP a znalost prostředí ČZU byly hlavními jmenovateli, které rozhodly o přijetí role pověřeného ředitele. Vnímám to jako službu univerzitě,“ říká profesor Petr Valášek, prorektor ČZU pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti profesor Petr Valášek.

Pane profesore, jak vnímáte svoji novou roli v rámci IVP?

Z pozice prorektora pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti dlouhodobě spolupracuji s Institutem vzdělávání a poradenství. IVP v současné době zajišťuje dva bakalářské studijní programy Kariérové poradenství a Učitelství praktického vyučování, já však vidím důležitou roli IVP i v podpoře pedagogických činností jednotlivých fakult a v neposlední řadě také v evaluačních procesech pedagogických činností ČZU, které IVP realizuje od roku 2006. S tím vším se váže i role Institutu v oblasti celoživotního vzdělávání. IVP by měl být sebevědomou součástí naší univerzity a partnerem našich šesti fakult. Aby se tak stalo, musí být z velké míry soběstačný. Jakákoliv součást ČZU by dlouhodobě nebo dokonce trvale neměla spoléhat na dofinancování svého rozpočtu z prostředků, které vydělají jiné součásti univerzity. To není systémově v pořádku.

Co si pod tím můžeme představit?

Další personální rozvoj, který dokáže zkvalitnit služby Institutu směrem dovnitř univerzity, ale i mimo kampus ČZU např. nabídkou různých odborných kurzů a možností celoživotního vzdělávání. Právě v kombinaci řady rolí IVP vidím potřebný synergický efekt, je však nutné, aby tyto aktivity byly postaveny na kvalitním pedagogickém zázemí, tvůrčí činnosti akademických pracovníků a spolupráci s praxí, která hraje z pohledu studijních programů na Institutu významnou roli. Směrem k ČZU je též nutné zmínit určitou cizojazyčnost, jelikož IVP by měl pamatovat i na velký počet zahraničních studentů a zaměstnanců působících na ČZU.

Zmínil jste synergii a spolupráci IVP s fakultami a také že už ta spolupráce nějak funguje. Jaké jsou její styčné body?

IVP doposud neformovalo jednotnou strategii směrem k ostatním součástem České zemědělské univerzity, a to i přes to, že je na nich závislý. Moje pozice prorektora umožňuje vidět procesy na ČZU z mnoha úhlů pohledu, vím, jak jsou nasměrovány a jak jsou řízeny. Měl bych tak dokázat nastavit jasnou strategii v interakci s ostatními fakultami, aby IVP dokázalo rozvíjet spolupráci v oblasti výuky doktorandů, Univerzity třetího věku, celoživotního vzdělávání a dalších aktivit.

Kdo tedy nejčastěji využívá Institut? Když pominu klasické uchazeče o studium dvou akreditovaných programů, jak jinak lze vzájemně kooperovat a kde je to propojení?

V současné době Institut nabízí studentům České zemědělské univerzity studium učitelství odborných předmětů. Kurzy jsou otevřené pouze pro studenty České zemědělské univerzity v Praze, v tom vidím zbytečnou uzavřenost. Proč IVP nenabízí ve větší míře služby i široké veřejnosti? Nově připravovaná akreditace tohoto celoživotního vzdělávání počítá s tím, že od roku 2024 by mělo být studium otevřeno všem. S tím, že samozřejmě budeme preferovat studenty ČZU, kteří si chtějí rozšiřovat své vzdělání, ale do kurzu se bude moct přihlásit i kdokoliv jiný.

Co to bude obnášet, pokud tedy takto studium nabídneme zájemcům z jiných institucí nebo široké veřejnosti, z hlediska personálního nebo například nároků na prostory, ve kterých by výuka probíhala?

