Svátek má

Aneta
16°C
Overcast clouds
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
16°C
Overcast clouds
Úterý
79.1345%
03:13
Min: 14°C
992
18:45
Max: 18°C
SSW 1 m/s

Nový studijní obor reflektuje požadavky zaměstnavatelů i studentů

Zavedením nového studijního programu Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva reagovala Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze na aktuální i budoucí požadavky trhu, kdy se neustále zvyšuje počet nově realizovaných obytných dřevostaveb. Mezi lety 2010 až 2018 to byl nárůst o 120 %.

Cílem nového studijního programu je umožnit studentům získat znalosti a dovednost v oblasti návrhu a projektování dřevěných konstrukcí, výroby konstrukčních materiálů, moderních způsobů technologie výroby a diagnostických metod u realizovaných dřevostaveb. Studium je koncipováno jako dvouletý magisterský studijní program, jehož garantem je prof. Dr. Ing. Petr Horáček. Obsah studia byl připraven a je stále konzultován s Asociací dodavatelů montovaných domů (ADMD) a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) tak, aby absolventi byli připraveni a měli možnost získat autorizaci v oblasti projektování dřevostaveb. V rámci studijního programu FLD úzce spolupracuje s ADMD, která zahrnuje 24 výrobců dřevostaveb a jejíž členové aktuálně zrealizují ročně 17 % z celkového počtu nově zhotovených obytných dřevostaveb v ČR. Studenti po prvním roce studia absolvují množství exkurzí a u členů ADMD jednoměsíční až tříměsíční pracovní stáž, kde získají praxi jak v oblasti navrhování, tak výroby prefabrikací a realizace dřevěných konstrukcí na místě. Absolventi studia budou moci uplatnit znalosti v oblasti projekční, realizace, stavebního dozoru anebo výzkumu a vývoje. Ze strany projekčních a výrobních firem je zájem o uchazeče obrovský. Vývoj ve státech Západní Evropy naznačuje, že trend intenzivně rostoucího počtu realizovaných dřevostaveb bude nadále pokračovat i v ČR. Podíl nově realizovaných dřevostaveb v ČR rok od roku významně stoupá z několika důvodů. Jedním jsou stále rostoucí ceny materiálů na bázi neobnovitelných surovin. Naproti tomu stavební materiály na bázi dřeva, tj. aglomerované materiály, konstrukční řezivo a izolace na bázi dřevního vlákna sice nezlevňují, ale díky přebytku dřeva na trhu ani nijak nezdražují. Dřevěné stavby mají velkou výhodu také z hlediska ekologického, kde v produkci skleníkového plynu CO2 mají dřevostavby pasivní bilanci (strom při růstu naváže do své hmoty více CO2, než se spotřebuje na jeho opracování, dopravu a výstavbu). Současně výrobci v ČR intenzivně investují do automatizace výroby, což má za následek stále vyšší efektivnost výroby a stále se zvyšující počet dřevostaveb uváděných na trh, a to nejen v rámci ČR, ale i Evropy. Lze předpokládat, že tento trend bude stále pokračovat, a díky tomu si budou dřevostavby z hlediska pořizovacích nákladů a nákladů na provoz získávat čím dál větší konkurenční výhodu. To však klade podstatně vyšší požadavky na zaměstnance v oblasti navrhování, ovládání moderních technologií ve výrobě a výstavby.
Česká republika je v objemech zásob rostlého dřeva surovinovou základnou. Strategická pozice odvětví výroby dřevostaveb uprostřed Evropy přináší i další pozitivní efekty ve smyslu nižších logistických nákladů a nižšího negativního vlivu na životní prostředí při exportu dřevostaveb do okolních států. Čeští producenti dokážou reflektovat lokální požadavky trhů jednotlivých států EU i individuální požadavky jednotlivých zákazníků.
Nový studijní program zaznamenal v prvním roce pozitivní ohlasy ze strany posluchačů a počet nových uchazečů o studium v druhém roce vzrostl o 100 %. Může tak být dobrým předpokladem pro rozvoj oboru dřevostaveb do budoucna.
Ing. Michal Bošanský, Ph.D.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Kontaktní informace

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 00 Praha – Suchdol

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb

Tel. ústředna: +420 224 381 111

Materiály umístěné na tomto webu mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČZU v Praze.
© 2021 Česká zemědělská univerzita v Praze – Všechna práva vyhrazena

Skip to content