Svátek má

Rostislav
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

V Praze vzniklo nové centrum výzkumu rizik pro lesy. Pomůže aplikovat výstupy lesnické vědy do praxe

Sledováním změn v poškozování evropských lesů, adaptací lesů na změny klimatu a tvorbou nových postupů managementu lesů a příslušných politik se nově zabývá Oddělení výzkumu rizik pro lesy. Výzkumné pracoviště vzniklo na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze v roce 2024 v návaznosti na strategické projekty FLD, EVA 4.0 a EXTEMIT-K.

Cílem nově založeného oddělení je reagovat na narůstající hrozby, jimž lesy a lesnictví čelí včetně sucha, přemnožení kůrovců a požárů. „Aktivity oddělení se zaměřují na porozumění mechanismům těchto změn a hodnocení vývoje lesních ekosystémů v kontextu klimatických změn,“ uvedl vědecký leader nového oddělení profesor Tomáš Hlásny. Další klíčovou oblastí je zkoumání biologických invazí v lesích a formulace strategií pro jejich kontrolu.

Tým expertů formuluje strategie a opatření pro adaptaci lesů a lesnictví na změnu klimatu. Důležitou součástí aktivit je spolupráce s domácími aktéry, jako jsou vlastníci lesa či Ministerstvo zemědělství ČR. „Naše strategická spolupráce s partnery je klíčová pro úspěch v implementaci efektivních strategií a sdílení našich výzkumných poznatků v oblasti adaptace na změny klimatu,“ zdůraznil děkan Fakulty lesnické a dřevařské profesor Róbert Marušák.

Oddělení aktivně spolupracuje s mezinárodními organizacemi, jako jsou Evropský lesnický institut (EFI) a Forest Europe. Fakulta tak významně posiluje svoji úlohu v evropském lesnickém sektoru, kde reprezentuje Českou republiku ve snaze nalézt komplexní a udržitelná řešení pro výzvy spojené s klimatickými změnami.

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze se stává hnacím motorem v oblasti klimatické adaptace přinášející nové perspektivy a nástroje pro ochranu našich lesů v době, kdy klimatická změna vyžaduje aplikovat nejnovější a nejúčinnější přístupy.

Zdroj: FLD

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content