Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Česká zemědělská univerzita podpoří Iniciativu ČESKÉ POLE jako garant výzkumu tradičních odrůd a plemen

Rok od svého založení nabírá Iniciativa ČESKÉ POLE na síle. K záchraně tradičních produktů našeho zemědělství se nyní připojuje i Česká zemědělská univerzita, která na sebe bere roli odborného garanta a poradce v oblasti výzkumu tradičních odrůd a plemen. „Mám radost, že se stáváme součástí smysluplné iniciativy podporující kvalitní české produkty. Jako akademici jsme pak rádi, že výsledky naší práce pozitivně ovlivní konečného spotřebitele,“ komentuje podpis memoranda o spolupráci, k němuž došlo v pátek 25. srpna 2023, rektor ČZU Petr Sklenička.

Memorandum o spolupráci podepsali rektor ČZU Petr Sklenička a ministr zemědělství Marek Výborný na agrosalonu Země živitelka


Pouhý rok stačil Iniciativě ČESKÉ POLE na to, aby si připsala řadu úspěchů při navracení tradičních produktů českého zemědělství do tuzemské gastronomie. V rámci unikátního projektu se už podařilo zintenzivnit pěstování odrůdy brambor Agria na hranolky a navýšit plochu, na které se tyto brambory v Česku pěstují, oživit pěstování chutného a řízného českého křenu či nastartovat renesanci pravého českého česneku v podobě původních českých odrůd. Nyní jde iniciativa, jejímž zakládajícím a hybným členem je mimo jiné i Ministerstvo zemědělství, ještě dál. K podpoře tradičních českých rostlinných i živočišných produktů přizvala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Ta se zapojí především jako odborný garant a poradce v oblasti výzkumu tradičních odrůd a plemen.

Enormní zájem zákazníků o české brambory odrůdy Agria, které jsou ideální pro přípravu hranolek… Zahájení dlouhodobé spolupráce s pěstitelem kvalitního tuzemského křenu a zařazení jeho produkce do trvalé nabídky velkoobchodů Makro ČR… První sklizeň pravého českého česneku původních českých odrůd Bjetin a Slavin, jehož vysázení v říjnu 2022 iniciativa podpořila a který bude v prodejnách k dostání začátkem září… To jsou první úspěchy Iniciativy ČESKÉ POLE při navracení domácí zemědělské produkce do moderních i tradičních českých restaurací, bister, rychlých občerstvení, jídelen a dalších gastropodniků.

Efektivní spolupráci se všemi členy iniciativy si pochvaluje Martin Čivrný, vedoucí komunikace Makro ČR, nejvýznamnějšího velkoobchodu v sektoru gastronomie, který loni vznik projektu podnítil. „Během jediného roku se nám podařilo za účasti Ministerstva zemědělství a dalších partnerů položit základy budoucí systematické podpory tradičních českých zemědělských produktů, které si díky své kvalitě, chuti a udržitelné produkci zaslouží být mnohem dostupnější než dosud,“ říká Martin Čivrný a dodává: „Dosavadní výsledky projektu ukazují, že ve srovnání s minulým rokem přibývají každý měsíc stovky zákazníků z řad české gastronomie, především v segmentu tradičních a moderních restaurací, foodtrucků, bister a letních stánků, kteří o českou zemědělskou produkci velmi stojí. Proto chceme záběr iniciativy rozšiřovat o další tradiční plodiny, produkty a jejich odrůdy a plemena tak, aby měly gastroprovozy vždy možnost sáhnout po špičkové kvalitě a chuti od českých farmářů.“

Například u brambor je již jasně patrná změna trendu, kdy roste podíl prodaných českých brambor na hranolky na úkor zahraniční produkce převážně z Nizozemska. Zatímco v lednu se české brambory určené na hranolky podílely na celkových prodejích jen z 10 %, v současné době je to již více než polovina (56 %). Při výnosech okolo 30 tun brambor na hektar to znamená, že od ledna se v obchodech Makro ČR prodala produkce ze tří hektarů českých polí namísto tří hektarů z dovozu.

Hned na začátku druhého roku existence Iniciativy ČESKÉ POLE navíc přichází krok, který umožní její působení dále významně rozšířit. Do projektu přistupuje Česká zemědělská univerzita v Praze, jež nově přispěje svojí expertizou na poli výzkumu a vývoje. Spolupráce se v první fázi zaměří na prostudování potenciálu produkce českého jehněčího, zapomenuté domácí drůbeže nebo sladkovodních ryb. Z plodin se pak iniciativa v rámci spolupráce s ČZU a pěstiteli zaměří hlavně na cibulovou zeleninu, která je pro českou gastronomii klíčová.

Účast České zemědělské univerzity, jež se k Iniciativě ČESKÉ POLE oficiálně připojila v pátek 25. srpna 2023 slavnostním podpisem memoranda na největším tuzemském agrosalonu Země živitelka, však není jediným posunem projektu vpřed. Makro ČR letos dále podpoří navýšení plochy, na níž se pěstují tuzemské brambory odrůdy Agria tak, aby byly v roce 2024 v prodejnách dostupné celoročně. Letos se pro velký zájem zákazníků vyprodala celá sklizeň o bezmála 100 tun během pouhých pěti měsíců. Znovu se na pultech objeví s novou sklizní na přelomu srpna a září.

Do budoucna se chce Iniciativa ČESKÉ POLE kromě rozšiřování podpory o nové produkty zaměřovat také na udržitelný rozvoj v oblastech, kde již působí. Cílem je mimo jiné dále omezovat dovoz zemědělské produkce ze zahraničí v případech, kdy to není nezbytně nutné, a nahrazovat ho českými plodinami. Například u česneku tato iniciativa přidá další české odrůdy. U křenu pak chce navázat na dlouhodobou spolupráci s farmou pěstitele Jiřího Šafáře, která díky tomu získá jistotu odbytu a bude moci obrodu tuzemského křenu ještě urychlit nad rámec 6,4 tuny prodaných v průběhu letošní sezóny.

Neméně důležité je soustavné prezentování možností a kvalit české zemědělské produkce provozovatelům restaurací, bister a hotelů tak, aby si pestrost a kvalitu tradičních českých pokrmů vychutnali kromě hostů z Česka i zahraniční turisté. Inciativa ČESKÉ POLE se proto bude nadále účastnit veletrhů, konferencí a food festivalů, sama plánuje také řadu z nich pořádat či podpořit. V příštím roce naváže například na úspěšný první ročník festivalu MAKRO CZECH GASTRO FEST, který zahrnoval mimo jiné i jedinečný kongres Česká brambora v gastronomii. Iniciativa ČESKÉ POLE se dále stala partnerem chřestových a křenových slavností či podpořila akci zahájení sezony raných brambor.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content