Svátek má

Alois
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Navigating Brussels with ELLS 2023: Jak může Evropská unie napomoci kariérnímu rozvoji mladých vědců

Česká zemědělská univerzita v Praze uspořádala v květnu v Bruselu prostřednictvím svého Oddělení rozvoje a projektového řízení spolu s dalšími pěti prestižními univerzitami workshop pro mladé vědce. Zaměřen byl na evropské programy s důrazem na Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) a granty Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC). Jedním z hlavních záměrů programu bylo nastínit, jak evropský výzkumný prostor vzniká a funguje.

Součástí třídenní akce byly prezentace, workshopy a návštěvy relevantních institucí, které účastníky seznámily s evropskými výzkumnými programy pro mladé vědce a s klíčovými prvky psaní grantů. Také zde byly představeny nástroje pro posouzení současného stavu kariéry každého u účastníků spolu s identifikací jeho silných stránek a oblastí pro další osobní i kariérní rozvoj. Dalším záměrem bylo pomoci mladým vědcům lépe porozumět fungování evropské politiky a financování výzkumu tak, aby tyto znalosti byli schopni začlenit do budoucích projektových žádostí. V neposlední řadě jim byly nastíněny možnosti pracovních příležitostí souvisejících s výzkumem mimo akademickou sféru a průmysl.

„Navštívili jsme i Evropský parlament, kde jsme se mimo jiné setkali s nizozemskými zástupci Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (European Parliament’s Committee on Agriculture and Rural Development, AGRI), či Evropskou radu pro výzkum, která uděluje a spravuje jedny z nejprestižnějších grantů v Evropě. Dále jsme měli pronajaté prostory Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii (Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union) a polského Národního centra pro výzkum a vývoj (National Centre for Research and Development, NCBR), kde jsme se opět setkali se zástupci a diplomatickými představiteli obou zemí. Měli jsme tak jedinečnou možnost poznat, jak pracují, jakou formou hájí zájmy svých zemí na mezinárodní úrovni v Bruselu či jak spolupracují s ostatními organizacemi a zastoupeními,“ říká Patrik Toula z Oddělení projektového řízení.

Workshopu se zúčastnilo devatenáct mladých vědců dvanácti národností ze šesti institucí.

Partnerské univerzity:

  • BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Rakousko)
  • SLU – Swedish University of Agricultural Sciences (Švédsko)
  • UHOH – University of Hohenheim (Něměcko)
  • WUR – Wageningen University and Research Centre (Nizozemsko)
  • CZU – Czech University of Life Sciences Prague (ČR)
  • SGGW – Warsaw University of Life Sciences (Polsko)

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content