Bude to samozřejmě znamenat větší nárok na personální stabilitu a personální rozvoj, protože pokud nabízíme služby vnějším subjektům, je běžné, že tyto subjekty vyžadují vysokou kvalitu. Jedná se vlastně o uzavřené nádoby, protože kvalita není důležitá pouze kvůli Celoživotnímu vzdělávání, ale hlavně proto, abychom i našim studentům, kteří studují naše dva bakalářské studijní programy, dokázali nabídnout kvalitní studium. To znamená rozšířit personálně základnu IVP tak, abychom dlouhodobě dokázali zajistit akreditaci bakalářských studijních programů a v budoucnu mohli uvažovat o akreditování magisterského studijního programu na IVP. Myslím si, že pro absolventy, kteří končí bakalářské studijní programy v Malé Chuchli, je nezbytné, aby na ČZU existovala možnost pokračovat alespoň v jednom magisterském studijním programu.

 O relativně nový studijní program Kariérní poradenství je velký zájem.  Dokáže Institut uspokojit všechny nebo většinu zájemců, aby zbytečně neutíkali na jiné univerzity? 

Zájem je několikanásobně vyšší než počet studentů, které můžeme přijmout. Na vyšší počet studentů bychom nedostali od ministerstva příspěvek. Přijímací řízení nám tak umožňuje vybírat kvalitní studenty. Naši absolventi svá zaměstnání nacházejí jakožto vyučující odborných předmětů na středních školách, dostávají se do pozic v oblasti vzdělávání dospělých, např. na andragogické a jiné odborné pozice. Tento studijní program a další aktivity IVP v Malé Chuchli mají pozitivní odezvu.

Zájem o humanitní obory je velký a je těžké se na ně dostat. Uchazečům možná pomohly nejrůznější soukromé univerzity, neustále se potvrzuje, že zájem o humanitní obory je veliký. Na druhou stranu se tady my, píáristé univerzity, neustále bavíme o tom, jak je potřeba představit uchazečům právě ty přírodovědné, ekonomické a technické obory. Tak ano, proč jim neumožnit studovat to, co chtějí, proč nerozšířit portfolio České zemědělské univerzity?

Mým cílem není vytvářet na České zemědělské univerzitě základy pedagogické fakulty, ale klást důraz na stále důležitější část celého vzdělávacího procesu, a to jsou kvalita a standardy vzdělávání. My potřebujeme na této univerzitě někoho, kdo dokáže formulovat správně zásady a koncepci pedagogické činnosti a zároveň dokáže vést dialog s našimi akademiky o jejich pedagogických kompetencích. Pokud tady máme a budeme mít takové odborníky, je logicky akceptovatelné, že budou vytvářet studijní program, který půjde ruku v ruce s tím, co oni sami nabízejí. Nemá smysl tyhle dvě cesty oddělovat, ale naopak je třeba působit minimálně oběma směry.

Asi tedy není možné nepostřehnout tezi nebo otázku toho charakteru, že Institut by se mohl přesunout na Suchdol, to znamená do areálu České zemědělské univerzity. Jak to vypadá v tomto ohledu?

V současné době analyzuji prostředky a zdroje, které má IVP k dispozici. Zároveň formuluji krátkodobou a dlouhodobou koncepci rozvoje IVP, z nichž budou jasnější prostorové požadavky směrem k zaměstnancům, studentům a dalším aktivitám IVP. Areál v Chuchli je poměrně dobře hodnocen mezi studenty, ale i ti vidí určité nedostatky – např. parkovací místa, další zázemí související s jejich vzděláváním včetně možností, kde se stravovat. U zaměstnanců vidím v budoucnu stále vyšší integritu mezi IVP a kampusem ČZU, což může znamenat mnoho přesunů mezi těmito areály. Musím zvážit ekonomickou náročnost provozu areálu v Chuchli s dalšími alternativami, mezi které může patřit i prostor v kampusu ČZU, bude-li někdy Institutu nabídnut. Pak je nutné zvážit ekonomickou náročnost případných nových prostor. To jsou všechno proměnné, které budou hrát v rozvoji Institutu v budoucnu roli, a je nutné je zohlednit.

Ptala se: Karla Mráčková

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content