Svátek má

Rostislav
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

„Chci svůj vědní obor rozvíjet tak, aby zabíral prostor v přirozeném myšlení mladých lidí,“ říká čerstvý profesor ČZU Rajesh Kumar Mishra

„Udělení profesorského titulu je oceněním schopností těch, kteří se na cestě vědy a vysokoškolského vzdělání dostali nejdál. Věřím, že každý z vás bude příspěvkem k tomu, aby byly české vysoké školy místem příležitostí, kde mohou mladí a talentovaní lidé rozvíjet své schopnosti,“ řekl 21. června 2023 v Karolinu 21 ženám a 72 mužům, kteří se právě stali profesory, prezident Petr Pavel. Byli mezi nimi čtyři zástupci akademické obce České zemědělské univerzity: Lucie Severová, Miroslav Jursík, Rajesh Kumar Mishra a Jan Růžička.

Jak noví profesoři vnímají vysoké ocenění své pedagogické a vědecké činnosti, nám jako první prozradil Rajesh Kumar Mishra z katedry materiálu a strojírenské technologie Technické fakulty ČZU. Nejvyšší akademický titul získal v oboru Technika a technologie zpracování zemědělských materiálů a produktů.

V akademické profesi považuji za důležitý kariérní postup, ale především usilovnou vědeckou a pedagogickou činnost. Proto je toto ocenění tak důležité a musí k němu dojít ve správnou chvíli. Požadavky na udělení profesury a přesný postup jejího získání jsou dány mezinárodními vědeckými a odbornými standardy. To vyžadovalo tvrdou práci, udržitelné a intenzivní akademické, vědecké a mezinárodní aktivity, které jsou pro kariéru na všech univerzitách povinné.

Co přináší udělení profesury vám osobně?

Větší pocit zodpovědnosti a oddanosti vědecké a akademické činnosti, které se chci věnovat i v budoucnu. Zároveň mi to dává motivaci pomáhat kolegům, studentům a dalším členům komunity profesně růst v jejich vědecké kariéře.

Jakými prioritami se při své práci na ČZU řídíte?

Mými prioritami jsou vědecký výzkum a vzdělávání, které je aktuální a odpovídá současným požadavkům globální společnosti. Kladu důraz na neustálou modernizaci a zkvalitňování naší vědecké a pedagogické činnosti na základě vývoje vědy, techniky, globálních problémů a ekologických i ekonomických výzev.

Čemu se chcete ve své vědecké a pedagogické kariéře věnovat v nejbližší budoucnosti?

Chci pokračovat ve vývoji udržitelných a ekologicky šetrných materiálů a technologií pro aplikaci v každodenním životě. Zároveň bych chtěl tento vědní obor rozvíjet tak, aby zabíral prostor v přirozeném myšlení mladých lidí. Ti by měli chápat individuální i sociální odpovědnost za udržitelný svět v budoucnosti.

Když se odmyslíme od profesního života, jak nejraději relaxujete a co vás nabíjí?

Svůj volný čas věnuji pozorování přírody. Cvičím venku i uvnitř a účastním se sportovních aktivit s přáteli a rodinou.

Co byste si vybral, kdybyste měl možnost splnit si tři přání?

Aby byl svět co nejvíce zelený a přirozený… Vyčistit zemi a atmosféru od škodlivých a znečišťujících látek… Nastolit harmonii a mír ve světě nezávislém na jazycích, individuálních přesvědčeních a vyznáních, barvách, socioekonomických odlišnostech a nejrůznějších mylných představách.

Rozhovor připravila: Lenka Prokopová


Prof. Rajesh Kumar Mishra, Ph.D., je profesorem na České zemědělské univerzitě v Praze. K jeho oblastem výzkumu patří mimo jiné textilní strukturní kompozity, zelené kompozity, nanokompozity, biomechanické inženýrství vláknitých struktur nebo termomechanická charakterizace materiálů. Na svém kontě má zhruba 170 publikací v mezinárodních časopisech a na 300 prezentací na mezinárodních konferencích. Jeho výuková a výzkumná činnost zahrnuje mj. předměty založené na nanotechnologiích, biomateriálech, zelené kompozity, stavební mechaniku vláknitých struktur obecně nebo 3D tkané struktury. Je zodpovědný za vzdělávání a výzkumnou činnost mezinárodních studentů. V oblasti vzdělávání a výzkumu se věnuje spolupráci s mnoha organizacemi po celém světě.


Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content