Svátek má

Alois
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

ČZU opět v první padesátce světového žebříčku udržitelnosti, mezi českými univerzitami tradičně jednička

Mezinárodní žebříček UI GreenMetric World University Rankings iniciovaný Universitas Indonesia se od roku 2010 zaměřuje na úsilí univerzit v oblasti udržitelnosti a ekologického přístupu k životnímu prostředí. Které univerzity vládnou žebříčku a jak si vedly české vysoké školy?

Cílem projektu je podpora šíření povědomí o důležitosti zmíněné oblasti, ale také poskytování informací o aktuálním stavu univerzit na mezinárodní úrovni. Výsledky pak mohou sloužit jako inspirace k dalšímu zlepšení a inovacím v otázkách, jak se instituce staví k životnímu prostředí, ekologickému přístupu a udržitelnosti.

Žebříčku kraluje Nizozemsko, Velká Británie i Německo

Hodnocení UI GreenMetric World University Rankings již pošesté ovládla nizozemská Wageningen University & Research, která se letos společně s dalšími 114 univerzitami připojila k nově vzniklé iniciativě Nature Positive Universities. Ta vznikla ve spolupráci University of Oxford a United Nations Environmental Programme (Programu OSN pro životní prostředí).

„V současné době rozšiřujeme naše vykazování uhlíkové stopy, abychom získali úplný přehled o všech našich emisích skleníkových plynů, a to jak o spotřebě energie v budovách, tak o cestování a nakupovaném zboží a službách. Toto naše úsilí vede k naší hlavní snaze o nulový čistý dopad jak na emise skleníkových plynů, tak na biologickou rozmanitost,“ okomentoval aktuální snahy a vize v oblasti udržitelnosti Arthur Mol, rektor Wageningen University&Research.

Na druhém místě se umístila Nottingham Trent University z Velké Británie a vítěznou trojici uzavřela Umwelt-campus Birkenfeld, pobočka Hochschule Trier.

Která z českých univerzit se v hodnocení umístila nejlépe?

Z celkového počtu 1185 univerzit dosáhla na 36. místo s výsledkem 8800 bodů, což je o 200 bodů více než minulý rok, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU). Je to nejlepší umístění v žebříčku ze strany českých univerzit.

ČZU tohoto českého úspěchu v „top 50“ dosahuje dlouhodobě a oproti roku 2022 si svým aktuálním umístěním polepšila o devět míst. „Česká premiantka“ se může pyšnit vysokým počtem zelených technologií. Za zmínku stojí zelené střechy, které vynikají jak estetikou, tak funkčností. Jejich povrch pokrývají nejrůznější rostliny včetně menších stromků a ve většině případů zelené střechy – kromě dalších funkcí, jako je zlepšení kvality vzduchu či ochrana před vnějšími vlivy – odvádějí dešťovou vodu do retenčních nádrží. Jako další příklad z kategorie těchto technologií lze zmínit filtrační zařízení na vodu, díky nimž univerzita každoročně ušetří okolo 10 000 kg plastu.

Úspěch ČZU je pak vyústěním dlouhodobého rozvoje, aktivit a úsilí univerzity v oblasti udržitelnosti. Jako příklad lze uvést úspěch v soutěži Adapterra Awards 2021 v kategorii pracovní prostředí o nejlepší projekty reagující na klimatické změny, kterého univerzita dosáhla postavením Pavilonu tropického zemědělství. Dále převzala cenu za první místo v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii Veřejný sektor, velké a střední podniky – chytré inovace.

ČZU ve svém areálu, který při příchodu ihned upoutá rozsáhlými zelenými plochami, dále podporuje cirkulární ekonomiku a svým studentům nabízí ve spolupráci se Škoda Auto výhodnější tarify pro využívání carsharingových služeb Uniqway. V kampusu je také – kromě Re-Use pointů či truhlárny, která svůj dřevěný odpad využívá k výrobě briket nebo pilin – v provozu i Free shop ČZU. Ten přijímá funkční věci, o které již majitelé nejeví zájem a jež by jinak skončily jako odpad. Tyto věci jsou ve Free shopu darovány novým majitelům, jimž mohou dobře posloužit.

Další české univerzity, které se pyšní solidním umístěním

Pozadu nezůstala ani Masarykova univerzita. Ta se v pořadí jako druhý český reprezentant v celkovém žebříčku umístila na 119. místě, tedy v první třetině nejlépe hodnocených univerzit. V meziročním srovnání si pak tato instituce vylepšila bodové hodnocení ve 4 ze 6 pilířů žebříčku, a to v kategoriích: Prostředí a infrastruktura, Energie a změny klimatu, Odpady a Voda.

Vítěznou českou trojici uzavřela instituce ze stejného města – Mendelova univerzita v Brně. Ta si ve srovnání s minulým rokem polepšila o 70 míst a dosáhla 361. místa. V žebříčku dále nalezneme další tři univerzity reprezentující ČR, a to Univerzitu Palackého v Olomouci na 427. místě, Univerzitu Hradec Králové na 486. místě a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně na 845. místě.

Univerzita Palackého v roli „skokana“

Ze všech zmíněných českých univerzit si však o nejvíce příček polepšila právě Univerzita Palackého v Olomouci (UP). Tato instituce se do UI GreenMetric World University Rankings poprvé zapojila v roce 2021, kdy skončila na 642. místě. V následujícím roce si pak UP polepšila o 100 příček a skončila na 546. místě z 1050 univerzit z celého světa. V roce 2023 si Univerzita Palackého polepšila potřetí a umístila se na 427. příčce.

Stejně jako minulý rok však Univerzita Palackého v kontextu českých univerzit obhájila čtvrté místo. Univerzitě v Olomouci mimo jiné značně pomohly nově zařazené hodnotící otázky. Excelovala zejména v těch, jež jsou spojené s nakládáním s organickým a elektro odpadem.

RED / Vědavýzkum.cz


Zdroj: UI GreenMetric World University Rankings, Nature Positive Universities, The CollegeSustainability Report Card (The Green Report Card), Wageningen University &Research, ČZU, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova Univerzita.

 

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content