Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Společenská odpovědnost je devizou České zemědělské univerzity

ČZU v Praze vydává každoročně CSR report, ve kterém reflektuje rozsah svých činností v rámci společenské odpovědnosti. Tento druh nefinančního reportingu je důležitým ukazatelem výkonnosti každé organizace. Více o tom v rozhovoru s koordinátorkou společenské odpovědnosti ČZU Ing. Annou Joskovou.

Jaký přístup ke společenské odpovědnosti ČZU prosazuje?

Společenskou odpovědnost chápeme jako přebírání odpovědnosti za dopady naší činnosti a stejně tak je nám vlastní přístup zohledňující udržitelnost našeho počínání. Jde o principy a zásady trvalé udržitelnosti, které jsou dlouhodobě zakotveny v misi i vizi ČZU, což vychází ze samotného zaměření univerzity. Společenská odpovědnost je součástí veškerých řídících, vědecko-výzkumných a dalších činností univerzity.

Co v praxi obnáší agenda společenské odpovědnosti?

Na úrovni rektorátu je to příprava nebo aktualizace současné Strategie udržitelnosti 2030, monitoring vybraných indikátorů a každoroční příprava CSR reportu. Zajištění organizace studentské soutěže ČZU Campus Sustainability Challenge spojená s realizací podpořených projektů, organizace konferencí, setkání a účast v mezinárodních projektech. Dále komunikace témat udržitelného rozvoje v rámci univerzity i s veřejností, aktivita v CSR asociacích, správa webových stránek o CSR a další drobné projekty spojené s tématem společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

V čem konkrétně je kampus ČZU udržitelný?

ČZU dbá na snižování energetické náročnosti provozu všech budov. Při výstavbě nových objektů se již standardně využívá LED osvětlení a úsporné spotřebiče. Například nově vybudovaný Pavilon tropického zemědělství, přezdívaný „zelený pavilon“, disponuje mnoha zelenými technologiemi. Jsou to slunolamy na jižní straně, které mají zabránit přehřívání tepelně exponované strany objektu, předsazená fasáda zajišťující ochlazení objektu díky popínavým rostlinám, vytápění tepelnými čerpadly nebo nádrže pro záchyt dešťové vody. Část střechy pokrývá zeleň, jiná část je uzpůsobena k využití pro společenské akce a v další jsou umístěny baterie na fotovoltaické články.

Podnikáme různé kroky, abychom zamezili zbytečnému vytváření odpadu. Jako příklad uvedu filtrační zařízení, která poskytují alternativu k balené vodě. Filtermac umožňuje načepovat chutnou, perlivou i neperlivou vodu do vlastních lahví a díky tomu ušetřit tisíce plastových lahví ročně. Od roku 2017, tedy od počátku užívání filtermaců, do konce roku 2020 se na ČZU ušetřilo více než 17 tun plastu. Také navyšujeme výrobu vlastní energie z obnovitelných zdrojů, podporujeme elektromobilitu a mnoho dalšího.

Jak si ČZU vedla v rámci společenské odpovědnosti v roce 2020?

V rámci České republiky obhájila své prvenství v celosvětovém žebříčku UI Green Metric World University Rankings 2020. Z celkových 912 hodnocených univerzit se umístila v udržitelnosti na 53. místě. V rámci strategického řízení jsme například uspořádali soutěž Campus Sustainability Challenge 2020, zorganizovali CSR konferenci Třetí role vysokých škol a jejich odpovědnost vůči společnosti 2020. Jednotlivé fakulty předložily k akreditaci 59 nových studijních programů, v jejichž studijních oporách lze najít prvky CSR.

Na témata spojená se společenskou odpovědností bylo publikováno velké množství článků v prestižních světových periodikách. Uskutečnila se řada projektů, které přispěly k udržitelným řešením v rámci bioekonomiky, potravinové bezpečnosti, biotechnologií, chytré cirkulární ekonomiky, zvládání klimatických změn nebo odolnosti venkovského prostoru. Výsledky vědy a výzkumu relevantní pro témata udržitelného rozvoje byly popularizovány např. vydáním knihy ČZU 77x jinak. V kampusu byly vybudovány nové zelené střechy, solární panely, zelené fasády a retenční nádrže na záchyt dešťové vody. ČZU v kampusu zkompostovala 165 tun bio odpadu, vysadila 30 stromů, více než 100 keřů, 1000 trvalek a květnatou louku.

Jak se do oblasti společenské odpovědnosti promítla pandemie?

Zejména v roce 2020 bylo patrné, že společenská odpovědnost je vlastní nejen zaměstnancům ČZU, ale také jejím studentům a univerzitním partnerům. Opatření spojená s prevencí vzniku a šíření onemocnění Covid-19 podnítila intenzivní spolupráci všech zmíněných skupin. ČZU poskytovala výpočetní techniku pro výzkum léčiv, vyráběla dezinfekci, vědecké týmy vyvíjely ochranné masky. Vědečtí pracovníci nadále pokračují ve výzkumu přenosu viru způsobujícího epidemii Covid-19 mezi lidmi a zvířaty. Odbor bezpečnosti rozvážel ve spolupráci se studenty roušky, dezinfekci a potraviny potřebným. Studenti nabídli pomoc s nákupem potravin a jejich rozvozem obcím v okolí univerzity v Praze-Suchdole, magistrátu a nemocnicím. Studenti pomáhali také zemědělcům, když jim v době omezení scházely pracovní síly.

V čem je podle vás prostor pro zlepšení?

ČZU by měla vytvořit implementační plány ke konkrétním cílům Strategie udržitelnosti 2030. Ty budou obsahovat měřitelné ukazatele, které bude možné sledovat v čase. V nadcházejícím období by univerzita měla prohloubit debatu se svým dodavatelským řetězcem a nalézat nová a stále odpovědnější řešení při naplňování vlastních potřeb.

RED

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content