Svátek má

Květoslava
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

„Téma udržitelného rozvoje je součástí DNA ČZU,“ říká koordinátorka společenské odpovědnosti Anna Josková

Česká zemědělská univerzita je špičkou v oblasti CSR v rámci ČR. Moderní udržitelné technologie v kampusu či studentské projekty zaměřené na CSR jsou jen zlomkem v aktivitách, které ČZU v této oblasti podniká. Jak si ČZU buduje statut nejudržitelnější univerzity v České republice? Nejen o tom promluvila koordinátorka společenské odpovědnosti ČZU Anna Josková.

Na ČZU máte pozici koordinátora společenské odpovědnosti. Jak jste se k této práci dostala a jak dlouho ji zastáváte?

Pozice se uvolnila, když jsem končila magisterské studium na ČZU a já věděla, že to je pro mě… Byl to pouze půl úvazek, ale to mi nevadilo, protože jsem tou dobou měla půl úvazek v Nadaci dřevo pro život, kde jsem se společensky odpovědným projektům také věnovala. ČZU mi během studií umožnila opakovaně vycestovat do zahraničí a poskytla mi spoustu dalších třeba i pracovních příležitostí a já měla pocit, že bych jí to ráda svou prací vrátila. Vyšlo to a náplň práce mě už druhý rok těší. Už rok mám plný úvazek a agenda stále roste.

V čem spočívá pozice koordinátora společenské odpovědnosti? Jak vypadá vaše pracovní agenda?

Koordinátor společenské odpovědnosti má za úkol sledovat a reportovat činnost organizace v oblasti CSR (Corporate Social Responsibility) a udržitelnosti a přinášet organizaci podněty k rozvoji udržitelného managementu. Abych byla konkrétnější, zajímám se o to, jaký má ČZU dopad na životní prostředí, společnost a ekonomiku. Zajímají mě konkrétní data, jako je spotřeba energií, objemy odpadů, ale také témata odpovědných veřejných zakázek nebo péče o zaměstnance a studenty. Společenská odpovědnost je hodně široké téma, jehož principy by měly být zastoupeny ve všech činnostech organizace.

Naplňujete principy CSR i v soukromém životě, případně jak?

Samozřejmě! Doma jsem přísná… Doma kompostujeme, používáme rozložitelné sáčky na komunální odpad, rozložitelné houbičky na nádobí z lufy, kupujeme pouze tuhá mýdla, snažíme se být zero waste v kuchyni a opravdu jen výjimečně něco vyhodíme. Nakupujeme bez zbytečných obalů, používáme ekologické čisticí prostředky, které často taky sama vyrábím. Máme malou zahrádku a každý rok rozšiřujeme záhony o nové nebo naopak původní odrůdy, podporujeme lokální farmáře na trzích nebo přes Scuk.cz, kupujeme výpěstky ČZU a podobně. Loni jsem u nás v okolí pořádala úklidový den v rámce kampaně Ukliďme Česko. Nejen, že jsme se sousedy krásně vyčistili kus lesa a park od odpadků, ale všichni, kteří se zapojili, byli z této iniciativy nadšení, a to zase těšilo mě.

Je ČZU společensky odpovědná?

Ano, rozhodně. ČZU má k tématům společenské odpovědnosti a udržitelnosti blízko už jenom svým zaměřením a posláním. Navíc je v tématu aktivní a snaží se ho rozvíjet. V kampusu ČZU můžete najít spoustu zelených technologií, které mají za cíl úsporu energií nebo projektů, jejichž záměrem je rozšíření odpovědného chování mezi zaměstnance a studenty ČZU.

Několik let za sebou univerzita obhájila prvenství v žebříčku UI Green Metric World University Rankings, ČZU je tak nejudržitelnější univerzitou v České republice. Čím myslíte, že to je? V čem je ČZU napřed oproti ostatním univerzitám?

Téma udržitelného rozvoje je součástí DNA ČZU. Udržitelnost je hlavní téma ČZU už od počátků, kdy na první zemědělské fakultě učili studenty, jak správně hospodařit, aby půda byla schopná plodit i dalším rokem. ČZU má dle mého názoru výhodu ve svém kampusu. Jednotný kampus na okraji metropole dovoluje zavádět různé zelené technologie a přístupy, a mírnit tak negativní dopady na životní prostředí. Například provozní zahradnictví ČZU průměrně za rok zkompostuje 80 % vzniklého bioodpadu na ČZU, loni to bylo celkem 165 tun organického odpadu. To je třeba něco, co si většinou univerzity s městskými kampusy nemohou dovolit.

Jak si stojí studenti ČZU? Jsou podle vás společensky odpovědní?

