Svátek má

Rudolf
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Česká zemědělská univerzita patří mezi „top ten“ v akademickém sportovním prostředí

Na ČZU studuje řada vrcholových sportovců, reprezentantů ČR, účastníků nejvyšších sportovních akcí jako jsou olympijské hry, mistrovství světa a Evropy, ale i nejvyšších sportovních soutěží v rámci republiky. Je jasné, že skloubit vysokoškolské studium s časově náročným programem vrcholového sportovce není vůbec jednoduché a od jedince vyžaduje velké úsilí, aby vše zdárně zvládl. Proto mohou ti nejlepší sportovci počítat s podporou univerzity, které svými špičkovými výkony dělají dobré jméno.

Sportovní program většinou obsahuje každodenní trénink, regeneraci, rehabilitaci apod. K tomu se přidávají časté závody či zápasy, několikadenní či několikatýdenní soustředění během celého roku a jiné povinnosti. Pokud takový člověk studuje vysokou školu, musí nutně skloubit sportovní režim se studijním, což vyžaduje vynaložení velkého úsilí k překonání osobního pohodlí a velké množství fyzických i psychických sil, a především pevnou vůli. A protože si takovýchto lidí na naší univerzitě ceníme, snažíme se podporovat jejich duální kariéru různými dostupnými prostředky.

Mezi benefity poskytované vybraným vrcholovým sportovcům patří možnost individuálního studijního plánu, úprava rozvrhu dle sportovního programu, kombinované studium a individuální přístup. Ti nejlepší sportovci také mohou počítat se zařazením do programu UNIS VSC VICTORIA, mohou získat sportovní stipendium ČZU a účastnit se ankety o nejlepšího sportovce univerzity s finančním ohodnocením. Samozřejmostí je možnost využívat sportovní zázemí ČZU k individuální přípravě.

Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy UNIS

Tento program je zaměřen na podporu univerzitního sportu na vysokých školách. Jeho cílem je vytvořit takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit náročné studijní požadavky, sportovní přípravu a účast na soutěžích.
UNIS zahrnuje všechny vysoké školy v republice a ČZU patří mezi ty, které zde mají největší počet studentů. Do programu je zařazeno celkem 400 sportovců z 22 českých vysokých škol. V roce 2022 jsme v programu UNIS měli 28 míst pro naše studenty.

Pro zařazení do projektu a současně do rezortního sportovního centra VICTORIA VSC je nutné, aby sportovci splňovali několik podmínek, a to jak formálních, tak výkonnostních. Z velkého počtu přihlášených (přihlášení se podává na Katedru TV v průběhu října a platí vždy na příští kalendářní rok) se vybere příslušný počet sportovců podle kvóty přidělené naší univerzitě. Podmínkou zařazení do programu je věk do 26 let a sportovec nesmí být zařazen v jiném resortním sportovním centru ČR (Dukla, Olymp). Výběr se vztahuje na olympijské sporty. Výkonnost sportovců stanoví příslušné sportovní svazy a přidělí každému z nich výkonnostní kategorii A až D. Protože je na ČZU velké množství výborných sportovců, do kvóty stanovené pro každou školu se většinou vejdou jen sportovci výkonnosti A a B. Samozřejmě máme mezi našimi studenty i další vynikající sportovce, kteří nejsou do programu zařazeni, protože jsou členy Dukly nebo Olympu.

Vybraní studenti z programu UNIS jsou vždy na jeden kalendářní rok zařazeni do vrcholového sportovního střediska VICTORIA VSC, což je resortní sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho hlavním posláním je vytváření komplexních podmínek pro dlouhodobou přípravu vybraných sportovních reprezentantů ČR a podpora vysokoškolských sportovců pro reprezentaci České republiky. Sportovci dostávají od střediska pravidelné měsíční sportovní stipendium, jehož výše se odvíjí od zařazení sportovce do příslušné kategorie A-D. Ve spolupráci s VSC zajišťujeme v rámci projektu UNIS u nás na ČZU pro tyto studenty další benefity, aby mohli zdárně skloubit studium se sportem – možnost individuálního studijního plánu, přednostní tvorba vlastního rozvrhu výuky, úprava termínů zkoušek apod. Na druhou stranu od nich požadujeme, aby reprezentovali ČZU na významných akademických sportovních akcích, a tím zvyšovali její prestiž.

