Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Arktický festival na Islandu

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) ve spolupráci s Islandskou zemědělskou univerzitou v Reykjavíku (AUI), Centrem pro mezinárodní výzkum klimatu a životního prostředí v Oslu (CICERO) a Severskou společností na Islandu organizuje ve dnech 15.–30. září 2022 na Islandu (v Reykjavíku a Akureyri) v pořadí již 4. ročník Arktického festivalu. Akce se koná za finanční podpory Fondu pro bilaterální spolupráci v rámci Fondů EHP a Norska a sponzora Luďka Volfa, který spolufinancoval první ročník Arktického festivalu v roce 2018 na Svalbardu.

Filozofie Arktického festivalu

Arktický festival je tradiční festival arktické a české kultury a vědy. Jeho hlavním cílem je prohlubování již existujících kontaktů mezi českými a arktickými umělci a vědci a navazování spolupráce mezi novými partnery. Odborná i laická veřejnost může díky Festivalu proniknout do výsledků práce českých a severských vědců v arktickém výzkumu a poznat společné česko-arktické kulturní a vědecké aktivity v Česku a v Arktidě. Česká veřejnost může získat povědomí o arktických národech a vychutnat si jedinečnou kulturu z různých částí dalekého Severu. Veřejnost v Arktidě se naopak může seznámit s kulturou českou. Festival se zkrátka snaží ukázat, jak kultura dokáže vyvolat zájem médií o vědecký výzkum v Arktidě, jak lze vědu přiblížit neodbornému publiku i jak může zájem veřejnosti ovlivnit přístup zúčastněných stran k poskytování a zvyšování finančních prostředků na další vědecký výzkum. A naopak – vědecká obec svojí dlouholetou přítomností v Arktidě, množstvím osobních kontaktů a svou prestiží otevírá dveře hudebním, výtvarným a dalším kulturním projektům, které by se jinak do těchto míst nedostaly, a ani arktická kultura by v Česku neměla tak snadnou cestu. Jde tedy o vzájemně užitečnou symbiózu.

Historie Arktického festivalu

Doma na Špicberkách 2018

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa, 25. výročí vzniku České republiky a 10. výročí zahájení pravidelných výzkumných pobytů českých vědců na norském souostroví Svalbard proběhl ve dnech 21. srpna až 13.  září  2018 ve svalbardském správním středisku Longyearbyen a v opuštěném hornickém městečku Pyramida, dříve spravovaném ruským trustem Arktikugol, kulturně-vědecký festival DOMA NA ŠPICBERKÁCH 2018, nazvaný podle kulturního středobodu celé akce – koncertu avantgardní punk-rockové kapely Už jsme doma (UJD) a vydání jejího nového CD. Projekt s podtitulem Dny české kultury a vědy se uskutečnil díky finanční podpoře sponzora Luďka Volfa a spolupráci organizátorů Zdeňka Lyčky a Miroslava Waneka s českou arktickou výzkumnou „Stanicí Josefa Svobody“ na Svalbardu a svalbardskými partnery.

Arktický festival 2019

Od listopadu 2019 do ledna 2020 proběhlo v České republice (Praha, České Budějovice, Teplice a Plzeň) reciproční pokračování kulturně-vědeckého projektu Doma na Špicberkách 2018 pod názvem ARKTICKÝ FESTIVAL 2019 / Dny arktické a české kultury a vědy. Hlavním cílem Festivalu bylo navázat na akci z roku 2018, prohloubit získané kontakty a zahájit spolupráci mezi novými partnery. Česká veřejnost se seznámila s výsledky severských a českých vědců v arktickém výzkumu, s kulturou a historií arktických národů a se společnými česko-arktickými kulturními a vědeckými aktivitami v Česku a v Arktidě. Kromě představení klíčových bodů projektu Doma na Špicberkách 2018 se české odborné publikum, veřejnost a všichni zájemci v Česku mohli seznámit s arktickou kulturou ze Svalbardu, Laponska, Grónska, Norska a Dánska. ARKTICKÝ FESTIVAL 2019 uspořádalo Centrum polární ekologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (CPE) ve spolupráci s Univerzitním centrem na Svalbardu (UNIS) a za finanční podpory Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Dalšími mezinárodními spolupracujícími partnery byly Velvyslanectví Norska, Kanady, Dánska a Finska v Praze, Norský polární institut a Institut Fridtjofa Nansena.

Arktický festival 2020–21

ARKTICKÝ FESTIVAL 2020–21 probíhal v šesti městech České republiky (Ústí nad Labem, Teplice, Praha, České Budějovice, Hradec Králové a Dačice) a online od 6. prosince 2020 do 31. prosince 2021; jeho extrémně dlouhé trvání bylo zapříčiněno koronavirovou pandemií. Festival byl výsledkem spolupráce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Norského polárního institutu v Tromsø za finanční podpory Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Na realizaci festivalového programu se podílely také následující instituce: Institut Julia von Payera v Ústí nad Labem, kapela Už jsme doma, Muzeum města Ústí nad Labem, Regionální muzeum v Teplicích, Městské muzeum a galerie Dačice, Palác Akropolis v Praze, Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, Galerie Jaroslava Fragnera, Karlova univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Skandinávský dům, Komorní kino Evald, Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem, nakladatelství Dauphin a Portál, časopisy A2, Plav a Geografické rozhledy, sauna a osvěžovna NUUK v Hradci Králové, Velvyslanectví Norska, Kanady, Velké Británie a Dánska v Praze, Honorární konzulát Islandu v Praze a další.

