Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Nové směrnice k zakládání spin-off společností v prostředí ČZU se blíží do finále

Centrum inovací a transferu technologií rektorátu ČZU (CITT) bylo pověřeno v rámci grantového projektu HR Award k vypracování směrnic týkajících se zakládání spin-off společností v prostředí ČZU. Směrnice navazují na další aktivity související se správou duševního vlastnictví na ČZU a souvisí zejména s intenzivnějším naplňováním tzv. třetí role univerzity, tedy s podporou inovativního podnikání v Česku.

Při realizaci směrnic se CITT inspirovalo jak v Česku, tak zejména na západě od nás, kde zakládání a rozvoj takových společností již funguje. Marek Houda, spoluautor směrnice k tomu říká: „V ČR jsme na poli univerzit, co se týče zakládání spin-off společností, stále ještě na začátku, i když existují výjimky. Velkou inspirací pro nás byla ETH Zurich, jejichž varianta je velmi blízká našim podmínkám na ČZU.“

 

„Sám stát plánuje prostřednictvím strategických dokumentů a programů, jako je „Country for the Future“, a připravovaných finančních/nefinančních nástrojů toto prostředí chytrých inovací stimulovat. Naším úkolem je v tomto kontextu podporovat vědce, kteří mají podnikatelského ducha a současně mají ambici převést výsledky výzkumu a vývoje ČZU do praxe,“ vysvětluje prorektor ČZU pro rozvoj prof. Václav Hejnák.

Samotná problematika je vysoce odborná, proto byla do realizace interního dokumentu přizvána i česká právní kancelář Mavericks Legal, která se specializuje na problematiku rychle se rozvíjejících společností, nových technologií, IT a IP práva, venture kapitálového nebo private equity financování.

 

S pravidly pro zakládání spin-off společností je seznamováno průběžně i užší vedení univerzity. Samotné s tím související interní procesy však musí být ještě dále prodiskutovány v širším plénu.

 

„Již nyní však mohu prozradit, že základním principem pro zakládání těchto obchodních společností je existence duševního vlastnictví ČZU, které má být rozvíjeno, funkční tým společnosti a existence realistického podnikatelského záměru. Velká péče bude též věnována financování rozjezdu těchto mladých společností prostřednictvím venture kapitálu. Budujeme v tomto smyslu okolo našeho podnikatelského inkubátoru Point One pool investorů, kteří by měli zájem do konkrétního projektu vstoupit,“ říká Jaroslava Glaserová, vedoucí CITT.

 

CITT věří, že novým systémem vytvořeným pro ČZU prokáže odborné i laické veřejnosti, že i v jejím prostředí vznikají unikátní technologie a řešení, která má smysl promítnout do spin-off společností. Pokud se v čase udrží, budou úspěšná, můžeme tak posílit nejenom samotnou univerzitu, ale i konkurenceschopnost domácího sektoru v mezinárodním prostředí.

RED

Ilustrační foto: Pixabay, free licence

 

Box1:

Co je to spin-off?

Spin-offem se rozumí právnická osoba (bez ohledu na označení start-up, spin-off či spin-out) založená za účelem komercializace výsledku vědecké práce vytvořené výzkumnou organizací. Většinou se jedná o subjekt, který se oddělí od mateřské organizace a má svou vlastní právní subjektivitu. Z mateřské organizace si s sebou bere konkrétní duševní vlastnictví, které v čase transformuje do nových výrobků a služeb.

 

Box2:

Proč se vyplatí zakládat spin-off společnosti?

+ Zvýšení prestiže univerzity. Realizace spin-off společností na univerzitě ukazuje laické i odborné veřejnosti, že umí realizovat technologie a řešení, která mají tržní nebo společenskou hodnotu.

+ Zlepšení hodnocení univerzity v mezinárodním kontextu.

+ Plnění třetí role univerzity – podpora inovativního podnikání v ČR, podpora vzniku konkurenceschopných firem, podpora lokální ekonomiky a zaměstnanosti.

+ Motivace zaměstnanců s podnikatelským duchem zaměřených na aplikovaný výzkum.

Obrazek!!!

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content