Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Česká zemědělská univerzita v Praze má další profesory

Mezi osmdesáti akademiky, kteří v loňském roce získali titul profesor, jsou čtyři pedagogové ČZU v Praze. Jmenovací dekrety převzali 2. července 2020. Jak vnímají ocenění své pedagogické a vědecké činnosti a jaké jsou jejich plány pro nejbližší budoucnost?

Prof. Ing. Jan Banout, Ph.D. obdržel titul za práci v oboru tropické zemědělství a ekologie. Než se v roce 2013 stal děkanem Fakulty tropického zemědělství, řídil Institut tropů a subtropů, který se za jeho vedení transformoval ve fakultu ČZU. Co pro něj ocenění znamená? „Pro mě je to vyústění celoživotní práce na univerzitě, ale nevnímám to jako něco definitivního, po čem by už neměl následovat další rozvoj osobnosti. Svět kolem nás je v pohybu, přináší stále nové výzvy a poznatky, kterým je třeba čelit i s profesorským titulem. Příští rok po osmi letech končím ve funkci děkana. Rád bych několik let zůstal i ve vedení fakulty, abych novému děkanovi mohl předat své zkušenosti. A určitě budu rád, když se budu moci vrátit ke svému tématu, což je potravinová bezpečnost,“ shrnuje.

Prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., proděkan Fakulty životního prostředí pro mezinárodní vztahy, vnímá svoji profesuru v oboru environmentální modelování jako ocenění dosavadní práce celého týmu. „Do budoucna chci pokračovat ve výzkumu hydroklimatických extrémů a jejich vývoje v důsledku klimatické změny a přenosu těchto poznatků do praxe, zejména v souvislosti s managementem vodních zdrojů, návrhem adaptačních opatření a definicí podoby naší krajiny. Momentálně se zaměřujeme rovněž na aktivity související s digitalizací na různých úrovních – od rutinního využívání globálních velkých datasetů a metod umělé inteligence, přes výpočetně efektivní modely hydrologických procesů na výkonných počítačích, po senzorové sítě pro monitoring, optimalizaci a regulaci vodního režimu v malých povodích v reálném čase.“

Prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. působí na katedře genetiky a šlechtění Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Věnuje se zejména genetice a šlechtění hospodářských zvířat. V tomto oboru získal profesuru, kterou vnímá „jako převzetí štafety po předchůdcích a pokračování v rozvíjení oboru kvantitativní a populační genetiky, jež z mého pohledu má velký potenciál. V blízké budoucnosti bych se rád dál věnoval rozvoji tohoto vědního oboru. Momentálně s kolegy řešíme projekty zaměřené na genomickou selekci dojeného skotu a studium genetické rozmanitosti u malých populací. U obou projektů je kladen velký důraz právě na molekulární data, díky nimž jsme schopni získat realizované hodnoty příbuzenských vztahů mezi jedinci, a ne pouze očekávané hodnoty, jako při rodokmenových informacích.“

Prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. je nositelem titulu profesor za obor pedologie. Vyučuje externě na ČZU a je ředitelem Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy na Zbraslavi, kde působí 30 let. „Jsem rád, že jsem v rámci dosavadní výuky mohl využít výsledků a poznatků, získaných ve výzkumném ústavu. A to včetně výsledků projektů, řešených společně s ČZU. Tato spolupráce obohacuje obě instituce o nové pohledy a způsoby řešení výzkumných otázek. Náš ústav cílí především do oblasti aplikovaného výzkumu, státní legislativy a zemědělské praxe, získané zkušenosti se tak snažím předávat studentům během výuky,“ podotýká profesor Vácha. Do budoucna předpokládá, že se podaří ještě více rozvinout spolupráci s ČZU. „Spolupráce, zejména v oblasti společného řešení výzkumných projektů, vhodným způsobem propojuje oba pohledy na problematiku, tu více akademickou a více praktickou,“ zdůrazňuje.
Novým profesorům srdečně gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů při naplňování jejich poslání. Tím není nic menšího, než výchova a vzdělávání mladé vědecké generace.
Lenka Prokopová

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content