Svátek má

Rostislav
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

V Praze se jednalo o tom, jak pomoci obnově lesnického sektoru na Ukrajině

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze hostila ve dnech 26. a 27. března 2024 ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a Organizací pro zemědělství a výživu (FAO) Mezinárodní konferenci pro podporu obnovy lesnického sektoru na Ukrajině. Pořadatelem tohoto mezinárodního fóra bylo Ministerstvo pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny.

Konference se účastnili zástupci Německa, Polska, Slovenska, Finska, Lucemburska a Spojených států amerických a významných lesnických organizací, jako jsou  FOREST EUROPE, IUFRO, EUSTAFOR nebo PEFC. Další státy a organizace se k jednání připojily na dálku. Společnými tématy byly otázky zvyšování odolnosti lesů, ochrana před odlesňováním a další výzvy, jimž lesy na Ukrajině čelí.

Lesnický sektor na Ukrajině čelil v důsledku probíhající války značným škodám, celkové ztráty se odhadují na 3,3 miliardy USD. V důsledku požárů v oblastech postižených válkou bylo jen v roce 2023 zničeno 28 393 hektarů a celkově 211 574 hektarů lesa. Rozsáhlé oblasti lesů zachvátily požáry způsobené válečnými událostmi, které měly za následek postižení tisíců místních komunit. Odminování vyžaduje 690 000 hektarů lesa, celkově jsou válkou poškozeny téměř 3 mil. hektarů lesů, což je více než plocha lesů v České republice.

Důsledky vyčíslených škod, ztrát a dopadů na komunity a ukrajinské obyvatelstvo jsou znepokojivé zejména s ohledem na ztrátu pracovních míst, zrychlenou míru eroze a snížení zadržování vody. Nemluvě o netržních službách poskytovaných postiženými lesy, jako jsou biodiverzita či kulturní, rekreační a sezónní využití mimoprodukčních funkcí lesa. Zásahy na obnovu lesa jsou nutné a naléhavé potřeby se odhadují na 681 milionů USD pro období 2024–2028 a na 2,3 miliardy USD pro příští desetiletí.

Na žádost Ministerstva pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny spojila Organizaci pro výživu a zemědělství (FAO) v úzké spolupráci s Forest Europe své síly, aby zmobilizovala mezinárodní společenství a zainteresované partnery na podporu obnovy lesnického sektoru na Ukrajině.

Cílem konference bylo zvýšit povědomí a mobilizovat mezinárodní společenství k podpoře naléhavých potřeb a obnovy lesnického sektoru na Ukrajině s důrazem na obnovu lesů, nákup vybavení, školení a výstavbu kapacit. Česká republika přispěje 18,6 mil. korun v rámci projektu na podporu obnovy kapacit Ukrajiny v oblasti monitoringu stavu lesů a jeho harmonizace se standardy EU,“ uvedl vrchní ředitel pro řízení Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR Patrik Mlynář.

Na programu byla zejména diskuse a představení možností a plánů jednotlivých zúčastněných institucí na pomoc ukrajinskému lesnictví v boji s důsledky probíhající války. „Řešily se otázky jako založení svěřeneckých fondů, financování obnovení zničené infrastruktury, odminování místních lesů, možnosti školení lesníků nebo podpora vědy a vzdělávání. Jsme rádi, že jsme pro účely této důležité akce mohli poskytnout zázemí naší fakulty,“ uvedl první proděkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze Radek Rinn.

Zdroj: FLD

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content