Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Výzkum mitochondriální DNA pomáhá chránit mořské želvy

Mořské želvy čelí mnoha hrozbám, jako jsou například ztráta životního prostředí, znečištění moří a oceánů, nadměrný rybolov nebo klimatická změna. Jednu z největších však zejména v oblasti Indo-Pacifiku představuje ilegální lov za účelem konzumace a obchodu. To způsobilo, že jsou dnes mořské želvy zařazeny na Červený seznam IUCN a některé druhy a subpopulace jsou dokonce kriticky ohroženy. Ochrana mořských želv je tak klíčová pro zachování těchto živočišných druhů, ale i ekosystémů, které obývají. A právě genetický výzkum má v posledních letech v tomto ohledu stále větší význam.
Adéla Hemelíková se svými indonéskými kolegy

Mitochondriální DNA obsahuje genetické informace, které předává matka svému potomstvu (tzv. maternální dědičnost). Mořské želvy patří mezi migrující druhy a v dospělosti se vracejí na pláž, kde se vylíhly, za účelem páření a nakladení vajec. Díky tomuto filopatrickému chování se v průběhu tisíců let jednotlivé populace mořských želv od sebe geneticky odlišily. Znalost genetiky mořských želv je proto zásadní pro rozlišení jednotlivých populací, definování územních celků pro jejich ochranu, ale i pro identifikaci migračních tras. Genetické metody se dají u mořských želv navíc použít i pro sledování ilegálního obchodu nebo hodnocení dopadu rybářství, jelikož želvy jsou často v rybářských sítích chyceny jako vedlejší úlovky (tzv. by-catch).

Výzkum zaměřený nejen na genetiku mořských želv realizuje na České zemědělské univerzitě od roku 2021 Adéla Hemelíková, doktorandka na katedře ekologie Fakulty životního prostředí. Výzkum probíhá na indonéské Sumatře. Jeho první část se věnuje dotazníkovému šetření a zaměřuje se na lov a způsoby využívání mořských želv a identifikaci socioekonomických a kulturních příčiny. Druhá část výzkumu se zaměřuje na mapování genetických struktur populací karet pravých (Eretmochelys imbricata) a karet obrovských (Chelonia mydas), které hnízdí na plážích na Sumatře. V červenci letošního roku se navíc Adéle společně se Zoo Liberec a Zoo Brno podařilo na čtyři karety obrovské umístit GPS vysílačky, s jejichž pomocí bude možné pohyb želv sledovat.

Výsledky genetického výzkumu přispějí do globální databáze ShellBank, jejíž cílem je prostřednictvím genetického výzkumu zjišťovat a sledovat původ ilegálně ulovených želv a želvích produktů (např. produktů z želvoviny) nebo želv chycených jako vedlejší úlovek na národní i mezinárodní úrovni.

Výzkum byl finančně podpořen z grantu IGA FŽP (číslo projektu: 2022B0041). Projekt dále podporuje Zoo Liberec, Rufford Foundation, SWOT a Ocean Park Conservation Foundation a je realizován ve spolupráci s Universitas Syiah Kuala (Banda Aceh, Indonésie), Zoo Liberec a Asia-Pacific Marine Turtle Genetic Working Group.

Zdroj: FŽP

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content