Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Akademická obec ČZU hodnotila, jak si univerzita vedla v právě končícím roce

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 se v prostorách auly uskutečnilo výroční setkání akademické obce České zemědělské univerzity. Na tomto fóru zazněly klíčové informace o současném stavu univerzity a byla zhodnocena činnost Akademického senátu ČZU.

Po úvodním vystoupení předsedy Akademického senátu ČZU Ing. Radima Kotrby, Ph.D., který přítomné seznámil s nejvýznamnějšími aktivitami tohoto univerzitního orgánu v průběhu roku, zahájil rektor prof. Petr Sklenička prezentaci zprávy o stavu univerzity v roce 2023. Vyzdvihl čerstvý úspěch v oblasti akreditací, jímž je získání akreditace akademicky zaměřeného magisterského studijního programu Veterinární asistent, a pokračoval komplexním hodnocením kvality a rozvoje ČZU na národní i mezinárodní úrovni. Každý z prorektorů pak prezentoval specifické aktivity svého pracoviště, přičemž se soustředil na pedagogickou a tvůrčí činnost a jejich úroveň v kvantitativním i kvalitativním smyslu.

Zvláštní pozornost byla věnována otázkám udržitelnosti a postavení univerzity ve světových žebříčcích. První prorektor profesor Lošťák prezentoval strategické kroky směřující k posílení postavení ČZU v mezinárodních žebříčcích, zatímco prorektorka prof. Eva Vlková zdůraznila význam udržitelnosti jako klíčového prvku nejen v akademické oblasti, ale i ve světě obecně, a připomněla závazek univerzity naplňovat cíle udržitelného rozvoje. Na závěr měli členové akademické obce příležitost klást otázky a vyjádřit své názory.

„Vše, co bylo na tomto fóru řečeno, svědčí o tom, že Česká zemědělská univerzita aktivně reaguje na aktuální výzvy ve vzdělávání a výzkumu. Věnujeme pečlivou pozornost kvalitě a udržitelnosti a společně vytváříme akademický prostor, který se neustále vyvíjí a přizpůsobuje se požadavkům současného světa,“ zhodnotil výroční setkání akademické obce ČZU rektor univerzity prof. Petr Sklenička.

Autor: Iva Hrabánková

Foto: Petr Zmek

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content