Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Vědci budou diskutovat o praktických otázkách ochrany přírody

Česká zemědělská univerzita v Praze bude ve čtvrtek 2. února hostit účastníky Konference k vybraným otázkám praktické ochrany přírody 2023, tentokrát na téma „Připravovaná evropská legislativa pro obnovu přírody“.

Koncem června 2022 uveřejnila Evropská komise návrh nařízení označovaný jako Nature Restoration Law, týkající se obnovy přírody v Evropské unii. Podrobněji rozpracovává značně ambiciózní Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 s podtitulem Navrácení přírody do našeho života, která byla přijata před dvěma lety. Nový dokument vychází z názoru, že nestačí přírodu jen chránit, ale že je třeba ji obnovit tam, kde byla lidskou činností značně poškozena nebo rovnou zničena. Konference se zaměří na cesty k naplnění takového cíle.

Konference se koná v aule ČZU 2. února po celý den. Na jejím pořádání se podílejí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Fakulta životního prostředí ČZU v Praze.

Více zde.


Program konference na téma Připravovaná evropská legislativa pro obnovu přírody

8:30–9:30                Prezence

9:30–9:40                Zahájení konference (prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., FŽP ČZU; Ing. Marian Jurečka, MŽP; RNDr. František Pelc, AOPK ČR)

9:40–10:00             Udělení ceny AOPK ČR (prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., FŽP ČZU; RNDr. František Pelc, AOPK ČR)

 

Nature Restoration Law (NRL) / Obecná část (10:00–11:15)

10:00–10:20          NRL jako nástroj k naplnění Strategie EU pro biodiverzitu 2030 (Mgr. Petr Havel, MŽP)

10:25–10:45          NRL v kontextu dalších strategií a politik zaměřených na stav krajiny a přírody v ČR (Ing. Jan Šíma, MŽP, Ing. Pavel Pešout, AOPK ČR)

10:50–11:10          NRL z pohledu české legislativy (doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., PF UK)

11:15–11:30          Přestávka

 

Nature Restoration Law / Naplňování cílů, I. část (11:30–12:45)

11:30 – 11:50       Naplní ČR cíl chránit přírodu na 30 % rozlohy ČR a z toho 10 % přísně?

(Mgr. Tereza Kušnírová, Mgr. Eva Knižátková, Mgr. David Lacina, AOPK ČR)

11:55 – 12:15       Naplní NRL nenaplněné ambice Rámcové směrnice o vodách?

(RNDr. Kateřina Kujanová, Ph.D., AOPK ČR)

12:20 – 12:40       Obnova urbánních ekosystémů (Ing. Jana Pyšková, ČKA)

12:45 – 14:00       Oběd

 

Nature Restoration Law / Naplňování cílů, II. část (14:00 – 15:45)

14:00 – 14:20         Co znamená NRL pro české lesy? (prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., RNDr. Jan Hofmeister, Ph.D., ČZU)

14:25–14:45            Jaké spatřujeme příležitosti pro změny Společné zemědělské politiky? (Ing. Roman Scharf, MŽP, Ing. Klára Čámská, Ph.D., AOPK ČR)

14:50–15:10            Jak bude třeba doplnit a změnit systém monitoringu k naplnění NRL? (Mgr. & Mgr. Karel Chobot, Ph.D., AOPK ČR)

15:15–15:45             Shrnutí a diskuse k tématu

16:00                         Ukončení konference

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content