Program Arktického festivalu 2022

Program AF 2022 se již tradičně skládá z vědecko-kulturní konference, filmového festivalu a kulturního programu (výstavy, koncerty, performance aj.). Podrobná informace je na webových stránkách Festivalu www.arktickyfestival.cz. Byla vytvořena FB stránka Festivalu, na které budou pozvánky na jednotlivé události: https://www.facebook.com/arktickyfestival.

Úvodní část vědecko-kulturní konference se uskuteční ve čtvrtek 15. září v ústředí Mezinárodního výboru pro arktickou vědu (IASC) v Akureyri na severu Islandu za účasti dvou přednášejících – Josefa Elstera (Centrum polární ekologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích) a Zdeňka Lyčky (Ministerstvo zahraničních věcí). Hlavní část konference proběhne v pátek 16. září v prostorách Islandské zemědělské univerzity v Reykjavíku (AUI) za účasti 11 přednášejících – Ragnheiður I. Þórarinsdóttir (AUI), Pavly Dagsson-Waldhauserové (AUI/ČZU), Haralda Ólafssona (Islandská univerzita a Islandský meteorologický úřad, Reykjavík), Marii Sand (CICERO, Oslo), Ásdís Evy Hannesdóttir (Severská společnost, Reykjavík), Michaela Komárka a Vladislava Chrastného (ČZU), Josefa Elstera (CPE), Gerlis Fugmann (IASC, Akureyri), Radima Procházky (FAMU) a Zdeňka Lyčky (MZV).

Arktický filmový festival se uskuteční od pátku 16. září do neděle 18. září v reykjavickém kině Bíó Paradís. Zahájí jej islandský fotograf a režisér Ragnar Axelsson (RAX) svým filmem „Poslední dny Arktidy“ (DE/IS 2011, 90 min.), oceněným mj. islandskými filmovými a televizními cenami v kategoriích „Nejlepší dokument“ a „Nejlepší původní dílo“. V sobotním dopoledním bloku se představí filmy „Medvědí ostrovy“ (CZ 2010, 62 min.) režiséra Martina Ryšavého a „Čeští vědci v tající Arktidě“ (CZ 2021, 52 min.) režiséra Zdeňka Zvonka. V nedělním bloku budou promítnuty filmy „Mediated Motion in the Lava Field / Artscape Iceland“ (CZ 2017, 28 min.) režisérů Jiřího Straky a Dana Merty, „Arktida“ (NO 2019, 23 min.) svalbardského režiséra Bjørna Anderse Nymoena, filmové klipy institutu CICERO s názvem „A little bit of everything we do“ (NO, 32 min.) režiséra Amunda Aasbrenna a výběr krátkých filmů 7 islandských absolventů FAMU (IS/CZ, 110 min.) – Grímura Hákonarsona, Ívara Erika Yeomana, Elísabet Elmy Guðrúnardóttir, Haukura Hallssona, Heimira Gestura Valdimarssona, Eydís Eir Brynju-Björnsdóttir a Sigurða Möllera Sívertsena. Arktický filmový festival bude zakončen filmem „Amundsen“ (NO/SE/CZ 2019, 125 min.) norského režiséra Espena Sandberga.

Kulturní program bude zahájen ve čtvrtek 15. září punk-rockovým koncertem islandské kapely Gróa a české kapely Už jsme doma (UJD) v reykjavickém hudebním klubu Gaukurinn. V pátek 16. září proběhne v AUI vernisáž výstavy „Česko v Arktidě / Arktida v Česku“ a v kavárně 12 Tónar vernisáž výstavy „Pes s drdolem – grónské pohádky a pověsti / Ilustrace Martina Velíška“. Obě výstavy budou k vidění do 30. září 2022. Hlavní festivalový kulturní program se uskuteční v sobotu 17. září v reykjavickém divadle Iðnó: na dopolední promítání pro děti naváže polední vernisáž výstavy „Expedice na severní pól / Ilustrace Julia Payera“ a promítnutí filmu „Plavba kolem ostrova Jan Mayen“ (CZ 2010, 22 min.) režiséra a lodního kapitána Jiřího Zindulky. Odpolední programový blok vyplní performance Petra Nikla, koncert islandské mezzosopranistky Arnheiður Eiríksdóttir v doprovodu Ahmada Hedara, performance islandské umělkyně Marii Rún Þrándardóttir, kytarový koncert islandského umělce Svavara Knútura a klavírní koncert Paula Lydona, amerického umělce žijícího na Islandu. Kulturní program v divadle Iðnó vyvrcholí večerním punk-rockovým koncertem islandské kapely Gróa, norské kapely Skov a UJD.

Arktický festival je mediálním partnerem výstavy „nordic arctic / Udržitelná architektura za polárním kruhem“, kterou pořádá Galerie Jaroslava Fragnera od 8. září do 30. října 2022. Srdečně zveme na úvodní debatu s autory Jiřím Havranem, Martinem Fojtkem a Danem Mertou v GJF (Betlémské nám. 5a, Praha 1, www.gjf.cz) ve čtvrtek 8. září v 18 hod. a následnou vernisáž (od 19 hod.)

Zdeněk Lyčka,
zakladatel Arktického festivalu a spoluorganizátor všech jeho dosavadních ročníků

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content