Svátek má

Alois
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Po půl století čekání na velkoplošnou ochranu má v příštím roce na soutoku Moravy a Dyje vzniknout CHKO

Ministerstvo životního prostředí zahájilo proces vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok. Po stovkách předjednání v regionu to 25. srpna 2023 oznámil ministr Petr Hladík.

Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se solitérními prastarými duby a lesy s mimořádně rozmanitou přírodou se má stát 27. chráněnou krajinnou oblastí ČR. Po měsících předjednávání v regionu, která vedla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, to oznámil ministr životního prostředí Petr Hladík. Obce a další subjekty dotčené záměrem budou v rámci oficiálního procesu vyhlášení moci podat řádné námitky a připomínky.

„Zahajujeme oficiální proces vyhlášení CHKO Soutok – mimořádné krajiny mezinárodního významu. Cenná je obzvlášť oblast evropsky významných mokřadů, které jsou v České republice jen v této lokalitě a v Krušných horách. Právě proto v těchto územích chceme vyhlásit CHKO,“ konstatuje ministr Hladík a upřesňuje: „Proběhlo téměř tři sta jednání s obcemi, hospodáři a nejrůznějšími spolky a myslím, že se podařilo připravit návrh, který představuje opravdu širokou shodu v regionu. Vím, že místním obyvatelům leží osud zdejší lužní krajiny na srdci. Uděláme proto vše, aby se zachovala do budoucna i pro příští generace. Zkušenosti z jiných chráněných oblastí ukazují, že udržitelný rozvoj regionu přináší benefity nejen přírodě, ale i místním lidem.“ Podle Petra Hladíka by CHKO Soutok měla vzniknout do konce roku 2024.

„Moravská Amazonie si zaslouží vyšší stupeň ochrany. Odborníci po tom volají už delší dobu. Ještě to bude dlouhý proces a věřím, že se v něm podaří případné připomínky obcí vypořádat,“ dodává hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Podle návrhu, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, by rozloha chráněné krajinné oblasti Soutok měla činit 126,9 km2. Lesní pozemky tvoří 57 % oblasti, 96,5 % z nich je ve státním vlastnictví. Vyhlášení CHKO neznamená, že se přestane hospodařit – v těch nejcennějších místech bude však třeba hospodaření upravit ve prospěch přírody. Vymezení CHKO se podařilo navrhnout tak, že do území nejsou zahrnuta žádné města ani vesnice.

„Návrh nové chráněné krajinné oblasti stejně jako každá jiná změna přirozeně vzbuzuje různé otázky. Věříme však, že vysvětlováním, osobním jednáním a sdílením zkušeností z jiných CHKO se dařilo různé neodůvodněné obavy uvádět na pravou míru. Podařilo se například vysvětlit, že vyhlášení CHKO nepřinese žádná omezení vstupu. Počítáme také s tím, že by se obdobně jako v Litovelském Pomoraví cíleně tlumily komáří kalamity. Návrh jsme průběžně upravovali podle připomínek, vše průběžně zveřejňujeme na našich webových stránkách,“ říká Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který je zmocněncem pro CHKO Soutok.

Soutok Moravy a Dyje je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. Hostí rozmanité společenstvo hmyzu, která k životu potřebuje živé i odumřelé dřevo. V roce 2018 odtud byl dokonce popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský (Paranovelensis moravicus). Zdejší populace motýlů nesytek je nejbohatší v České republice, jenom zde žije vzácná můra svlačcová. Vyskytuje se tu na 250 druhů ptáků a 140 druhů z nich zde hnízdí, jako například vzácný orel královský. Žije tu 80 % z našich původních druhů ryb, některé z nich, například drska většího i menšího či jesetera malého nelze nikde jinde v České republice spatřit.

Území Soutoku je pro své mimořádné hodnoty od roku 2003 součástí sítě mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy, náleží do evropské soustavy Natura 2000 a na seznam světového dědictví UNESCO.

Zdroj: nature.cz

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content