Svátek má

Dorota
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Česká cesta rekultivace hnědouhelných pánví je vzorem pro řadu zemí

Způsob transformace severočeského hnědouhelného regionu v Ústeckém a Karlovarském kraji inspiruje další evropské země s intenzivní těžbou uhlí, ale například také Jihoafrickou republiku.

Uhlí se v současné době těží v jedenačtyřiceti regionech dvanácti zemí EU, což z něj činí nejhojnější fosilní palivo a významný zdroj hospodářské činnosti. Přechod k nízkouhlíkové ekonomice znamená významné technologické, hospodářské a sociální výzvy zejména pro regiony s intenzivní těžbou uhlí. Ty se musí připravit na snížení nebo postupné vyřazování uhlí, a to jak kvůli tržním trendům, tak environmentální politice.
Již třetím rokem se Univerzita Karlova prostřednictvím Centra pro otázky životního prostředí účastní společně s Českou zemědělskou univerzitou v Praze celoevropského projektu TRACER (Smart Strategies for the Transition in Coal Intensive Regions), financovaného Evropskou komisí z fondu Horizon 2020. Projekt sleduje devět regionů s intenzivní těžbou uhlí a každý z nich je v jiném stádiu energetické transformace. Partneři projektu formují výzkumné a inovační strategie v jednotlivých uhelných regionech s cílem usnadnit jim přechod k udržitelným bezuhelným energetickým systémům. Hledají cesty, jak podpořit socio-ekonomický rozvoj v regionech, které byly dlouhá desetiletí závislé na těžbě. Mnohé výstupy a příklady dobré praxe jsou již k dispozici na www.tracer-h2020.eu.
Především v Ústeckém kraji se řešitelský tým doposud podílel na mnoha konferencích a workshopech s výzkumnými a vzdělávacími organizacemi a podnikateli, vede rozhovory s představiteli obcí i kraje. Kdokoli další může přispět svým názorem v online dotazníku. Členové týmu si velmi cení spolupráce s Inovačním centrem Ústeckého kraje, krajským úřadem a zástupci vládního programu RE:START. „Inspirativními členy užší pracovní skupiny jsou např. Bc. Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady ÚK, nebo generální ředitel těžební společnosti Seven Energy Ing. Petr Lenc,“ hodnotí dosavadní spolupráci v rámci projektu Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D., z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a pokračuje: „Cílem projektu TRACER je mimo jiné předávání zkušeností mezi jednotlivými uhelnými regiony. V této souvislosti mohu s radostí říci, že Ústecký kraj je v Evropě velkým vzorem.“
Vysoká profesionalita, zajímavé nápady a připravenost využít evropských dotací na transformaci kraje byly zřejmé např. na šestém Podnikatelském fóru Ústeckého kraje zaměřeném na transformaci, které se konalo 23. a 24. září 2021 v Ústí nad Labem a kde byl TRACER jedním z partnerů akce. „Osobně bych byla radši, kdyby se Ústecký kraj v době po odstoupení od uhlí nemusel znovu stát energetickou základnou pro velkou část ČR. Obnovitelné zdroje energie se přece mohou budovat i jinde,“ podotýká dr. Hendrychová a oceňuje, že strategické projekty neřeší jen energetiku samotnou, ale zohledňují také lidi, trh práce a krajinu. „Velmi se mi zamlouvá myšlenka většího začlenění ekologické obnovy v kombinaci s klasickými technickými a biologickými rekultivacemi, které sledují spíše produkční funkce krajiny. Na ještě nezrekultivovaných částech výsypek a lomů, kde běží přirozená sukcese, by se tak dalo využít unikátního přírodo-ochranářského potenciálu. Jedná se totiž o specifická, a tedy velmi hodnotná stanoviště s výskytem velmi vzácných druhů, které u nás jinde nenajdete, nebo jen zřídka, případně jsou už považovány za vyhynulé. Taková území se mohou dostat do hledáčku vědců na mezinárodní úrovni a stát se zajímavým lákadlem pro turisty,“ uzavírá Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D., z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.
Člen výzkumného projektu TRACER a expert v oblasti přechodu na čistší zdroje energie prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. vystoupil na energetické konferenci, kterou pořádala online Rada pro vědecký a průmyslový výzkum JAR (CSIR) ve dnech 12. a 13. října 2021. Konference se konala za účelem zefektivnění strategie plynulého přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. Profesor Frouz připomíná: „V rámci projektu TRACER řešíme celou řadou aspektů odklonu od uhlí včetně obnovy ekosystémů poškozených důlní činností, tedy témat, jimiž se zabýváme dlouhodobě. V letním semestru jsme zároveň v rámci projektu na toto téma organizovali letní školu a mezinárodní konferenci. Problematikou uhelných lokalit se bude zabývat i moje přednáška v Jižní Africe.“
Mgr. David Vaverka, ekonomický a obchodní specialista velvyslanectví ČR v jihoafrické Pretorii upřesňuje: „V současnosti pochází v JAR z uhlí téměř 80 % její energetické kapacity, přičemž její uhelné elektrárny jsou zastaralé a řada z nich bude v příštích letech vyřazena z provozu. Kvůli zastaralé a přetížené infrastruktuře se JAR pravidelně potýká s řízenými výpadky elektřiny, tzv. loadshedingem. Energetická situace v této zemi je velmi komplexním a kontroverzním tématem. Budoucí ekonomický růst je zde do značné míry závislý na efektivních reformách, a především demonopolizaci trhu s energií. S tím je pochopitelně spjata i celá řada příležitostí pro české investory a podniky z odvětví energetiky.“

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content