Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Českou zemědělskou univerzitu v Praze navštívili tři profesoři z Teheránské univerzity

Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita umožňuje výměnné pobyty zaměstnanců a studentů vysokých škol s partnerskými zeměmi mimo Evropu, které neparticipují na standardním programu Erasmus+. Od „standardních“ Erasmus+ mobilit mezi programovými zeměmi se liší také tím, že mobility jsou realizovány na základě úspěšně schválených projektů spolupráce s vybranými univerzitami.

V rámci jednoho takového projektu přijeli letos v dubnu na Českou zemědělskou univerzitu v Praze tři profesoři Teheránské univerzity. Největší íránská univerzita byla založena v roce 1934 sjednocením dosavadních vzdělávacích institucí. Davood Efhamisisi (na snímku vlevo) si Českou zemědělskou univerzitu v Praze vybral proto, že je jednou z předních institucí v oboru lesnictví a dřevařství v Evropské unii. Podle jeho názoru je dost oblastí, ve kterých mohou Teheránská univerzita a ČZU spolupracovat. V nejbližší budoucnosti se jako velmi perspektivní rýsuje výměna profesorů a studentů a využití existujícího potenciálu. Zajímalo nás, zda pobyt v Praze naplnil všechna očekávání? „Navázali jsme velmi dobré vztahy a vytvořili základ pro budoucí spolupráci. Doufejme, že ve společných projektech budeme pokračovat,“ říká teheránský profesor, který hodnotí smysl podobných projektů takto: „Nejdůležitější ze všeho je dosáhnout toho, aby se lidé z různých prostředí naladili na stejnou vlnu. Výsledky takové komunikace mohou vést k rozvoji společné práce, jako je publikování vědeckých zpráv v prestižních časopisech nebo výměna kreativních a kvalitních studentů. Pobyt na ČZU nám také pomůže s vylepšením studijních plánů na Teheránské univerzitě.“

Poznat Česko, jeho vysokoškolský systém a akademické prostředí. S takovým záměrem přijel do Prahy další z íránských profesorů Reza Oladi (na snímku vpravo). Také chtěl získat nové poznatky v oborech, kterým se věnuje, a rozšířit síť svých kolegů v Evropě. Pracovní pobyt na ČZU jeho očekávání splnil: „Zdejší laboratoře jsou velmi dobře vybavené a mají tu špičkové moderní zázemí. Dostal jsem příležitost pracovat s různými zařízeními včetně pokročilých mikroskopů a naučit se inovativní techniky. Potkal jsem skvělé akademiky na různých katedrách FFWS a byl jsem ohromen kvalitou doktorandů a postdoktorandů. Naplánovali jsme konkrétní formy spolupráce. Spolu s mými íránskými kolegy jsem se také zúčastnil setkání s několika postgraduálními studenty, a to bylo velmi užitečné. Děkuji všem, kteří nám návštěvu umožnili a dělali všechno pro to, aby pro nás byla co největším přínosem,“ hodnotí Reza Oladi a oceňuje především možnost představit si navzájem akademické, sociální a průmyslové aspekty vědy v obou zemích. „Mezinárodní interakce jsou přínosné pro obě strany, ale také jsou nutností. Regionální výzvy obvykle vyžadují globální přístupy,“ připomíná íránský profesor.

Parviz Fatehi (na snímku uprostřed) se ve své vědecké praxi zaměřuje především na dálkový průzkum Země pro měření a predikci strukturálních a funkčních atributů lesa, a proto ho zajímalo, jak je ČZU v tomto výzkumu daleko a jaký přístup mají na katedře lesního hospodářství k výchově mládeže. „Také jsem chtěl diskutovat o nejnovějším excelentním výzkumu a poznatcích v oblasti hodnocení lesů jak na ČZU, tak na Teheránské univerzitě, navštívit zdejší laboratoře a hledat možnosti realizace společných výzkumných projektů,“ shrnuje teheránský profesor cíle, které si pro svoji návštěvu Prahy stanovil a které se, podle jeho slov, beze zbytku naplnily: „Jsme samozřejmě na začátku, ale mám skvělý pocit, že obě strany jsou spolupráci velmi nakloněny. Výměnný a školicí program spojuje vědce z různých univerzit a zemí. Umožňuje sdílet myšlenky, perspektivy a přístupy a diskutovat o nich, napomáhá pokroku ve výukové i výzkumné činnosti,“ zdůrazňuje Parviz Fatehi, který spolu se dvěma kolegy z Teheránské univerzity v minulých týdnech pobýval na České zemědělské univerzitě v rámci Erasmus+ mezinárodní kreditové mobility.

Lenka Prokopová

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content