Svátek má

Květoslava
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Po stopách stopatnáctileté historie České zemědělské univerzity

Exkurzi do minulosti i současnosti České zemědělské univerzity v Praze nabízí venkovní výstava, která bude až do poloviny listopadu k vidění v kampusu ČZU. Dobové dokumenty, fotografie a průvodní texty jsou prezentovány na panelech umístěných v sousedství univerzitní auly. Mapují historii výuky zemědělských oborů v Čechách od roku 1906, kdy se začaly vyučovat na České vysoké škole technické, až po současnost.

Výstavu zahájili ve středu 13. října 2021 rektor ČZU profesor Petr Sklenička a prorektor docent Jiří Remeš. Připomněli nejdůležitější mezníky v historii univerzity i osobnosti, které ji formovaly.

„Když se podíváme do historie, myslím, že máme být na co hrdi. Vybudovali jsme univerzitu, která je počtem studentů čtvrtá až šestá největší v této zemi a počet uchazečů stále stoupá,“ zmínil rektor Petr Sklenička. „Pokud jde o kvalitu, ve světových žebříčcích je pouze šest univerzit, které se v nich stabilně umisťují, a my jsme mezi těmi šesti. S kampusem, který je hodnocen jako nejlepší, nejudržitelnější v České republice. To jsou hodnoty, na kterých stavíme a dál stavět budeme. Věřím, že využijeme současné výzvy k tomu, abychom ČZU posunuli zase o kus dál,“ zdůraznil profesor Sklenička.

Docent Jiří Remeš při vernisáži výstavy připomněl: „Slavíme 115 let, to v terminologii lesního hospodářství znamená dosažení zralosti. Zralost je charakterizovaná tím, že se sklízí úroda, že předchozí úsilí přináší své plody. To platí i o univerzitě a když se rozhlédneme, všichni potvrdíme, že ta naše přináší bohaté plody. Aby to však bylo možné, je potřeba o ni pečovat – je potřeba sít, kultivovat nový porost a jedině pak můžeme očekávat, že se úroda dostaví. Po 115 letech je vidět, že jsme ušli dlouhou cestu a že to je zásluha mnoha generací. A s tím vědomím bychom měli o naši univerzitu také dál pečovat.“

Ve spojení se založením Vysoké školy zemědělské si každý vybaví rok 1952, kdy v Suchdole začala výuka na agronomické, provozně ekonomické a mechanizační fakultě a už se rýsovaly základy budoucího unikátního kampusu České zemědělské univerzity v Praze. Novodobá historie výuky zemědělských oborů se však píše již od počátku 20. století. Před 115 lety, 31. října 1906, přišel na rektorát České vysoké školy technické z ministerstva telegram se sdělením, že bylo „zřízení zemědělského oddělení při české technice schváleno nejvyšším rozhodnutím ze dne 26. října“. Znamenalo to vznik samostatného zemědělského odboru (fakulty) v rámci ČVŠT. Přelomová událost, která přispěla k emancipaci zemědělství jako předmětu studia na vysokoškolské úrovni. Prvním děkanem se stal Julius Stoklasa. Samostatný zemědělský odbor zahájil činnost v roce 1906/1907 a zapsalo se do něj 48 posluchačů. O rok později už to byli 104 studenti a tento trend postupně narůstal až do začátku První světové války.

„Výstava je koncipována tak, aby obsáhla všechny stěžejní momenty historie naší univerzity. Najdeme tu zakládací listinu, dokumenty z první republiky, ale také můžeme porovnat, jak vypadal index za starých časů a jak vypadá dnes. Snažili jsme se v kostce obsáhnout vše důležité, co dnešní podobu ČZU během let formovalo,“ říká ředitelka Odboru vnějších vztahů Karla Mráčková.

Dobové snímky a vysvětlující texty chronologicky dokumentují výstavbu suchdolského areálu od roku 1952 po současnost, budování „zeleného kampusu“, celoškolská pracoviště a školní podniky, a také High-tech pavilony a nové budovy. Najdeme tu i fotografie všech jedenácti rektorů, které univerzitu vedli od roku 1952.

Text: Lenka Prokopová

Foto: Petr Zátka

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content