Svátek má

Alois
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Aplikovaný výzkum by měl mít praktické uplatnění a komerční nebo společenské využití. Program ZEMĚ II je takto zaměřen

Bioekonomika, chytré zemědělství a globální změny v biosféře. To jsou hlavní oblasti, na které se zaměřuje Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ZEMĚ II na roky 2024 až 2032. Vláda ho schválila 1. února 2023. Hlavními jedenácti směry výzkumu budou půda, voda, biodiverzita, lesnictví a navazující odvětví, rostlinná produkce, rostlinolékařství, živočišná produkce, veterinární medicína, produkce potravin, zemědělská technika, lesnická a zemědělská ekonomika a politika.

Program na podporu aplikovaného výzkumu ZEMĚ II se zaměřuje na praktické uplatnění a přípravu následného komerčního využití nebo využití pro potřeby společnosti. Navazuje na dosavadní program ZEMĚ na období 2017 až 2025. Ministerstvo zemědělství ho chce realizovat formou veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Celkové předpokládané výdaje na tento program jsou zhruba 9,2 miliardy korun Kč, z toho ze státního rozpočtu to bude 88 % celkových způsobilých nákladů nebo výdajů, což představuje 8,1 miliardy korun. Rozpočet vychází z potřeby zajistit dostatek peněz k naplnění cílů programu a zároveň reaguje na růst cen vstupů v posledním období (energie, osobní náklady, materiál i služby), který významně navyšuje celkové náklady na výzkumnou činnost příjemců.

Prioritami v oblasti řízení systému podpory výzkumu a vývoje jsou strategicky řízený systém podpory výzkumu a vývoje s přesahem do příbuzných oborů, efektivní řízení a financování, posilování výzkumných kapacit výzkumných organizací a rozvíjení mezinárodní spolupráce.

Program připravili pracovníci Ministerstva zemědělství, odborníci z České akademie zemědělských věd ve spolupráci s odborníky a praktiky z oborů definovaných výzkumnými směry v rámci klíčových oblastí.

Zdroj: MZe

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content