Většina studijních programů ČZU vede své studenty k odpovědnému chování. Téma udržitelného rozvoje se promítá napříč předměty různého zaměření a myslím, že je to znát. Studenti i zaměstnanci ČZU mají každoročně možnost aktivně se zapojit do udržitelného provozu ČZU a tuto možnost iniciativně využívají. Vedení ČZU pravidelně vyhlašuje ČZU Campus Sustainability Challenge, která vyzývá studenty a zaměstnance, aby sami navrhli projekt, který zvýší udržitelnost kampusu nebo rozšíří odpovědné chování mezi ostatní. Tato soutěž je příležitostí pro každého, kdo má chuť se zasadit o lepší prostředí nejen na ČZU. Účastníci předloží návrhy svých projektů a odborná porota vybere vítězné projekty, které jsou s podporou rektorátu realizované. Každoročně díky soutěži vznikají v kampusu ČZU skvělé projekty s významnou společenskou nebo environmentální hodnotou. Jako příklad uvedu Free Shop ČZU, který podporuje cirkulární ekonomiku a pomáhá předcházet vzniku odpadu. Dále projekt Jedlý kampus, díky němuž bylo v kampusu vysazeno přes 100 kusů jedlých rostlin, které může místní komunita libovolně využívat ke sběru plodů. Nebo například výstavba solární pergoly, která má za cíl vytvořit příjemné pracovní místo na čerstvém vzduchu, kde si budou moct studenti nebo zaměstnanci současně nabíjet PC a telefony. Vloni byla vysazena květnatá louka se záměrem rozšířit biodiversitu kampusu a mnoho dalšího.

Kampus ČZU skrývá množství zajímavých technologií, díky nimž mimo jiné naplňuje principy CSR (zelené střechy, filtermacy, systémy pro záchyt dešťové vody a podobně). Která z těchto technologií je podle vás nejzajímavější?

To nejde takhle říct. Jsou zde technologie, jako třeba zelené střechy, které mají pro ČZU významný přínos například v úspoře vody, zlepšení kvality vzduchu, zvyšování biodiverzity apod., ale návštěvník kampusu nemůže aktivně participovat na jejich využívání. Myslím tím to, že moje chování přímo neovlivní, kolik litrů dešťové vody se zachytí v retenčních nádržích a pak se využije jako zálivka.  U všech novějších budov v kampusu tyhle zelené prvky najdeme. Patří mezi ně například předsazená fasáda, porostlá rostlinami a slunolamy, jež mají zabránit přehřívání budov v letních měsících, tepelná čerpadla, solární panely atd. V kampusu jsou ale i takové zelené technologie, které naopak vyžadují aktivní zapojení jednotlivců. Těmi jsou například filtrační fontánky na vodu Filtermac, díky nimž jsme od roku 2017 ušetřili přibližně 17 tun plastu. Dále kompostéry, koše na třídění odpadu – i kovů, elektroodpadu, baterií, apod. Dále třeba oblíbený univerzitní carsharing Uniqway nebo možnost zakoupit si vratné termo kelímky na kávu nebo ReKrabičky na jídlo, bezobalová nabídka produktů v ČZU Shopu apod.

Jaké jsou plány ČZU v oblasti CSR?

V současnosti pracuji na přípravě implementačního plánu cílů Strategie udržitelnosti 2030. Z tohoto dokumentu by měly vzejít konkrétní aktivity a úkoly, kterým by se ČZU v následujících letech měla věnovat. Abych uvedla ještě něco konkrétnějšího, tak začátkem roku 2022 budu pracovat na přípravě průvodce Žij udržitelně na ČZU, který by čtenáře informoval o všech výše zmiňovaných zelených prvcích, které mohou v areálu ČZU využít a přispívat tak k udržitelnějšímu provozu kampusu. Průvodce by uváděl informace o tom, kde se prvek nachází a jak funguje. Idea průvodce je online podoba, která by byla pravidelně aktualizovaná. Sloužit bude jak studentům, tak zaměstnancům.

Jak byste shrnula rok 2021 v CSR aktivitách na univerzitě? K jakým nejzajímavějším posunům došlo?

Rok 2021 byl rokem znovuoživení po útlumu způsobeném pandemií v roce 2020. ČZU ale v aktivitách CSR neustala ani v roce 2020, což dokládá dosažení prvního místa v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost 2021. Toto prestižní ocenění organizované Radou kvality pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu potvrdilo, že jsou principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti na ČZU pevně zakořeněny a systém řízení aktivit CSR je plně funkční. Jsem také zvědavá, jak se letos umístíme v mezinárodním žebříčku UI Green Metric University Ranking, a pevně věřím, že si v rámci ČR zachováme prvenství.

Ing. Anna Josková působí jako koordinátorka společenské odpovědnosti a udržitelnosti na České zemědělské univerzitě v Praze. Mezi její agendu patří naplňování Strategie udržitelnosti 2030, pravidelný nefinanční reporting, koordinace mezinárodních projektů, podpora odpovědného veřejného zadávání a mnoho dalšího. Anna zároveň vede veřejnou sbírku Darujme stromečky lesu v Nadaci dřevo pro život, jejímž cílem je podpora drobných českých lesníků, kteří mají především kvůli suchu potíže s obnovou lesa, a zároveň osvěta o významu lesa pro naši krajinu a společnost. Její záliby jsou cestování, tanec, jóga a vyrábění.

Připravila: Jana Kašparová

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content