Svátek má

Alois
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Ukázkové záhonky představují budoucnost pěstování okrasných rostlin bez invazních druhů

Patnáct nových trvalkových záhonů, kde původně byly invazní nebo zplaňující rostliny, odborníci nahradili bezpečnými druhy. Záhony jsou nyní k vidění v Praze, Brně a dalších městech a obcích. Okrasné kultury jsou častým zdrojem invazních nepůvodních druhů, které se šíří do volné krajiny. Pěstování druhů bez invazního potenciálu dle vědců udržuje zahradní kompozice pestré a stálé a přispívá k ochraně naší přírody a biodiverzity. Končící dvouletý projekt Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy týmu z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze financovalo Norsko prostřednictvím Norských fondů.

V rámci projektu Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy se spojili odborníci na biologické invaze se zahradníky a zahradními a krajinnými architekty, aby zvýšili povědomí o možnostech zodpovědného a k přírodě šetrného zahradničení. Dlouhodobý výzkum ukázal, že více než 50 procent zplaňujících druhů pochází původně z okrasných kultur a mnohé z nich se staly silně invazními.

Takovými druhy jsou například lupina mnoholistá nebo zlatobýly. Některé takové druhy se však stále pěstují anebo propagují. Řešitelé projektu sestavili seznam nepůvodních invazních a potenciálně invazních druhů – tzv. „nebezpečných druhů“ zahradních kultur. Ke každému druhu se pokusili nalézt alternativní druhy bez invazního potenciálu – tedy bezpečné druhy, ve výsadbě plnící funkce druhu problematického. „Navrhli jsme tedy rostliny se stejnou dobou nebo barvou kvetení, barvou olistění či se stejnou strukturální či ekologickou funkcí. Seznamy jsou dynamické a budeme je i nadále aktualizovat, aby zůstaly relevantní a užitečné pro zahradníky i širokou veřejnost,“ uvedla vedoucí projektu Kateřina Berchová Bímová.

Jedním z klíčových cílů projektu bylo založení 15 demonstračních výsadeb a čtyř dosadeb do stávajících kompozic, které slouží jako ukázkové příklady využití bezpečných druhů. Tyto výsadby byly vytvořeny ve spolupráci s místními komunitami, což přispělo k vzdělávání veřejnosti a k jejímu zapojení do péče o záhony. Výsadby jsou navrženy tak, aby se minimalizovala údržba, a přitom došlo k podpoře biodiverzity a hmyzích opylovačů. Každá výsadba je vybavena informačními tabulemi, které vysvětlují principy projektu a poskytují informace o použitých rostlinách. Výsadby rovněž využili při praktické výuce studenti na středních zahradnických školách. Tvorbu záhonů doplnila putovní výstava a přednášky o vlivu invazních druhů na naši přírodu a o možnostech obrany před jejich šířením.

„Projekt Pěstuj bezpečně je významným krokem ke zvýšení povědomí o možnostech ochrany naší přírody před invazními druhy. Doufáme, že výsledky v podobě pestrých záhonů budou inspirovat další podobné iniciativy odborné i laické zahradnické veřejnosti a přispějí k zodpovědnému a udržitelnému způsobu zahradničení. Projekt bude pokračovat v edukaci a podpoře bezpečných alternativ v zahradnictví také šířením vzdělávacího katalogu Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy,“ doplnila vedoucí projektu.

Více informací o projektu, včetně seznamů invazních a bezpečných druhů rostlin a katalogu, naleznete na webových stránkách: https://ragopestuj.fzp.czu.cz.

Zdroj: FŽP

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content