Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Chov ryb budoucnosti? Jedině propojený s ochranou vodních ekosystémů

Celý svět trápí omezené zdroje ryb pocházejících z volného rybolovu a otázka, jak v budoucnu nasytit lidstvo. Trendem, který dává naději, je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura. Nejen mořská, ale i ta sladkovodní.

Česká republika má v tomto ohledu Evropě co nabídnout. Ať už tradici rybníkářství nebo špičkový výzkum. V rámci českého předsednictví v Radě EU se zástupci členských států a Evropské komise přijeli přesvědčit na Fakultu rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.

Jihočeské Vodňany ve čtvrtek 1. září hostily osmdesát generálních ředitelů a atašé pro rybolov z členských zemí Evropské unie, včetně zástupců Evropské komise. Ve zdejším výzkumném centru CENAKVA Fakulty rybářství a ochrany vod JU, které Ministerstvo zemědělství ČR vybralo jako ukázkovou výzkumnou instituci v rámci celé České republiky, se evropští úředníci a politici mohli na vlastní oči přesvědčit, že i sladkovodní akvakultura, ať už tradiční, nebo využívající moderní technologie, může hrát významnou roli při produkci kvalitních potravin i v ochraně životního prostředí.

Návštěva se uskutečnila v rámci předsednictví České republiky v Radě EU. „Přivézt do Vodňan tolik významných osobností vyžadovalo měsíce příprav,“ sdělil proděkan pro zahraniční vztahy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU) a jeden z organizátorů celého setkání Vladimír Žlábek. Nejprve bylo třeba fakultu představit v Bruselu a poté ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu celé setkání zorganizovat.

„Jste to vy, kdo má teď jedinečnou možnost nastavovat agendu, která se bude v Bruselu diskutovat. Jsem ráda, že se dotýkáte akvakultury i z environmentálního hlediska, protože tento aspekt je nesmírně důležitý pro obyvatele unie a je také prioritou pro Evropskou komisi. Ta bude hledat všechny možnosti k co nejužší spolupráci,“ zmínila Charlina Vitcheva, generální ředitelka DG MARE, která je v rámci Evropské komise odpovědná za evropskou politiku týkající se námořních záležitostí a rybolovu.

Ocenila především provázanost výzkumu akvakultury s ochranou vodních ekosystémů a dopadem výzkumu na aplikovanou sféru a rybářskou praxi. „Těší mě, že investice ze strukturálních fondů jsou tu velmi efektivně využity. Překvapila mě vysoká úroveň základního i aplikovaného výzkumu a moderní zázemí výzkumného centra CENAKVA,“ dodala.

A právě centrum CENAKVA, které je středoevropským unikátem, evropskou delegaci hostilo. Velká výzkumná infrastruktura disponuje jedinečnou evropskou rybniční základnou o rozloze 40 hektarů. Fakulta rybářství a ochrany vod díky němu poskytuje širokému spektru uživatelů v ČR a zahraničí otevřené experimentální zázemí zaměřené na kvalitu sladkovodních ryb, biologii, ochranu a akvakulturu jeseterů, dlouhodobě udržitelnou rybniční a intenzivní akvakulturu v procesu globálních změn prostředí, biologii a ochranu raků a dalších bezobratlých, kvalitu vody a vodního prostředí.

„Technologicky disponuje CENAKVA pro chov a reprodukci velkým množstvím uzavřených recirkulačních a akvaponických systémů s biologickým a hydroponickým čištěním vody. Je také jedinečná uzavřeným chovem a reprodukcí téměř třiceti druhů sladkovodních ryb a korýšů, plemennými chovy kapra, lína, sumce a největší genovou bankou jeseterů na světě,“ uvedl ředitel CENAKVA Vladimír Žlábek.

Návštěvníci z evropských zemí se v krátkých prezentacích seznámili s aktivitami Fakulty rybářství a ochrany vod JU, následovala návštěva střední rybářské školy a muzea rybářství, kde měli možnost nahlédnout do tradice rybářství v jižních Čechách, a nakonec prohlídka dvou experimentálních prostorů Fakulty rybářství a ochrany vod, konkrétně genetického rybářského centra a rybochovného objektu.

Omega3 kapr i humánnější kaviár

„Je třeba zmínit, že návštěvníci pocházejí z různých částí Evropy a zaměřují se spíše na mořský rybolov. Českou akvakulturu, například chov kapra v rybnících, tolik neznají. Jsme rádi, že jsme jim ji mohli ukázat,“ doplnil Vladimír Žlábek. Kromě špičkového výzkumu a vzdělávání fakulta představila i výsledky komerční činnosti. „Jedná se například o kaviár pořizovaný unikátní metodou Sturgeon Friendly, tedy šetrnou cestou bez nutnosti usmrcení jeseterů, nebo o takzvaného omega3 kapra, který díky speciálním chovným postupům obsahuje více omega3 mastných kyselin,“ zmínil děkan FROV JU Pavel Kozák.

Setkání evropské delegace se zúčastnili i zástupci Ministerstva zemědělství ČR. „Pro naše ministerstvo je to dobrá příležitost, jak prezentovat rybářský výzkum a sladkovodní akvakulturu a možnosti, jak neustále zlepšovat české rybářství. Rybářství obecně budou čekat velké výzvy a musíme hledat potenciál pro nahrazení úlovků z mořského rybolovu. I proto jsme pro setkání vybrali místo, které spojuje moderní výzkum a vzdělávání nových generací rybářských odborníků. Je potřeba, aby rybářství bylo vnímáno komplexně – nejen jako produkce ryb, ale také z hlediska krajinotvorby a péče o krajinu,“ uvedl Martin Žižka, ředitel Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe ČR.

Ředitelka okresní agrární komory Hana Šťastná, která společně s rektorem Jihočeské univerzity Bohumilem Jirouškem delegaci přivítala, věří v konkurenceschopnost jihočeského rybářství. Ta je možná právě i díky úzké kooperaci s výzkumem na Fakultě rybářství a ochrany vod. „Spolupracujeme na tom, aby se vědecké poznatky dostaly do rybářské praxe a podařilo se najít harmonii mezi produkční funkcí rybníků, ochranou životního prostředí a v neposlední řadě i jejich rekreační funkcí. Věříme, že vzhledem k rozrůstající se lidské populaci bude například trend akvaponických systémů dalším stupněm intenzivní produkce ryb, kterou u nás v jižních Čechách před pěti sty lety založili Rožmberkové,“ uvedla Hana Šťastná.

Zdroj: universitas.cz

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content