Další podpora výkonnostních a vrcholových sportovců

Na ČZU máme mnoho dalších kvalitních sportovců, kteří nedosáhnou na zařazení do středisek vrcholového sportu, ale i jejich sportovní program je časově a fyzicky náročný. I ty se snažíme podporovat sportovním stipendiem, byť nedosahuje takových částek jako ve vysokoškolském sportovním centru. Výše stipendia se odvíjí od výkonnosti studenta a finančních možností jednotlivých fakult. Požadavky se podávají jednou za semestr na sekretariátu KTV dle pokynů na webových stránkách katedry. I tady však musí student splnit jisté podmínky. Je samozřejmostí, že všichni tito sportovci reprezentují ČZU na Českých akademických hrách a na Akademických mistrovstvích, kde šíří slávu našich barev. Špičkoví sportovci jsou zařazeni do prestižní ankety o sportovce roku na ČZU a ti nejlepší jsou veřejně vyhlášeni a získají i finanční ohodnocení. Sport má podporu vedení univerzity a každý sportovec má možnost skloubit ho se studiem. Vždy záleží jen na osobním přístupu a vynaloženém úsilí.

Sportovní reprezentace ČZU

V průběhu roku se koná celá řada významných akademických sportovních soutěží a akcí, kterých se účastní studenti ČZU, a tím významně reprezentují a propagují svoji univerzitu. Ti nejlepší reprezentují Českou republiku na světových letních a zimních Univerziádách. Tyto sportovce vybírá do reprezentace Česká asociace univerzitního sportu a nominace probíhají mimo naši univerzitu. Univerziády se konají jednou za dva roky v různých zemích všech kontinentů.

Na ostatních národních i evropských sportovních akcích již naši studenti reprezentují přímo Českou zemědělskou univerzitu. Pravidelně se účastníme Evropských univerzitních sportovních her. Na loňské hry, které proběhly v listopadu ve španělské Barceloně, jsme vyslali na 40 sportovců do sedmi sportovních odvětví.

Nejvýznamnější multisportovní akcí v republice jsou České akademické hry, které se každoročně konají v některém z univerzitních měst. V nedávné historii jsme i my třikrát pořádali ČAH společně s ČVUT. V roce 2022 hry proběhly v Českých Budějovicích za účasti 30 českých vysokých škol. ČZU reprezentovalo 67 sportovců a v celkovém bodování jsme obsadili sedmé místo při zisku devíti zlatých, devíti stříbrných a sedmi bronzových medailí. Vítězové těchto soutěží se stávají akademickými mistry ČR. Kromě ČAH probíhají celoročně Akademická mistrovství ČR v ostatních sportech, kde naši sportovci také dosahují výborných výsledků. Mezi další významné sportovní akce patří tradiční celonárodní Primátorky, významné veslařské závody, kde se běžně umísťujeme v mužské i ženské kategorii mezi prvními třemi posádkami a dvakrát jsme získali vítězný pohár. Na podzim probíhá tradiční hokejová bitva pražských univerzit za obrovské návštěvnosti diváků. I tady jsme dokázali v historii zvítězit.

Další oblastí sportovní reprezentace jsou Univerzitní ligy, které probíhají na celostátní úrovni. V současné době má ČZU v těchto ligách družstva ve fotbale, futsalu, florbalu (muži i ženy) a volejbale (muži i ženy).

Česká zemědělská univerzita hraje významnou roli v akademickém sportovním prostředí v rámci celé republiky. Ve většině sportovních soutěží patříme mezi top desítku škol. V Praze tradičně soupeříme o vítězství ve velké čtyřce společně s UK, ČVUT a VŠE. Naši studenti získávají medaile v různých sportech, a šíří tak dobré jméno ČZU.

 PaedDr. Dušan Vavrla, vedoucí Katedry tělesné výchovy a sportu

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content