Svátek má

Alois
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Cena Josefa Hlávky pro šest studentů ČZU v Praze

Mezi nejlepšími studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, kteří v předvečer výročí sametové revoluce převzali na zámku v Lužanech Cenu Josefa Hlávky, je šest studentů České zemědělské univerzity. Na toto prestižní ocenění nominovala svého kandidáta každá ze šesti fakult univerzity.

Cenu každoročně uděluje Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstarší česká nadace založená 25. ledna 1904. Je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. Také letos Česká zemědělská univerzita vybrala na prestižní z ocenění jednoho zástupce z každé ze svých šesti fakult.

Cenu Josefa Hlávky si na zámku v Lužanech osobně převzali studenti ČZU William George Kubík, Jiří Urban, Rohit Bharati a Ondřej Fiedler

Za Fakultu životního prostředí byla nominována FaIng. Xuejing Kang, Ph.D. Talentovaná studentka doktorského programu Applied and Landscape Ecology prokázala ve svém oboru výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení. Tuto skutečnost dokládá fakt, že při studiu publikovala řadu odborných článků, kde je u většiny prvním autorem. Doktorské studium ukončila teprve letos, přesto už publikovala 17 odborných prací, její H-index je 10 (Scopus). Vzhledem k pracovnímu pobytu ve Spojených státech si cenu nemohla převzít osobně, nicméně přes oceán vzkázala, že je to pro ni velká pocta.

Také Rohit Bharati, MSc., z Fakulty tropického zemědělství, který studuje doktorský program Zemědělská specializace v oboru Tropical Agrobiology and Bioresource Management, projevil z ocenění velkou radost. „Takové uznání má pro mě hluboký význam. Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování katedře rostlinné výroby a agrolesnictví, naší vážené fakultě, univerzitě, České republice a samozřejmě mé milované rodině a blízkým. Zvláštní poděkování patří také mému obětavému vedoucímu za jeho neochvějnou podporu. Celý výzkum mě neuvěřitelně naplňoval a jsem velmi hrdý, že přispívám k rozvoji znalostí v našem oboru,“ zdůrazňuje Rohit Bhatari.

Vynikající a talentovaný student prokázal od počátku studia výjimečné nasazení, intelektuální zdatnost a zaujetí pro výzkum. Téma jeho disertační práce je Exploring the Potential of In-vitro Polyploidization for Genetic Improvement of Medicinal Plants (Zkoumání potenciálu in vitro polyploidizace pro genetické zlepšení léčivých rostlin). Rohitův výzkum se zabývá šlechtěním léčivých rostlin pomocí biotechnologických metod.

Další laureát Hlávkovy ceny Ing. Ondřej Krunt je studentem doktorského programu Zootechnika na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, kde absolvoval bakalářský studijní obor Chovatelství. „Mrzí mě to, ale nemohl jsem si cenu kvůli nemoci vyzvednout osobně. Nicméně, ocenění mě velmi potěšilo a určitě je to pěkný motiv pro další práci, eventuálně setrvání na univerzitě,“ připouští. V navazujícím magisterském studiu Ondřej Krunt vystudoval obor Živočišná produkce, diplomovou práci vypracoval na téma Vliv systému ustájení a pohlaví brojlerových králíků na užitkovost a kvalitu kostí. V současné době je studentem doktorského studijního programu Zootechnika a předmětem jeho sledování je Vliv obohacení systému ustájení na užitkovost a kvalitu masa intenzivně chovaných brojlerových králíků i s přesahem do welfare králíků.

Student magisterského programu Veřejná správa a regionální rozvoj Ing. William George Kubík absolvoval v bakalářském studiu program Podnikání a administrativa. V navazujícím magisterském studiu studoval v programu Veřejná správa a regionální rozvoj, a to s průměrem 1,20. Diplomovou práci zpracoval na téma: Komparace služeb fintech společností a bank s dostupností na českém trhu.

Ing. Jiřího Urbana nominovala Technická fakulta za vynikající výsledky ve studiu, díky nimž obdržel Cenu rektora ČZU a za vědeckou činnost v rámci řešení diplomové práce. V té se zabýval problematikou mechanických vlastností polymerních materiálů vyrobených aditivní technologií. Mechanické vlastnosti byly zkoumány u materiálů PLA, PETG, HIPS, ABS, ASA a PC využívaných FDM/FFF tiskem a tekuté fotocitlivé pryskyřice v případě SLA tisku. Výsledky získané při zpracování diplomové práce jsou využitelné v aplikační sféře.

Ing. Ondřej Fiedler z Fakulty lesnické a dřevařské je studentem magisterského programu Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva. Tento obor absolvoval úspěšným složením státních závěrečných zkoušek a obhajobou diplomové práce v květnu 2023. Po celé období studia patřil mezi nejlepší studenty. Za vynikající výsledky byl odměněn cenou rektora. Velmi pozitivně byla hodnocena jeho diplomová práce s názvem Bending solutions for symmetrical and non-symmetrical generally orthotropic panels.

Lenka Prokopová

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content