Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Za úspěchem studie o luskounech stojí vědkyně z ČZU

O úspěchu českých vědkyň z České zemědělské univerzity v Praze jsme vás již s hrdostí informovali. Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D., její doktorandka Ing. Iva Bernáthová z Fakulty tropického zemědělství a doktorandka Ing. Markéta Swiacká z Fakulty životního prostředí svým výzkumem dokázaly nejen přinést nedocenitelné informace a poznatky v ochraně a v nelegálním obchodu s luskouny, ale navíc jejich výsledky publikoval prestižní časopis Science.

Taková událost se děje v českém vědeckém prostředí v mimořádných případech – čtěte zde. Určitě stojí za připomínku v dalším příspěvku, ve kterém se dozvíte, s jakými překážkami se vědkyně setkaly a jak obtížné bylo výsledky publikovat právě v Science.

Základem výzkumu bylo vytvoření takzvané genetické mapy luskounů. Tito hmyzožraví živočichové pokrytí šupinami jsou nelegálně loveni pro maso, a právě pro šupiny. Šupiny z luskounů se používají v tradiční asijské medicíně nejen pro léčebné účinky, ale také jako stimulant. Luskouni se proto stejně jako mnoho jiných ohrožených živočichů (například nosorožci, sloni) loví a nelegálně se s nimi obchoduje. Odhadem se do Číny a do Vietnamu propašuje až 100 000 jedinců ročně, pokládají se tak za nejpašovanější zvířata na světě. Problémem v boji s nelegálním obchodem těchto živočichů je zachycení zásilky v rámci převozu. Ještě větším problémem je ovšem zjistit, kde bylo zvíře uloveno, odkud tedy pochází. Tyto informace jsou velmi cenné ať už v účinném rozbití celého řetězce nebo k přímé ochraně v místech s největší intenzitou pytláctví. Také následné vyšetřování a postihy se musí řídit legislativou země, odkud pašovaná zvířata pochází.

Myslelo se, že až 95 procent nelegálně obchodovaných luskounů pochází z Nigérie, protože odtud jde většina zásilek s ulovenými luskouny. Jenže se zjistilo, že Nigérie je pouze překladištěm a že odtud pochází pouze čtyři procenta pašovaných luskounů,“ říká Barbora Černá Bolfíková. A právě díky výzkumu zaměřenému na genetické mapování luskounů přišel tým složený i z českých vědkyň na to, že dvě epicentra, kde se luskouni loví, jsou v Kamerunu.

Celý výzkum začal v roce 2018, kdy Markéta Swiacká přišla s nápadem, že v rámci své diplomové práce zmapuje trh s luskouny v Kongu. Není pochyb o tom, že to byl ambiciózní plán, protože v problematických zemích Afriky obecně moc vědecké týmy nepůsobí: „Markéta svůj výzkum nejdříve postavila na dotaznících a rozhovorech s lidmi okolo trhů, a také s lovci. Dokázala je nejen přesvědčit, aby jí dali hodnotné informace, ale také vzorky pro pozdější genetickou analýzu luskounů. Takovéto vzorky jsou vzácné, protože v genetických studiích tohoto typu se málokdy používají vzorky z terénu. Právě pro obtížnost jejich získání se většinou jedná o vzorky ze zásilek. A Markéta přivezla množství kvalitních vzorků, které nikdo z té oblasti neměl. Zároveň před odjezdem do Konga oslovila také Kalifornskou univerzitu, se kterou jsme zahájily spolupráci,“ pokračuje doktorka Černá Bolfíková.

Markéta Swiacká tedy z Konga přivezla pro zpracování své diplomové práce dotazníkové formuláře i morfologické údaje o luskounech, a navíc vzácné genetické vzorky šupin luskounů. Oslovila následně Barboru Černou Bolfíkovou a Ivu Bernáthovou, která na Markétin výzkum navázala svou diplomovou prací s cílem sesbírané vzorky šupiny luskounů geneticky analyzovat. „Tím, jak jsme získaly vzorky luskounů z Konga, které ještě nikdo předtím neanalyzoval, zkombinovaly jsme je s daty z předešlé studie, která mapovala luskouna bělobřichého v celém areálu, kde se vyskytuje. Zjistily jsme, že luskouni z Konga tvoří geneticky unikátní linii. Na naše předběžné výsledky navázala studie publikovaná v Science, kde se už analyzovaly celé genomy,“ říká Iva Bernáthová a doktorka Černá Bolfíková pokračuje: „Dále jsme zjistily, že u luskounů v Kongu prozatím nevidíme úbytek genetické diverzity vlivem lovu, ale to už rozebíráme v další studii a vědeckém článku, který je v současné době v recenzním řízení.“

Vědecké úspěchy však málokdy přicházejí snadno bez překonávání překážek. Sběr vzorků ohrožených druhů živočichů a jejich následný převoz do místa analýzy jsou spojeny s komplikovanou administrativou, především s různými vývozními a dovozními povoleními, jako je CITES: „To nás brzdilo nejvíc. Velmi dlouho jsme na povolení čekaly. Musely jsme mít exportní povolení z Konga, importní povolení do Česka, veterinární povolení, dále exportní povolení z Česka a importní do USA. Na importní povolení do USA jsme čekaly snad rok. V té době to bylo také ztíženo administrativou Donalda Trumpa, a navíc nařízeními spojených s pandemií covidu-19,“ doplňuje Barbora Černá Bolfíková.

Vše se nakonec zdařilo. Vzhledem k tomu, že vědecký tým doktorky Černé Bolfíkové spolupracoval s Kalifornskou univerzitou a publikaci do Science podával hlavní autor studie, vědkyně z ČZU až do poslední chvíle nevěděly, že studie byla odeslána právě do Science. Bylo to tedy tajné, o to větší byla následná radost, že studie prošla přes takzvané první kolo u editorů Science: „Měla už jsem podobnou zkušenost z publikace mých výsledků v dalším prestižním časopise Nature,“ říká Barbora Černá Bolfíková. „Tušila jsem tedy, že když už studie projde u editorů a je zaslána recenzentům, je to nejtěžší za námi. Radost byla velká, i když recenzní řízení u Science od prvního odeslání trvalo mnohem déle než například u Nature. Trvalo skoro rok.“  Iva Bernáthová na závěr dodává: „Je to moc fajn pocit, protože článek o luskounech, který se týká genetiky, je napsán velmi čtivě a jednoduše, takže si myslím, že si jej dokáže přečíst a pochopit každý. I ten, kdo se genetickými analýzami nezabývá.“

Věra Klimšová

Foto: Arthur Sniegon

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content