Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Vojenské lesy rozvíjí přírodě blízké hospodaření, spolupracovat na tom budou s pražskou lesnickou fakultou ČZU

Ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král s děkanem Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze Róbertem Marušákem podepsali memorandum, které ve vojenských lesích odstartovalo hospodaření přírodě bližším způsobem. Ve vhodných lokalitách tak bude státní podnik rozvíjet s metodickou podporou fakulty výběrné hospodaření bez vzniku holin a s přirozenou obnovou lesa.

Spolupráce lesníků s univerzitou navazuje na pilotní projekt správy lesů výběrným hospodářským způsobem, o jehož podporu usilují VLS v rámci environmentálního programu EU LIFE. Dohoda počítá se založením minimálně tří demonstračních objektů pro tento způsob hospodaření, vše však nasvědčuje, že jich bude víc.

Státní podnik aktuálně vytipoval tři lokality v CHKO Brdy, dvě na Drahanské vrchovině a další vybírá v šumavských lesích ve své správě. Oblasti budou mít rozlohu mezi 30ti až 50ti hektary.

„Jde o specifický způsob hospodaření s maximální podporou přirozených přírodních procesů, kde se těží jen zacílené stromy výběrným způsobem. Vznikají zde výškově i věkově pestré, takzvaně víceetážové porosty a pro tento způsob hospodaření je nutná vhodná lokalita, ideálně v horských oblastech s vysokým úhrnem srážek,“ vysvětlil ředitel VLS Petr Král.

Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) ČZU bude projektu ve vojenských lesích poskytovat odborné a vědecké zázemí. Projektu vojenských lesů budeme poskytovat metodickou podporu při managementu těchto lesních ekosystémů tak, aby v nich byly v maximální míře využity přírodní procesy a zároveň i nadále zachována produkční funkce hospodářských lesů,“ doplnil děkan FLD ČZU Róbert Marušák.

Přírodě blízké hospodaření v lesích je hojně využíváno v Rakousku, bohaté zkušenosti s ním mají také Saské státní lesy v oblastech na německé straně Krušných hor. Právě Saské státní lesy jsou vedle FLD ČZU dalším metodickým partnerem tohoto projektu.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content