Svátek má

Rostislav
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Studenti navrhovali krajinářské úpravy ploch na sídlišti Zelená liška

Studenti programu Krajinářská architektura Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU dostali v rámci ateliérové výuky příležitost navrhnout řešení vybraných ploch na sídlišti Zelená liška v Praze 4.

Toto sídliště má svůj funkcionalistický původ ve 30. letech 20. století a je charakteristické jasnou urbanistickou strukturou a příjemným měřítkem. Centrální osu tvoří ulice Za Zelenou liškou. Na konci druhé světové války bylo sídliště dějištěm tragických událostí souvisejících s Pražským povstáním. Dnes jsou zdejší veřejné zelené plochy v ne příliš uspokojivém stavu, zejména co se týká údržby, nejasné kompozice a účelu. Městská část Praha 4 proto oslovila Katedru zahradní a krajinné architektury FAPPZ, aby její studenti navrhli možná zlepšení vybraných ploch. Studenti samostatně rozpracovali několik dílčích lokalit v sídlišti, zahrnujících různé druhy ploch počínaje revitalizací parkových ploch až po zpracování nové koncepce obytné uliční třídy.

Návrhy řešení vycházejí z podrobných průzkumů a analýz a reagují na podněty z ankety, provedené mezi místními obyvateli v průběhu zpracování. Studenti ve svých návrzích hledali možnosti, jak zlepšit kvalitu jednotlivých ploch pro pobývání, jak je citlivě oživit a zatraktivnit. Důležitou sledovanou rovinou také byla rehabilitace řádu a měřítka doby vzniku sídliště. Výsledky byly představeny reprezentantům MČ Praha 4 a zájemcům z řad místních obyvatel v prosinci 2022. V současnosti se připravuje výstava na radnici.

Tento způsob výuky, kdy studenti pracují na reálných zadáních s reálným partnerem reprezentovaným samosprávou a místními občany, se stává ve výuce stále častějším modelem. Ačkoliv přináší stejně jako praktická projekční činnost mnoho organizačních problémů jak studentům, tak pedagogům, praktická zkušenost s reálnou tvůrčí činností je nenahraditelná.

Jana Halamová / Jindřich Vaněk

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content