Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Projekt ČZU Pátrač 1 by mohl pomáhat i ukrajinským bezpečnostním složkám

Již několik let probíhá úspěšná spolupráce úseku Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (SKPV) s orgány vymáhajícími právo na Ukrajině. Odehrává se jak na kauzální, tak i projektové bázi. Dobrým příkladem je realizace projektů z programu Bezpečnostní rozvojové spolupráce (BRS) zahájené v roce 2021, tedy ještě před vypuknutím válečného konfliktu vyprovokovaného Ruskou federací.

Každý rok pak česká strana ukrajinským kolegům nabízí k řešení vedle standardní společné problematiky, jako jsou kyberkriminalita, pátrání či kriminální analytika, i další oblasti, v nichž by bylo možné a vhodné poskytnout podporu či prohloubit spolupráci.

Projekt Posílení spolupráce služeb kriminální policie Ukrajinské národní policie a Policie České republiky – Ukrajina 2023, jehož nositelem je plk. Martin Bohman, Ph.D., z úřadu SKPV Policejního prezidia ČR, nabízí mimo jiné možnost využití výsledků jednoho z unikátních inovačních projektů českého bezpečnostního výzkumu, na kterém se podílela Česká zemědělská univerzita v Praze. Jedná se o aplikaci projektu číslo VI20172020088 Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu (projekt Pátrač), který byl řešen v období 2017 až 2021 s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR.

Za realizací projektu stojí doc. Helena Chaloupková, Ph.D., a Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze, hlavní tvůrce SW Ing. Jan Růžička, Ph.D., a v neposlední řadě otec projektové myšlenky pplk. Ing. Vladimír Makeš. Pátrač již byl úspěšně nasazen v terénu a nyní je na přání Policie ČR rozvíjena aktualizovaná verze této aplikace za účelem plošného nasazení.

Unikátní funkcionality přijeli ve středu 13. prosince 2023 otestovat na Českou zemědělskou univerzitu i zástupci Národní policie Ukrajiny v čele s ředitelem Zakarpatské oblasti policejním generálem Yaroslavem Kolesnikem. Nechyběla praktická ukázka v terénu za účasti Speciální pořádkové jednotky KŘP hl. m. Prahy a odboru pátrání úřadu SKPV.

Samotné předání výsledků projektu Pátrač do praxe ukrajinským bezpečnostním složkám by mělo proběhnout v letošním roce, a to za předpokladu, že bude k realizaci vybrán navazující projekt BRS Ukrajina 2024. Potenciální využití lze předpokládat nejen v rámci hlavního zaměření Pátrače, tedy při pátrání po pohřešovaných osobách či osobách v pátrání, ale například i při pátrání po masových hrobech, v procesu čištění rozsáhlých zaminovaných ploch nebo při monitoringu území kontaminovaných různými způsoby.

„Nové poznatky získané výzkumem jsou vždy dobrým nástrojem, který má sloužit a pomáhat lidské společnosti. Mám upřímnou radost, že projekt Pátrač 1 tuto myšlenku naplňuje, a navíc ji umocňuje i mezinárodní využití výsledků práce našeho týmu tím, že mohou pomáhat nejen na území České republiky. Mohou však být užitečné i mimo naše hranice včetně rozšíření na další potřebné činnosti, které současná doba vyžaduje,“ uvádí doc. Helena Chaloupková, řešitelka projektu a vedoucí katedry etologie a zájmových chovů Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

„Myslím, že právě takovýto projekt, jako je Pátrač, a forma pomoci, kterou jeho výsledky mohou nabídnout kolegům na Ukrajině, jsou tím správným způsobem, jak být nápomocný a zároveň šířit dobré jméno ČZU i policie v zahraničí. Ukrajinští policisté ze Zakarpatí byli z možnosti nasazení Pátrače nadšeni již nyní a věřím, že využitelnost, například i při čištění zaminovaných lokalit v řadě dalších oblastí Ukrajiny na východě země, je velmi široká a univerzální,“ dodává plk. Bohman.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content