Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Čeští krajané v USA se propojí online se svou domovinou díky Virtuální univerzitě třetího věku Provozně ekonomické fakulty ČZU

Virtuální univerzita třetího věku je jedinečný koncept, který v takové podobě realizuje v České republice pouze Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Prostřednictvím tohoto konceptu zajišťuje seniorské univerzitní vzdělávání těm, kteří nemohou z různých důvodů dojíždět na prezenční přednášky do univerzitních měst, tedy zejména posluchačům z menších měst a obcí. Nyní se tato možnost vzdělávání dostává na základě podpisu memoranda mezi T. G. Masaryk Czech School a ČZU i za oceán. Využívat ji budou především čeští krajané a jejich potomci.

Cílem rozšíření konceptu Virtuální U3V do Severní Ameriky, a v budoucnu případně i do dalších oblastí, je umožnit krajanům v seniorském věku zlepšovat své znalosti a procvičovat paměť, a také být v kontaktu s rodným jazykem a posílit svoji sounáležitost s Českou republikou. V zásadních bodech je koncept VU3V pro USA stejný jako pro ČR a SR – jednosemestrální kurzy a studium v rámci konzultačního střediska zůstávají zachovány. Semestry budou nicméně delší (půl roku), možný věk pro zapojení bude snížen na 50 let a společná výuka (online nebo face-to-face) nebude kvůli velkým vzdálenostem povinná. Pro lepší porozumění budou všechny studijní materiály dvojjazyčné, videopřednášky budou opatřeny titulky, pro pilotní semestr budou takto připraveny čtyři kurzy: České dějiny a jejich souvislosti I, Pozoruhodný svět hub, Genealogie – Hledáme své předky a Klenoty barokního sochařství v českých zemích.

„U3V bude kompenzovat určitý stesk krajanů po domově, po jejich domovské vlasti. Budeme ji nabízet krajanům, kteří už češtinu třeba neovládají na takové úrovni, že by se sami zapsali na seminář v České republice, ale vzhledem k tomu, že přednášky budou v češtině s anglickými titulky, umožní jim to studium v angličtině, ale zároveň nezapomínat na jazyk svých předků,“ říká Klára Moldová, viceprezidentka T. G. Masaryk Czech School v Chicagu.

Konzultačními středisky v USA budou především české školy, působící na různých místech USA, soustředěné pod partnerskou organizaci T. G. Masaryk Czech School, se kterou ČZU uzavřela smlouvu o spolupráci a která bude mít na starosti veškeré administrativní a daňové povinnosti směrem k USA. Uzavření smlouvy je výsledkem jednání, která probíhala především na 11. výroční konferenci českých škol v Severní Americe a které se zúčastnilo vedení PEF a vedoucí Oddělení Univerzity třetího věku PEF. Memorandum o spolupráci s Klárou Moldovou podepsal rektor ČZU prof. Petr Sklenička. „Téma krajanů v zahraničí je stále velice aktuální. Je skvělé, že lidé, kteří v těžkých dobách naší země, museli nebo chtěli z politických a ekonomických důvodů odejít ze své vlasti, mohou díky možnostem tohoto projektu nadále udržovat kontakt s rodnou řečí nebo rodnou řečí svých předků a také kulturním odkazem své domoviny,“ vysvětluje rektor.

T. G. Masaryk Czech School v Chicagu byla založena volnomyšlenkáři, českými emigranty v roce 1921. Je to jediná česká škola v Severní Americe, která sídlí ve své původní budově a nepřetržitě se věnuje výuce českého jazyka, literatury a kultury již 102. rokem. Od roku 2012 je škola podporována Programem pro podporu kulturního dědictví (zřizováno Domem zahraniční spolupráce a MŠMT) a je do ní vysílán z ČR krajanský učitel. U příležitosti 100. výročí založení České školy T. G. Masaryka v Ciceru na předměstí Chicaga udělil ministr zahraničních věcí této významné krajanské instituci medaili „Za zásluhy o diplomacii 2021“.

„Díky seminářům U3V ČZU bude možné připomínat zejména historický, kulturní ale i další kontext z nejrůznějších oblastí, a hlavně také poskytnout vzdělávání tam, kde není taková možnost, tedy kde není žádné české kulturní centrum, konzulát, velvyslanectví. Díky této spolupráci také dojde k rozšíření nabídky již existujících českých škol, které seniory vyučují,“ připomíná Klára Modlová.

Viceprezidentka T. G. Masaryk Czech School v Chicagu, Klára Moldová, vystudovala bohemistiku na FF UK v Praze a hru na housle na Pražské konzervatoři. Od roku 2012 působila na pozici vyslané učitelky u krajanů v České škole T. G. Masaryka v Chicagu. Od roku 2013 je také viceprezidentkou školy. Každoročně organizuje konference českých škol v Severní Americe a zájezdy Čechoameričanů do České republiky. Kromě české komunity v Chicagu se angažuje také na poli fonetického poradenství a působí jako jazyková poradkyně v amerických operních domech.

Koncept Virtuální U3V v České republice propojuje asynchronní výuku formou e-learningu a docházku do tzv. konzultačního střediska, které se nachází v blízkosti bydliště posluchače. V konzultačním středisku, které může být ve spolupráci s PEF ČZU zřízeno obcemi, knihovnami, školami, kluby seniorů nebo jinými organizacemi, se posluchači schází jednou za 14 dní. Společně zhlédnou multimediální videopřednášku z vybraného jednosemestrálního kurzu, předem natočenou vysokoškolským pedagogem.  Následuje společný online test a diskuse nad probíranou látkou. Poté posluchače čeká samostudium, v jehož rámci musí pro úspěšné zvládnutí kurzu vypracovat další online testy.

Výhodou takového způsobu studia je skutečnost, že veškeré materiály k příslušným přednáškám mají k dispozici odkudkoliv a kdykoliv v průběhu semestru na portále www.vu3v.cz, který je založen na platformě LMS Moodle. Zároveň je díky konzultačním střediskům naplněn sociální aspekt studia Univerzity třetího věku, tedy podpora vzájemného setkávání posluchačů, kteří procházejí podobnou životní etapou a mají podobné záliby. Studium jim navíc poskytuje pravidelný aktivní program. V řadě případů pak slouží Virtuální U3V jako odrazový můstek pro další společné aktivity posluchačů.

Popularitu projektu, který funguje již od roku 2008, dokládá stále se zvyšující počet zapojených konzultačních středisek i posluchačů. V ZS 2023/2024 studuje Virtuální U3V 7880 posluchačů v 373 konzultačních střediscích, z nichž čtyři působí na Slovensku. V současné době je na výběr 37 jednosemestrálních kurzů, přičemž v každém semestru je nabídka rozšiřována alespoň o jeden nový kurz.

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content